Innlegg 2013

Innlegg 2013

I stedet for drivende isflak, en halvmeter snø og mengder av julestemning som var førjulsstemninga i 2012, har det til nå i år vært sykkelføre, opptil 9-10 varmegrader og regn.  November og desember har også bydd på fantastisk fine dager med nydelige farger på himmelen.

 

Værmessig har året vært det beste så langt i vår tid på Lahelle.  Sommeren starta begredelig, og vi tenkte vel alle «same procedure» som de mange foregående, men i begynnelsen av juli var det slutt på elendigheta.  Da kom sommeren som vi trengte for virkelig å finne ut at vi bor på et drømmested.  Fantastisk!  Etter at varmen kom, kom badinga igang. Det har sannsynligvis med observasjonsposten min å gjøre, og selv om jeg kan være inhabil, tror jeg nok blokk 31 vant i år.  Carl hadde planer om å fortsette til 1. oktober, men etter ca. 10. september må han ha bada på utradisjonelle tider for å unngå å bli sett. 

 

Sommeren og litt av høsten blei for noen av dere turbulent med arbeid som pågikk i leilighetene.  Vi i styret er takknemlige for at dere tok det så sporty som dere gjorde.  Det hadde stor betydning for at arbeidet kunne gå hurtig og smertefritt for seg, så nå blir det spennende å se resultatet på avlesningene.  Uansett så er i alle fall vannet i krana kaldt når det ikke skal være varmt eller lunka.     

 

Leilighetene våre i sameiet er finere og finere pynta for hver jul.  Jeg tror vi leder i lyssetting både på vår og på andre sida av elva.  Det er fantastisk hvor mye lys og hygge de bittesmå pærene gir i mørketida.  Dette er en av de mange detaljene som sammen med mye annet er med på å skape den trivselen som kjennetegner bomiljøet vårt. 

 

Dette var en bitte liten oppsummering av året som gikk, og dere ønskes alle en veldig god jul og et godt nytt år. 

 

18. desember 2013

Åse

 

Håndtering av søppel

 

Styret vil minne om at vi må håndtere søpla vår slik at vi utnytter plassen i dunkene best mulig og slik at vaktmesteren/andre beboere ikke må ta jobben med å rydde opp etter oss.  Vi minner om at søpla hentes hver onsdag morgen.  Vennligst prøv å få med så mye søppel som mulig før dunkene settes opp på tirsdag.  Det skal ikke legges søppelposer i søppelrommet etter at dunkene er satt opp og låst.  I tilfelle vi glemmer oss vekk og kommer med søppel tirsdag ettermiddag/onsdag morgen, henger det en sort nøkkel på veggen inn mot matsøppelrommet.  Denne kan brukes til å låse opp dunk nr. 3. 

All pappemballasje skal brettes slik at den tar minst mulig plass.  Hvis ikke det er gjort, må andre gjøre det.   Det er viktig at vi alle er med på å holde orden slik det står i statuttene våre. Da blir alt så mye triveligere for oss alle. 

Styret, 5. desember 2013

 

Gassanlegget reparert

 

Gassanlegget er nå i orden, og peiser m.m. kan igjen benyttes.

Styret,
12. november 2013

 

Gassanlegget midlertidig stengt

 

P.g.a. mulig lekkasje fra gasstanken er hovedkranen på gasstilførselen stengt.

Service/reparasjon er bestilt – og vi håper anlegget snart er i orden igjen.

Hilsen styret,
11. november 2013

 

Fjernvarme - utbedringer

 

Avtale mellom Lahelle Brygge II og Kruse Smith AS/ Halvard Thorsen AS

 

Avtalt arbeide vedr. utbedring av distribusjonsnettet for fjernvarme er nå snart ferdig.  Noe arbeid gjenstår fremdeles – da først og fremst noe mer isoleringsarbeid.

 

Dersom noen av beboerne så langt har kommentarer til arbeidet, først og fremst vedr evt manglende tilbakeføring til opprinnelig kvalitet vedr. maling / snekkerarbeid – eller evt andre kommentarer, både positive og negative  – må vi be om at dette snarest mulig informeres til et av styremedlemmene.    Styret vil i nærmeste fremtid ha en gjennomgang av arbeidet – og er i den forbindelse avhengig av evt. tilbakemeldinger fra beboerne

  

Kruse Smith har også påtatt seg å isolere i taket i bodene i tillegg til taket i garasjeanlegget  – og dette arbeidet vil bli utført i løpet av de to første ukene i november.  Beboerne/eierne av den enkelte bod vil selvfølgelig bli kontaktet før arbeidet her gjennomføres.

