Innlegg 2015

Det er på høy tid med en liten julehilsen fra min heldige posisjon som Lahellesidens stedlige korrespondent, dette året i en salig blanding av kuling og regn.

"Det lyser i stille grender".  Kanskje ikke like poetisk med ordlyden "Det lyser fra blokker på Lahelle", men en flink salmedikter hadde sikkert funnet en vri der også.  Når sant skal sies, føyer vi oss godt inn i rekka av opplyste hus, men det er VI  som bor HER og kan være stolte av vår lystradisjon.  Hurra for Fredrik i nr. 31 som pynter hans og Randis terrasser ved å montere lysrekkene tidlig på høsten for å unngå neglesprett nærmere jul.  Hvor mange meter Gudrun og Gunnar har på terrassene på toppen i nr. 35, er det bare dem som kanskje vet.

 

I år var tanken å sanere noe av julepynten som tar ganske stor plass i boden, men det viste seg å være vanskeligere enn med mengdene av ting som måtte bort i forbindelse med flyttesjauen.  "Akkurat den nissen har jeg strikket selv, den fikk jeg da jeg var liten og den duken er et minne fra Lisboa". Sånn fortsetter det, og til slutt er alt intakt. Når det gjelder pakker sies det at damer er mest fornøyd med de aller minste, og på bildet ser dere min fine, minste julegave til nå dette året. Pakken fra en snart 4-åring kan kanskje pynte opp ved siden av moras broderte julepute fra 7-årsalderen.

 

Mange av oss kan feire 5-årsjubileum i år og neste år ved Otras bredder. 2015 har forsvunnet i et tempo som savner sidestykke, selv om året har vært både vindig og vått.  Bortsett fra byggeprosjektet i Østerveien 8 som har ført til en urolig tilværelse spesielt for dere beboere i nr. 35, har året ikke bydd på de store problemene med hus og heim.  Det får være en trøst at det blir fint å få tettet hullet mot Østerveien og støyen derfra.  I tillegg er det gledelig å se stillaser på Filialen som skal rehabiliteres.

 

En god jul og et riktig godt nytt år ønskes dere alle.

 

Hilsen Åse - lille julaften 2015

 

1.Styret har gjort følgende endringer i sameiets trivselsregler :

 

Som dere tidligere er gjort oppmerksom på, ble avtalen med et vaktselskap om å oppbevare en masterkey,   sagt opp.   I den forbindelse er siste setning i punkt 2 i ) strøket.    

 

Punkt 2 k ): ”Dersom det skulle oppstå skader i eller utenfor leiligheten som dekkes a sameiets forsikring, skal styret kontaktes før håndverker rekvireres”.    Ordet ”bør” er endret til ”skal.  

 

2.Østerveien 8

I forbindelse med utbyggingen som er i full gang på nabotomten Østerveien 8, har to av styrets medlemmer hatt møte med utbyggeren for å få vite hvilke sikringstiltak som gjøres.

 

Resultatet av møtet ble at det settes ut to vakter på hjørnet av nr. 35 i de tilfellene utbygger har behov for å la krana gå utenfor byggeområdet.   Vaktene vil stoppe syklende og gående så lenge det er nødvendig.   I tillegg etterkom utbygger en henstilling om at de sikrer området ved at de selv dirigerer store lastebiler som kommer tett inntil våre bygg.  

 

3. Uvedkommende

En av våre beboere traff nylig på en ”fremmed” i kjelleren.   Styret henstiller alle om å følge med ved inn- og utkjørsel av garasjen om at ingen uvedkommende slipper inn, f.eks. ved at noen gjemmer seg ute for å løpe inn når porten er på vei til å stenges.

 

Samtidig minner styret om at vi er nøye med hvem vi åpner inngangsdørene for.         

 

Styret, 3. desember 2015   

 

 

Reklamasjonssak  - «Bobler i blikk»  -  Status november 2015

 

 

Som alle beboere på Lahelle skal være informert om -  så har vi en pågående reklamasjons-sak vedr «Bobler i blikk» mot Kruse Smith  ( dvs at på veldig mange av de grå utvendige platene har noen områder  korrodert -  og synlige bobler i platene er fremkommet)

 

På oppfordring fra flere beboere vil vi forsøke gi en kortfattet resyme av status pr nov.15

 

Boblene i beslagene – som dessverre viser seg å være et meget omfattende problem – og gjelder både nr. 31, 33 og 35  -  ble første gang oppdaget sommeren 2013.

 

Kruse Smith – ( samt underentreprenørene blikkenslager Leif Hansen AS og leverandør Ventistål AS ) ble kontaktet  - og de igangsatte relativt raskt en ganske omfattende vurdering av omfanget  / samt vurdering av hvilke tiltak som måtte gjøres.

