Innlegg 2012

Autronica ønsker å gjennomføre en årskontroll på brannvarslingsanlegget/røykvarslerne.

Årskontrollen vil bli gjennomført


fredag 6. januar 2012 


Sirenene vil bli aktivert ca klokka 11 og vil være aktive en periode for å sjekke ut at alt fungerer.   

 

Autronica vil fortrinnsvis innom alle leilighetene i løpet av dagen (eller i alle fall flest mulig) – og de oppfordrer beboerne til å være inne i leiligheten sin for å sjekke at alarmen virker – og også for at personen fra Autronica kan komme innom den enkelte leilighet i løpet av dagen (ca 11.00 -  12.00 )  for å sjekke både detektor og alarm.

Åse - 4. januar 2012

 

Gjesteparkeringen er blitt en gjenganger.  Etter at skillet mellom våre og naboens plasser kom, ble det kun seks parkeringsplasser mot veien.  Styret tok kontakt med Kruse Smith da det i reguleringsplanen var satt av sju  plasser mot veien (pluss to rundt hjørnet). 

Kruse Smith var enig, og de har lovet å rette feilen.

Åse, 13. januar 2012

Som de fleste sikkert har observert på oppslag på inngangsdørene, er det nå montert anlegg for spyling av garasjen. 

Spyling vil bli gjennomført førstkommende torsdag den 19. januar mellom kl 10 og kl 14.  Bilene bes fjernet i dette tidsrommet.  Andre eiendeler som kan bli ødelagt av vannet, bes også fjernet.

Åse, 17. januar 2012

De nye navneskiltene til postkassene vil bli lagt i hver postkasse innen etpar dager.  Navnene som er påført er i samsvar  med ønskene som kom inn på e-mail.  Noen av dere hadde samme type skilt fra før, og dere er det selvsagt ikke kjøpt nye til.  Enkelte sendte ikke inn navneønske, og dere er oppført med samme navn som på eksisterende skilt. 

Skiltet legges inn fra baksiden av postkassedøren.  Midt på skiltåpningen er det ei smal plate som på venstre side trekkes ut etpar millimeter,  og skiltet føres inn i åpningen.  (For sikkerhets skyld er det gjort en prøvebestilling, og skiltet passer perfekt). 

Skiltene er levert av posten.no.    

Åse, 25. januar 2011

Sammen med den siste regningen på fellesutgiftene, sendte regnskapsføreren ut en foreløpig innkalling til årsmøte i sameiet.  Han orienterte om at nærmere tidspunkt og sted ville komme i egen innkalling.

Ifølge vedtektene skal årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned.  Styret innkaller med skriftlig varsel på minst 8 og høyst 20 dager

Styret vil i løpet av kort tid ta stilling til dato og sted for årsmøtet, og innkallingen vil bli lagt i postkassene.

Åse, 4. februar 2012

Det har dukket opp et problem med de innebygde toalettcisternene fra Porsgrunn Bad. Innløpsventilen stenger ikke på visse vanntrykk, og det kommer en pipelyd.  I tillegg skjer det at innløpsventilen ikke stenger godt nok, og vannet fortsetter å renne. 

 

Rørleggeren har gitt beskjed om at feilen vil bli utbedret.  Det er ikke satt et tidspunkt for når  det skjer, men det vil komme nærmere beskjed om ikke lenge. 

 

Åse,  16. februar 2012

 

Om ikke så brått er det tid for det første formelle årsmøtet i sameiet vårt.  Møtet skal ifølge vedtektene holdes innen utgangen av april, og styret har satt datoen til 17. april.   Innkalling med saksliste vil komme i god tid.

 

Sameiets vedtekter er lagt ut på hjemmesiden på egen side til venstre under Vedtekter.  Ifølge vedtektenes pkt 8 skal saker som ønskes behandlet av sameierne, sendes til styret  innen 21 dager før årsmøtet.

 

Punkt 4 i vedtektene gir adgang til å fastsette husordensregler.  Styret har i løpet av vinteren jobbet fram et sett med forslag til regler.  Forslaget, som vi har kalt trivselsregler, er også lagt inn på egen side.  Reglene må vedtas av sameiemøtet, og det blir en av sakene som skal opp til behandling den 17. april. Hvis dere har merknader/forslag til endringer  til reglene, tar styret gjerne imot innspill på mail eller i en av postkassene våre.  Det blir et styremøte til før årsmøtet, så gi oss gjerne eventuelle innspill så snart som mulig slik at vi kan behandle dem på styremøtet.  

 

Sameiet har enda ikke overtatt fellesarealene.  Sannsynligvis vil dette skje i løpet av året.  Styret ønsker i den anledning innspill til eventuelle utbedringer.  Vennligst benytt våre mailadresser eller postkasser. 