 

Som alle har registrert har vi foretatt en ny/ekstra måling av forbruk fjernvarme/energi pr. 30.09.13.  Denne måling viser svinn på samme nivå som tidligere (ca 130.000 kwh på årsbasis)  - mens vi forventer at neste avlesning (pr. 31.12.13) vil vise en vesentlig reduksjon i dette energitapet.

Styret, 8. oktober 2013

 

Innglassing

 

Det er nå tre leiligheter i nr. 35 som ønsker innglassing av terrassene sine. I den forbindelse vil vi informere om at hvis det er flere som er interessert, er det anledning til å «henge seg på» de tre som nå vil bestille. Det vil selvsagt bety samme type innglassing og samme leverandør som de øvrige beboerne har benyttet. (Kommunens vedtak/tillatelse gjelder i 3 år fra april 2012, dvs. fram til april 2015).

Eventuell interesse kan meldes til H. Benestad eller A. Bekkenes i nr. 35.

Styret
30. september 2013

 

Østerveien 6 - avslag på søknad om pub

 

I dag har Byutviklingsstyret behandlet saken om bruksendring av «Filialen» til pub/serveringssted for inntil 255 mennesker. Søknaden gjaldt både innvendig og utvendig servering. Avstemningsresultatet ble veldig klart. Av styrets 9 medlemmer stemte 8 for å opprettholde avslaget som kommunen tidligere ga. Det blir altså ingen pub i nabohuset vårt.

Til tross for det klare avstemningsresultatet var det helt til det siste uklart hva utfallet ville bli. Styrelederen vår har den siste uken hatt nærmest fulltidsjobb med å gi innspill og diskutere med de forskjellige politiske partiene. I tillegg har flere andre beboere vært veldig aktive i lobbyvirksomheten, og dette anser styret å være helt avgjørende for utfallet. Helt inntil nylig var signalene fra enkelte politiske partier at de ville stemme for puben. Styret takker alle som har bidratt til resultatet.

Styret

19. september 2013

 

Nytt fra styret

 

I forbindelse med byggingen av Lahelle II inngikk Kruse Smith AS avtale med Canal Digital om levering av TV og internett.  Avtalen utløper ved nyttår.  Styret ba for en stund siden Canal Digital om nytt tilbud for de neste tre årene.  Tilbudet var gunstig nok til at vi valgte å inngå ny avtale.  Vår månedlige utgift er satt ned med kr 30 til kr 459. I tillegg vil de levere ut nye og mer moderne dekodere pluss at det vil bli lagt inn fiberkabler til leilighetene. (De gamle dekoderne vil bli samlet inn).  Ifølge Canal Digital vil dekoderne bli levert i høst og fiberkablene til våren.  Det vil bli gitt informasjon når den tid kommer. 

 

Når det gjelder pub i Filialen, er det ikke nytt å berette før Byutviklingsstyret har talt den 19. september.  Dere vil bli orientert. 

 

Utsmykningskomitèen er ferdig med sitt oppdrag med å pynte opp gangene, og det ble veldig flott både med hensyn til valg av kunstner og type bilder.  Det har videre vært foreslått å ha planter i yttergangene.  Styret har imidlertid bedt komitéen innstille arbeidet inntil videre.  Saken vil bli tatt opp på sameiemøtet våren 2014 hvor dere beboere vil få anledning til å være med å avgjøre eventuelt videre arbeid med utsmykning.  

 

Styret vil for øvrig henstille til at privat utsmykning i gangene begrenses i størst mulig grad, jf. trivselsreglene.  Hovedbegrunnelsen er at det ikke skal være hindringer ved eventuell røykutvikling ved brann og/eller strømbrudd.  I tillegg er gangene fellesområder hvor en kan risikere at egen personlig smak ikke alltid vil være sammenfallende med naboens.  Bortsett fra dørskilt, julepynt på vegg/dør o.l. vil derfor private eiendeler ikke være å anbefale. 