 

Styret på Lahelle har nå i over to år hatt en pågående dialog vedr. dette.  Det har vært avholdt mange møter -  ikke for avklare ansvar -  men for å avklare metoden for utbedring / hva som må gjøres / hva som må skiftes -  og dessuten, ikke minst:  hva slags garanti sameiet har på utbedringen/reparasjonen/utskiftingen

 

En kort skjematisk oversikt over prosessen – frem til status i dag:

 

  1. Representanter fra leverandøren i Frankrike kom til Lahelle for å vurdere/besiktige problemet

  2. Blikkenslager Leif Hansen AS  / Ventistål AS foretok en omfattende dokumentasjon av omfanget av bobler sommeren 2014

  3. Sommeren 2014 ble et forsøk på sliping/lakkering utført ved inngangsdør på nr 35 – og Kruse & Ventistål  meddelte styret i  mail i juni 14  at boblene «mest sannsynlig ikke vil utvikle seg»

  4.  Styret var skeptiske til om dette var korrekt - og ønsket å avvente konklusjon m.h.t. utbedringsmetode.

  5. Sommeren 2015 ble det tydelig dokumentert en videre utvikling av registrerte bobler, men enda mer alvorlig var at styret registrerte en tydelig utvikling av bobler på steder som ikke var registrert tidligere – og styret krevde derfor faglig dokumentasjon / samt referanse fra tilsvarende problem på andre bygg – før konklusjon om hva slags utbedring som kunne godkjennes / og også vurdering av fremtidig reklamasjonsrett

  6. I møter i august 2015 ble det enighet om at noen av de angrepne platene skulle demonteres og sendes SINTEF for vurdering / og for å få en kvalifisert uttalelse om hva som må gjøres for å løse dette problemet - uten å risikere at boblene utvikler seg videre / eller evt nye bobler oppstår.

  7. En plate ble sendt til SINTEF i september - og det  forventes en tilbakemelding i løpet av november d.å..

  8. I h.h.t. vedtatt fremdriftsplan skal vi forsøke å bli enige om utbedringsmåte  innen utgangen av februar 2016

  9. Dersom  det blir enighet i februar 2016, så er planen deretter at platene skal skiftes ut / evt delvis slipes/lakkeres i løpet av våren/sommeren 2016.

 

 

 

Styret 06. nov -15

 

 

Da vi i 2014 fikk fiberkabel og nye dekodere, tilbød Canal Digital funksjonen T-We mot betaling av kr 79 pr. måned.  Vi har fått opplyst at funksjonen nå er gratis for oss abonnenter.  Forklaring på hva dette går ut på finnes på følgende adresse: https://kabel.canaldigital.no/t-we/

For å installere funksjonen på TV,  skriver Canal Digital følgende;

Hei,

De som er interessert i T-We Pluss mulighetene, må kun aktivere

funksjonen. Dvs. at du enten må gå inn på Min Side på www.canaldigital.no

eller kontakte 06090. Ingen installasjon er påkrevet, men dekoder må være

på nett.

 

(Et lite tips:  Når du kommer til ordet bestill, klikk deg videre der, og det skal være i orden.  Det er kun en bekreftelse på at du ønsker funksjonen). 

9. september 2015

 

 

 Byens vakreste hage trenger stell før høsten og vinteren setter inn for alvor. Det blir luking/grassing, beskjæring og fordeling av bark på noen områder. Om mulig vil vi prøve å erstatte planter som er skadet.   Vi tar derfor en dugnad førstkommende tirsdag

 

1. september kl 17.30 

 

Det vil bli servert noe å bite i, og det er fint om noen av dere tar med en kaffekanne. 

 

Vennligst ta med egne arbeidshansker.  Yr.no melder sol denne dagen og vi håper at mange har mulighet til å komme.

 

Hilsen Erna, Svein og Gudrun

26.8.2015 

Følgende er et sammendrag av Infoskriv nr. 1:

 

 

Mur i Sør er totalentreprenør for leilighetsprosjektet som skal inneholde 12 leiligheter. Grunnarbeidene er straks i gang.  Din Eiendom skal utover høsten i gang med salg av leilighetene.  Mur i Sør opplyser at de er opptatt av at kommunikasjonen med naboene blir  så god som mulig. Det kommer til å bli høy aktivitet, men de vil så langt det lar seg gjøre forsøke å begrense ulempene.

 

 

 

De minner om at kravene til sikkerhet er svært strenge og at uvedkommende ikke må være på byggeplassen. 