 

Åse, 28. februar 2012 

 

 

  Vi er så heldige at vi har lokalhistorikeren Kåre Brøvig i nr 35 som nabo, og han har vært så imøtekommende at han har levert en artikkel om stedet Lahelle og hva som har foregått her i årenes løp.  Artikkelen er lagt inn på egen side, "Lokalhistorie". Dessverre er det ikke mulig å legge inn bilder i teksten, så de er lagt på "Lahellebilder" i Fotoalbumet. 

Åse, 6. mars 2012

Vaktmesteren har kommet med forslag om å levere tilbake en brun søppeldunk og en grå til Avfall Sør.  Han har observert at den brune nr 3 aldri er i bruk,  og hvis vi er flinkere til å fylle opp en og en av de grå, kan vi fint spare inn en av dem også.  Vaktmesteren foreslår også å levere tilbake en del av de grønne dunkene nå som innflyttingsperioden er over og pappmengden har minka betraktelig.   

Sameiet kan spare mange tusen kroner på innlevering, og det er penger vi kan bruke på mer fornuftige ting.  Prisene for dunkene er

660 liters grå dunk,  kr. 8000.- fastbeløp pr. år. dette inkluderer ikke tømming.
660 liters grønn dunk kr. 1237.- inkluderer ikke tømming.
240 liters brun dunk, bioavfall,  kr. 450.- inkluderer ikke tømming.

Styret går inn for å levere tilbake en grå og en brun dunk pluss flere grønne (etter anbefaling fra vaktmesteren).  Dette utgjør en innsparing på over kr 10.000 pluss tømmekostnader.

Styret oppfordrer samtidig til å kjøre store pappesker, isopor og større gjenstander til gjenvinningsstasjonene.   Flasker, bokser og plast kan leveres ved Sparbutikken på Rundingen. 

Åse, 20. mars 2012

Årsmøtet i sameiet er utsatt til

25. april 2012.

Vi valgte å utsette det slik at regnskapsføreren kan være med på møtet.  Innkalling vil komme i postkassene.

 

Snart er det påske, og det betyr forhåpentligvis flotte, solrike dager i skisporet eller på terrasser i lavlandet. Alle husker vi vel påska i fjor med et sjeldent antall varmegrader som påska dessverre ikke byr på hvert år, men vi kan jo alltids håpe selv om Yr.no ikke ser spesielt lovende (varm) ut i skrivende stund.

Vinteren har vært relativt snill med oss i år med kun en kort kuldeperiode som bekrefta årstida vi har vært inne i. Snøen har stort sett vært der den skal være, nemlig i innlandet.

Vi har hatt mange flotte dager til nå hvor antall varmegrader ikke har vært helt i takt med kalenderen, og til tider er det ikke til å komme forbi at noen av oss bakover i rekkene har sett langt etter dere som har innglassa verandaer. Men, tirsdag 27. mars måtte vi klype oss i armen da vi satt og spiste middag på terrassen. Det var dagen da alle tidligere varmerekorder sprakk.

Påske er også begynnelsen på den ordentlige våren. Maidager, løvsprett og blomsterflor står foran oss. Selv om sommer etter sommer værmessig har vært noe begredelig, er en heldigvis alltid optimist på denne tida av året. Det ville være fint om badetemperaturen i elva blir slik at også vi som helst vil ha 20 grader, kan fornye svømmeknappen.

Det er stadig like hyggelig å bo i sameiet vårt, og for min del er det også veldig artig å drive hjemmesida. For oss i styret er det en enkel måte å spre informasjon på. Det bidrar til at ting som ikke er av så stor betydning at det blir lapp i postkassa, også blir formidlet. Jeg benytter anledningen til å takke for alle gode tilbakemeldinger.

Til slutt tar jeg med en liten anekdote fra "før i tida" med lokalt tilsnitt og som er direkte sitat fra notatene til en avdød Birkenesmann: "Det var to tvillingssøstre fra Birkenes som var på innkjøpstur i Kristiansand. Dei var svert like. I byen kasta dei einannen bort og for rundt og leitte etter einannen. Til sist kom den eine inn i "Fillialen" på Lundsida. Der fekk ho se seg sjøl i ein stor speile. Å, der er du, stygga, sa ho."

(Hvis det mot formodning skulle være noen som ikke vet hvor Filialen er, er det nabobygget vårt hvor Sol Nodeland har sitt galleri).

GOD PÅSKE, alle sammen.

Vi minner om sameiemøtet den

25. april kl 18.00 

Møtet vil i år bli holdt på Toldloftet på "Tollbua" nederst i Tollbodgaten.  Inngang til lokalet finner dere på baksiden av bygget inne i gården mot Oskar Pedersen.  Det er parkeringsplasser i gården og på brygga.

Innkallingen med regnskap, budsjett osv. vil bli lagt i postkassene førstkommende mandag den 16.4.