 

 

Styret

11. september 2013

 

PS

Sommeren 2013 blei det endelig en lang og deilig badesesong ved Otras bredder.  Selv om mange av oss har vært flittige badegjester, får Carl og Bjørg i nr. 31 en høy plassering på statistikken.  Det har ikke gått upåaktet hen ettersom Randi i nr. 33 her om dagen leverte sirlig innpakkede vinterbadedrakter til undertegnede og Carl (henholdsvis rød- og blåstripet).  Begivenheten blei markert med et (kaldt) bad den 10. september som er dokumentert på bildet til høyre.  

 

Hilsen Åse (som fikk varmen i seg først den 11.)    

 

Testing av brannalarmen

 

Tirsdag 10.09 kl. 08.00  kommer servicepersonell fra Autronica på den ordinære årskontrollen.

 

Sirenene etc vil bli testet mellom kl. 10.00 -  11.00

 

Midlertidig utvendig parkering

 

Kruse Smith har i dag begynt arbeidet med å fjerne forhøyningene av sement i midtpartiet i kjellergarasjen. I den forbindelse vil det bli mye støv i tillegg til at det vanskeliggjør jobben for Kruse Smith hvis bilene blir stående der.

Gunnar Skaar har ordnet det slik at vi får benytte parkeringsplassene til høyre for våre gjesteparkeringsplasser (merket «privat parkering»). I tillegg har han vært i kontakt med parkeringsselskapet som ikke vil ilegge bøter denne uka – under forutsetning at vi legger en lapp med navn, leilighetsnummer og telefonnummer synlig i bilen.

Gunnar har laget lapper som henger synlig på den innerste stolpen i parkeringskjelleren.   

Styret, 26. august 2013 

 

Litt løst og fast

 

             

Sommeren har kommet, men heldigvis ikke gått enda.  Endelig fikk vi nyte godt av en sommer av de aller beste vi kan vente å få på våre kanter.  En dårlig sommer er for så vidt til å leve med, men for et liv! Terrassene, både med og uten innglassing, har endelig kunnet fungere som de skal uten at vinden og trekken har gjort livet surt for oss.  Noen av oss er så heldige å ha morgensol, og etpar kaffekopper og Fævennen klokka 7 gjorde selv turen til jobb «lettbeint».  For ikke å snakke om badeplassen som har vært til stor glede for mange av oss.  Følelsen en har når en kan rusle noen meter i badekåpa for å «trø vannet» går rett inn i definisjonen av ordet lykke på Wikipedia: Lykke er en dyp gledeeller følelsenav dette.  Til dere som ikke har følt et påtrengende behov, skal det være sagt at lykkefølelsen kan være like sterk for å slippe å bade, og den lykken er like ekte 

 

Vanning av hageanlegget vårt blei i begynnelsen tatt hånd om av noen av våre «store, sterke karer», men stort sett har naturen gjort sitt med regn i akkurat passe intervaller. 

 

Etter den «søte kløe» osv. kom oppstarten på jobbene i leilighetene i første etasje.  Det var med blanda følelser vi så inngrepene i første når vi visste at den største effekten fikk vi i andre etasje som fikk normal kaldtvannstemperatur.  Vi håper at sjauen dere har hatt kommer oss alle til gode etter hvert og vises på et adskillig lavere svinn på fjernvarmen med lavere utgifter. 

 

Til slutt en liten advarsel fra oss på hjørnet i 2. etasje.  Vi har mer eller mindre bodd på terrassen i sommer og har blant annet hatt god anledning til å studere trafikkbildet i området.  Vi vil på det sterkeste advare mot å «snyde svingen» rundt hjørnet av bygget til Bjorvand og Skarpodde.  Det gjelder begge veier, men den farligste situasjonen kan oppstå når en kommer «innenfra».  Hvis det samtidig kommer en «utenfra» som også «snyder svingen», kan det smelle.  I tillegg er kommer det av og til syklister ned Lahellebakken i veibanen i full fart som sykler rett inn på sykkelstien langs elva.  Vår anbefaling er å ha full oversikt når en runder hjørnet.     

Fortsatt god sommer. 

Åse, 25. august 2013       

 

Klage på kommunens avslag om pub

 

Søknaden om bruksendring av Østerveien 6 (Filialen) til pub blei som kjent avslått av kommunen.  Søker har nå påklaget dette vedtaket, og klagen skal behandles av Byutviklingsstyret 19. september.  Dersom vi vil komme med kommentarer til klagen, må vi sende de til kommunen innen 27. august.  Hvis Byutviklingsstyret gir tillatelse til pub er det et nytt vedtak som vi kan påklage til Fylkesmannen.  Dere vil bli holdt orientert om hvordan saken utvikler seg. 