 

 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tom Arne Aamodt på tlf 90583562, tom@murisor.no.

 

 

 

Nå skriver vi juni, og i en hel måned nå har vi sunget «kom mai du skjønne milde» uten at det har gitt påviselige resultater.  Knebukser og sandaler har vært prøvd med forfrosne legger og neglesprett som resultat, og ullvantene har vært sykkelutstyr nesten hver dag på vei til jobb tidlig om morgenen.  Forsøkene har hver gang endt i retur til langbukser og varme sko neste dag. 

 

 

Heldigvis har vi mennesker en usedvanlig evne til å glemme vind og få grader etter etpar dager med sol og varme. Heldige er vi også at vi er på denne sida av sommeren da vi fortsatt kan ha et håp om bedre tider, og de kommer jo før eller seinere!  Badeplassen har fått lass med ny sand og ligger klar til å ta imot oss, og parken vår blir finere år for år.   Nå er blomstringa på sitt aller flotteste i hele anlegget vårt.  (Bildene som er lagt ut fra parken vår er ment å skulle glede i seg selv, men også for å kunne gå tilbake til og vise hvordan hagen blir finere år for år). 

 

 

 

God sommer til dere alle. 

 

Åse / 1. juni 2015

 

 

 

Som mange kanskje er klar over, har vi en poet i sameiet vårt som rett som det er har et dikt i Fædrelandsvennen.  Som en hilsen med ønske om god sommer, har jeg fått lov til å sette inn følgende dikt som passer midt i blinken i år:

 

 

 

SNART SOMMER

 

 

 

Vi lengter etter varme nå, vi lengter etter sommer

 

En himmel som er høy og blå med roseduft som flommer.

 

Vi lengter etter solskinn nå, vi lengter etter sommer.

 

 

 

Vi lengter etter bølgeslag, vi lengter etter brisen

 

som stryker ømt en sommerdag og smelter vinterisen.

 

Vi lengter etter lukt av tang, vi lengter etter sommer.

 

 

 

Vi lengter etter lette klær, med farger lyse, glade.

 

En prestekragebunt så svær skal nå på kjolen sprade.

 

Vi lengter etter badetøy, vi lengter etter sommer.

 

 

 

Karin Sørensen

 

 

Vel overstått sommer.  Vi er allerede midt i august og vel så det, og det begynner å skje saker og ting igjen. 

 

 

Ifølge nylig mottatt opplysning fra firma Mur i Sør starter grunnarbeidet i Østerveien 8 (ved siden av Filialen)  i inneværende uke. Det vil dessverre ikke gå upåaktet hen, spesielt for dere som bor nærmest, men vi må bare leve med det ei stund.

 

 

 

Oversikten over riggen (bildet) finnes i større format i fotoalbumet, referater o.l.

 

  

 

Styret, 17. august 2015

 

 

 

 

Styret og hage- /dugnadskomiteen takker for veldig bra frammøte på tirsdagens store innsats for den flotte hagen vår.  I tillegg til at ugresset forsvant og et nytt bed ved nr. 31 så dagens lys, blei det røska skikkelig opp i enkelte betongkasser hvor veksten hadde gått i stå.  Garasjegulvet fikk også en omgang med et stoff som gjør at det er enklere å holde støvet borte.  Carls innsats ved grillen og hans servering av de lekreste pølser var vel fortjent!

Det er lagt ut svetteslanger i nesten alle bedene, så vanningen burde være enkel framover sommeren hvis det skulle være nødvendig (og det håper vi det blir vær til).  Vi har et fantastisk hageanlegg som vi alle kan nyte, men det er også krevende, så det er viktig at vi alle er med å passe på at den ser bra ut.  Hvis noen har virketrang til overs, blir det satt stor pris på litt luking utenom dugnadene. Det ligger hageredskaper i rommet under trappene (mest i nr. 33).  Det er også en vannslange i hver blokk.  

 

 

 

På sameiemøtet 2014 var det stemning for å kjøpe inn krukker til avsatsene i fellesgangene våre. Dette er ordnet og krukkene er fordelt på hvert bygg. Vi beboere må selv sørge for at det kommer planter i dem.  (Det ligger en del jordsekker og gjødsel i nedkjørselen til garasjen).  Hver blokk må også sørge for et system for vanning og annet stell.

 

Lahelle, 17. mai 2015

 

 

 

(Det er lagt inn nye bilder både fra dugnaden og vårens blomstring i parken vår). 

 

       

 

 

1- Dugnad

På vegne av den nyoppnevnte dugnads- og hagekomiteen som er i full gang med forberedelser, ønskes velkommen til vårens hoveddugnad

 

Tirsdag 12. mai 2015 kl. 17.00.