Klagen m.m. ligger som nr. 1 til 7 i Fotoalbumet under Referater o.l.

Styret, 17. august 2013

 

Nytt fra styret

 

Ventilasjon
Ventec AS har opplyst at de vil starte arbeidet med å skifte filtrene i ventilasjonsanleggene den 27. august.  På grunn av at motorene som opprinnelig ble satt inn er for svake, kommer de til å bytte den i de leilighetene hvor de ikke allerede er skiftet.  Verken skifte av motor eller filter tar lang tid.  Det vil komme nærmere beskjed om når jobben skal gjøres i den enkelte leilighet. 

 

Utleie av leilighet/garasjeplass

Det kom nylig en henvendelse om å leie flere garasjeplasser fra den leietakeren som allerede har en del plasser i kjelleren.  To av beboerne har valgt å leie ut sine plasser.  Gunnar Skaar har skjemaet som skal benyttes i forbindelse med utleie.  For ordens skyld minner vi om at det skal gis orientering til styret når leilighet og/eller garasjeplass leies ut, jf. punkt 3 i vedtektene 

 

Ved salg eller bortleie av seksjoner forplikter hver sameier seg til å melde skriftlig fra til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leier. Videre påligger det den enkelte sameier ved salg eller bortleie å gjøre nye eiere eller nye leietakere kjent med vedtekter og husordensregler.

 

I tilfelle brann eller andre krisesituasjoner er det svært viktig at styret til enhver tid har en ajourført liste over beboerne og bileierne som hører til i sameiet.

Styret, 15. august 2013

 

Bytting av planter

 

I forrige uke var Hagemiljø og Kruse Smith på besøk for å se på vinterens begredelige resultat på en del planter hos oss.  Bortsett fra at de runde krukkene i atriet er fylt, skjedde det ikke noe med resten.  Lørdag formiddag tok styret et ”hastevedtak” som gikk ut på at nå måtte noe gjøres.   Gunnar og Gudrun Skaar og Roy Storholm fikk tak i planter og jord, og ved hjelp av noen av oss andre som var tilgjengelige, blei en del av plantene satt ned.  Resten settes ned førstkommende mandag. 

Det er dessverre en del ugras rundt i bedene.   Styret oppfordrer beboerne til å ta et lite tak med ugraset i ”nærområdet” sitt slik at hageanlegget ser pent ut.  Det er juli og ferietid, og det vil ikke bli kalt inn til felles dugnad i sommer.  Takk til de av dere som allerede har jobba i hagen. 

7. juli 2013

 

Nytt fra styret

 

Utbedring

Som dere har sett og hørt er utbedringsarbeidene godt i gang i blokk nr. 31 og 33.  Som Kruse Smith AS antydet på orienteringsmøtet, vil de ta jobben som skal gjøres i kjelleren og gangene før fellesferien.  Hvis framdriften går etter planen, skal arbeidet som skal gjøres i hver enkelt leilighet skje etter ferien.  

 

Disponering av midler

I tillegg til utbedringen, skal det ifølge avtalen mellom sameiet og Kruse Smith AS, utbetales kr 200.000 til sameiet for diverse kostnader i forbindelse med fjernvarmesvinnet.  Styret foreslår å bruke kr 65.000 av dette beløpet til betaling av utsmykningen som ble vedtatt på sameiemøtet.  (Alternativt vil det sendes regning til hver leilighet da slike utgifter ikke dekkes av fellesutgiftene).   Styret foreslår å avsette resten av beløpet til et vedlikeholdsfond. 

Hvis det skulle være innvendinger mot dette, ber vi om tilbakemelding. 

 

Referat

Referat fra sameiemøtet den 22. april er lagt inn på Referater o.l. i Fotoalbumet.   

Styret, 27. juni 2013

 

Brukendring Østerveien 6 - Pub

 

Kristiansand kommune har nå gitt avslag til eier av Østerveien 6 (Filialen) på søknaden om bruksendring til pub.  Vi har fått kopi av brevet som er lagt inn i Fotoalbumet under Referater o.l.  Brevet ligger fra "bilde" nr. 14 og utover. 

Det gjenstår å se om vedtaket påklages, men enn så lenge var dette en gledelig løsning av saken for oss. 

Styret,
23. juni 2013

 

Sommerhilsen 2013

 

Nok en vinter og vår ligger bak oss, og vi håper alle på en god varm sommer av det slaget vi «alltid hadde før i tida».   Hukommelsen har tendens til å velge vekk både regn, skyer og vind i «gamle dager», men vi slapp nok ikke unna da heller.  Likevel, det har vært påfallende vått og kjølig sommervær siden vi flytta inn på Lahelle, og det sier sitt at vanningsanlegget som ble planlagt sommeren 2011 ikke en gang fikk saksnummer i møtereferatene fra styret. 

 

Vinteren var lang og kald, og den var direkte ekkel med en del av plantene hos oss.  Fra gartnerhold er det sagt at det var påskeværet som tok knekken på mye grønt her i sør.  Sol om dagen, iskalde netter og is på bakken er visst ikke være terapi for sarte, grønne vekster som skal til å leve igjen.  Fra samme bransje ble det opplyst at vi burde ha tålmodighet med brune planter for å se om de kom seg igjen. Hittil er det ikke antydning til grønt, så utskifting er eneste mulighet.  Hvem som tar saken er uvisst, men noe skal skje.

 

Dere er informert om utbedring av røropplegget m.m. i kjelleren og i blokk nr. 31 og 33.  På møtet tirsdag 4. juni hos Kruse Smith AS ble det opplyst at de ville i gang med jobben så fort som mulig. Litt usikkerhet er det om starten blir før eller etter ferien, eller om de skal gjøre noe før og resten etter ferien.  De lovte imidlertid å gi god informasjon om alt som skal skje, så vi får ta den videre utvikling som den kommer.  Vi satser og tror på at jobben gir et godt resultat for alle. 

 

Styret jobber stadig både med gamle og nye saker som dukker opp.  Nylig hadde Gunnar Skaar besøk av en representant fra Kristiansandsregionen Brann og Redning som kontrollerte gassanlegget.  Vi har blant annet fått pålegg om skilting og merking av anlegget og denne jobben må gjøres ganske raskt.  Når det gjelder brannalarmen vil vi også snart komme med en tydelig veiledning i hvordan man stopper den hvis den blir utløst ufrivillig. 

 

Sommeren kommer enten den blir sånn eller sånn.  Badeplassen har til nå vært lite brukt på grunn av temperaturen, men vi håper at morgenbadet i Otra kan bli mer behagelig i år!  Vi har for øvrig ei veldig sprek dame blant oss som blei observert svømmende tidlig en søndag morgen for et par uker siden.  Ved nærmere ettersyn viste det seg at vannet holdt 8 – åtte – grader den dagen.  I den forbindelse passer det med et sitat av Ibsen, nemlig:  Ja, tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det!

 

På vegne av styret ønsker undertegnede dere alle en veldig fin sommer.        

 

Åse
7. juni 2013

 

Spyling av garasjen

 

Spyling i kjelleren

Det blir spyling av garasjen

fredag 10. mai kl 08.00

Bilene må bort i tidsrommet kl 8 til kl 13, og diverse løsøre må ifølge vaktmesteren sikres på best måte.  Vi vil ta kontakt med parkeringsselskapet i morgen tidlig for å be om at vi kan parkere lenger enn tre timer. 

Dugnaden

Takk til dere som hadde anledning til å være med på dugnaden tirsdag 7.  Vi var utrolig heldige med været, og selv om vi har nok av regndager, kom det også ganske beleilig dagen etter for at gjødsla skulle komme til sin rett.  Takk til Carl som grilla pølser som om han aldri hadde gjort annet, og pølser og brus gikk ned på høykant.  Det er lagt inn bilder i fotoalbumet. 

Lahelle, 9. mai 2013
Åse

 

Dugnad

 

Husk dugnaden

tirsdag 7. mai kl. 17 

Ifølge yr.no skal det bli ganske greit vær, men for sikkerhets skyld har vi bestemt at det er værforbehold.

Hilsen Styret

 

Dugnad/parkering

 

Dugnad

Takk for godt frammøte på generalforsamlinga den 22. april. Referat kommer etter hvert. Det ble opplyst på møtet at vi skal ha dugnad, men til dere som ikke kunne komme, kan vi informere om at den går av stabelen

Tirsdag 7. mai kl 17.00 (værforbehold).

Mange av plantene hos oss ser ikke ut til å ha klart seg så godt gjennom den kalde vinteren, men det kan være håp om at de kommer seg. Selv om bladene er brune, er det tegn til liv i resten av plantene, så vi venter og ser utviklinga an.