 

Det er ønskelig om dere tar med egne hansker.  Etter dugnaden vil det bli tradisjonell grilling av pølser og servering av godt drikke til. 

 

Vi håper på godt vær og at så mange som mulig kan komme. 

 

(For dere som måtte lure på ordet dugnad, er forklaringen følgende: Ordet stammer fra norrønt dugnadr (”hjelp, god gjerning, kraft”), beslektet med norsk å duge til noe) red. anm. 

 

 

 

2.  Utløp av garanti

 

Styret  har fått opplyst at eventuelle reklamasjoner som dere ønsker å sette fram innen 5-årsfristen går ut, skal sendes direkte til Kruse Smith.  Det er utarbeidet et skriv med informasjon om hva vi gjør, mailadresse, telefonnummer, osv.  Skrivet vil bli lagt i postkassene i løpet av førstkommende helg. 

 

 

 

Lahelle, 7. mai 2015

 

 

 

 

Styret takker for veldig bra frammøte på årets sameiemøte tirsdag 21. april. 

Det ble opplyst på møtet at det er bestilt utvendig vindusvask for alle leilighetene.  I skrivende stund har de satt i gang i blokk 35, og de vil deretter ta alle leilighetene.  Det ble også opplyst at dere beboere må sette lapp på vinduene hvis dere ikke vil ha vask, eventuelt må den som vasker få beskjed.  Utvendige persienner må være oppe.

 

Når det gjelder kostnaden for vindusvasken, er den inkludert i fellesutgiftene. 

 

I tillegg minner vi om dugnaden som er bestemt til

 

tirsdag 12. mai

 

 

Styret har bestemt at vi tar en «minidugnad» så fort som mulig, og datoen er satt til

 

Onsdag 15. april kl. 17.00

 Vi satser denne gangen hovedsakelig på rydding, feiing, gjødsling, grassing og fjerning av gamle planter. 

 

 

 

Selv om det er kort varsel, håper vi at så mange som mulig har anledning til å stille opp. 

 

NB!   Ny dugnad med pølser og brus vil komme seinere når det ugrassveksten har tatt til for alvor.      

 

Styret

 

8. april 2015  

 

 

Styret har nylig hatt møte og har bl.a. behandlet følgende saker:


Masterkey

Vi har i lengre tid hatt en masterkey som passer til alle leilighetene.  Den har blitt oppbevart hos et av byens vaktselskaper.  Hensikten var å kunne tilkalle dem for innlåsing hvis vi skulle ha vært så uheldig å ha mistet nøkkelen til vår egen leilighet.  Ved et nylig tilfelle viste det seg at nøkkelen ikke ble funnet hos vaktselskapet på det kritiske tidspunktet.  (Den ble funnet etter ny henvendelse noen dager senere).   Siden dette viste seg å være en falsk trygghet, har styret bestemt at vi stopper denne avtalen.  Styret oppfordrer derfor beboerne som ikke allerede har gjort det, til å ordne seg slik at en ekstra nøkkel finnes hos naboer eller familie. Det kan eventuelt monteres en boks med kodelås hvor en ekstra nøkkel kan oppbevares.  


Gjesteparkeringsplass i kjelleren

Det vil bli forsøkt en ordning med en liste hvor beboerne kan sette opp datoer de har behov for plassen.  Ved parkering uten å ha ført seg opp på forhånd, må denne listen sjekkes.  


Maling av terrassetak

Styret har fått en henvendelse fra en beboer som ønsker å male betongtaket på terrassen.  Styret vedtok å gi anledning til det, men med en gråfarge mest mulig lik fargen på betongen.  Det er ønskelig at takene har samme farge.  Da en av beboerne allerede har malt taket grått med godt resultat, vil styret forsøke å skaffe til veie fargekoden som ble brukt. 


Diverse

Det går mot løsning når det gjelder inngangspartiene i 31 og 33 hvor det blir liggende vann i bunnen av rampene.  En løsning er også i sikte for lekkasjene ved dørene i yttergangen m.m. i nr. 33.   


Sameiemøtet 2015

 

vil bli holdt


tirsdag  21. april


på Toldloftet.  Detaljer kommer senere.  Vennligst sett av datoen. 

 

 

Styret, 6. februar 2015

 

(Bildet viser denne gang veldig høy vannstand i desember 2014) 

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Flekkerøy i 1904.Finner ikke bilde og navn på eier av den

07.07 | 11:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige selskapet med reker i garasjen. Veldig hyggelig gjordt av deg!

31.07 | 15:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahelle. I Østerveien 8 ble både mamma og jeg født. Takk.

20.12 | 11:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band