Parkering

Det viser seg at parkeringsvaktene tar problemet vi har hatt på alvor og dukker opp med blokka rett som det. Vi minner om at 3-timersregelen også gjelder oss og våre gjester. Parkeringsvaktene er nøye på at bilene kun skal parkeres på oppmerka plasser og ikke f.eks. til venstre for nedkjørselen. En av beboerne har registrert at det blir skrevet ut bøter også for biler som står der.

Styret, 26. april 2013

 

Ny interesse for innglassing

 

Det ble i 2012 gitt tillatelse til innglassing av terrassene i alle leilighetene. En av beboerne som ikke fikk installert glassene,  har henvendt seg til meg for å forhøre seg om muligheten til å få gjort det i ettertid. Det er beboerne selv og ikke styret som tar initiativ overfor firma Glass og Metall AS, men vi ble enige om å legge det ut på hjemmesiden for å lodde stemningen for om det er flere som ønsker innglassing for å få best mulig pris. 

Hvis noen av dere er interessert, kan dere ta kontakt med Nhan Trong Nguyen i leilighet nr 30 i blokk 31, mailadresse nhantn@hotmail.com, eller meg så kan jeg gi beskjed videre.  Vennligst gi beskjed innen mandag 17. april.       

Åse, 8. april 2013

 

Informasjon fra styret

 

Styret har tidligere informert om at det vil bli laget et felles regelsett for hvordan vi best kan skjerme oss mot sol og vind på terrassene våre. Hensikten med reglene er at våre tre boligblokker skal framstå med et ryddig utseende. Etter de siste klima- og værvarslingene for kommende år ser det ikke ut til at sola blir sjenerende sterk, men noen gløtt innimellom håper vi fortsatt kommer. Reglene er lagt inn på egen side (til venstre) som heter «Vind-/solskjerming».

Styret informerer også om at årets sameiemøte vil bli holdt den

22. april 2013 kl 18.00

på Toldloftet (som ifjor). Nærmere detaljer kommer senere.

Styret,

20. februar 2013

 

Gjesteparkeringsplasser

 

Skiltene som forteller at det kun er tillatt å parkere inntil 3 timer på våre gjesteparkeringsplasser, er endelig på plass.  Begrensningen gjelder kun ukedagene.     Samtidig er det satt opp skilt med parkering forbudt på plassene ved siden av våre.   Fartsgrensen fra Kuholmsveien og ned er satt til 30 km/t.

Styret håper det vil hjelpe med hensyn til at uvedkommende parkerer her hele dagen.   Fredag så det ut å være færre biler her, men det gjenstår å se om det bare var tilfeldig.

Skiltene gjelder dessverre også oss og våre gjester, så vi må bare forholde oss til regelen.  Vi antar og ønsker at det blir kontroller slik at plassene kan fungere som det de er ment til, nemlig gjesteparkering. 

Styret, 26. januar 2013

 

Fellesutgifter - faktura januar 2013

 

Styret har fått spørsmål om de to første postene på regningen og vil informere om at de dekker følgende utgifter: 

Brannsikring:  Dette er den kostnaden vi tok som gjaldt magneter på dørene (regning fra Elektro-Xperten og noe fra Autronica for å koble dette til brannalarm).  Vi hadde ikke budsjettdekning for dette og derfor kommer utgiften som egen post.  
 

Saksgebyr kommunen:  Utgiften gjelder gebyr til kommunen i forbindelse med søknad om innglassing av terrassene.  Alle som ikke hadde innglassing fra tidligere skal ha fått gebyret.  Alle leilighetene kan innenfor et tidsrom på tre år installere glasskjerming uten ny søknad. 

Styret, 15. januar 2013
-------

PS.
Av og til er det et fantastisk lys her i elvekanten, og noen ganger blir resultatet fine bilder som er lagt inn i Fotoalbumet under "Lahellebilder".  
Åse 15.1.2013

 

 

.15

Mandag 22.april er det styremøte. Jeg beklager så mye men jeg kan ikke møte.
Skulle gjerne vert der, men tror sikket det går fint. Må dere ha et godt møte.

 

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Flekkerøy i 1904.Finner ikke bilde og navn på eier av den

07.07 | 11:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige selskapet med reker i garasjen. Veldig hyggelig gjordt av deg!

31.07 | 15:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahelle. I Østerveien 8 ble både mamma og jeg født. Takk.

20.12 | 11:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band