Hilsen styret
12. april 2012

Styret takker for veldig bra frammøte på sameiemøtet onsdag 25. april og for mange viktige innspill. Det er adskillig lettere for oss som er i styret å håndtere saker når vi har med engasjerte beboere å gjøre.  Forretningsføreren vil sende ut møtereferat når det er klart.

Husk datoen for dugnaden som er den 14. mai klokka 18.  Vi håper på strålende vær. 

På vegne av styret

Åse, 26. april 2012

 

Jf. melding om referat som er lagt inn i Fotoalbum - Referater o.l.
Jeg har fått tilbakemelding om at skriver beveger seg.  Det er viktig at dere ruller ned til selve bilderekken og ikke åpner det der det står "start bildevisning".  Hvis sidestørrelsen nede i høyre hjørne økes til 200 %, er det godt lesbart.
Åse, 2. mai 2012

 

 

I styremøtet den 10. mai ble det bestemt å ha vindusvask på utvendige arealer to ganger i året.  I tillegg vil utilgjengelige vinduer i de øvre etasjene bli vasket.  Vaktmesteren har også gitt følgende tilbud på vask av vinduer i de øvrige leilighetene (betales av den enkelte).  Som dere ser er det billigst hvis vasken tas i forbindelse med utvendig vask som vil bli gjort så snart som mulig.   Vennligst gi beskjed til vaktmesteren innen kort tid på telefonnummer 41259921. 

Tilbud på vask av vinduer på Lahelle II. 31, 33 og 35

480,- for vask av vinduer pr. leiligheter. Dette er en snitt pris. Noen leiligheter er større enn andre men her tar vi en pris pr. enhet for enkelthets skyld.

Håper tilbudet er av interesse.

Alle priser er eks. Mva.

Prisen forutsetter at min. halvparten går for tilbudet. Innvendig vindusvask kan avtales pr. leilighet.

Ved vask av vindu hvor bare noen vil, usikkert hvor mange og tidspunkt er tilbudet 720,- eks mva. Pr leilighet uansett størrelse.

Annet nytt fra styret:

I etterkant av årsmøtet har flere parkeringsplasser i kjelleren blitt solgt.  Sameiet har da igjen 3 stk parkeringsplasser – som de ikke behøver å betale noe for – da innbetaling fra de som har kjøpt ekstra plasser dekker avtalt utbetaling til Kruse Smith – med unntak av 1 MC plass som ikke er solgt.  Styret regner likevel med at den kan finansieres uten å ta opp lån. 

 

Som dere er gjort kjent med er tillatelsen til innglassing/vindskjerming  gitt av kommunen.  Det er orientert om saken i egne mailer.

Det vil bli bestilt matter til gangene inkl. utgangene fra kjelleren.  

Inngåtte avtaler med nåværende vaktmester og forretningsfører vil opprettholdes. 

Det er inngått avtale med vekterselskapet G4S om oppbevaring av Masterkey.  Avtalen ligger på egen side under Masterkey (til venstre på siden).  Her kan dere se hva som kreves for å få hjelp hvis uhellet er ute. 

Prisen pr innlåsing er kr 895 pluss mva, dvs kr 1.195 som den enkelte må betale selv. 


Lahelle, 12. mai 2012

Maken til dugnadsånd som på Lahelle Brygge kan trolig ikke oppdrives i hele byen.  Takk til dere alle for utrolig bra frammøte og flott arbeidsinnsats den 12.5.2012.  Arbeidsledelse viste seg å være helt overflødig, - alle fant sin plass og vips var jobben gjort etter godt og vel en time. Takk også til dere som bakte kaker og stekte vafler.  Alt smakte fortreffelig.  (Bilder fra dugnaden ligger i Fotoalbum).

GOD 17. MAI.

Lahelle, 13. mai 2012  
Åse 

Som vi orienterte om på generalforsamlingen, kommer Ventec for å utføre service og skifte av filter i ventilasjonasaggregatene våre.  6. og 7. juni er satt av til denne jobben. 

Liste over tidspunkt for besøk i hver leilighet er lagt i postkassene. 

Hvis ikke servicemannen fra Ventec finner beboerne hjemme til tidspunktet som er satt av på lista, vil filteret bli satt av utenfor døren og beboer må selv sørge for å skifte filteret.

Styret, 30. mai 2012

Vind-/solskjerming på verandaer

Når det gjelder trivselsreglene (punkt 1 h.) som ble vedtatt på sameiemøtet,  minner vi om følgende:

 

Ved behov for skjerming for vind og innsyn må styret kontaktes for råd dersom det vil påvirke andre beboere eller fasaden.

 

Leilighetene vil ha forskjellige behov for eventuell  skjerming for vind og innsyn.  Det gjelder både innvendig i vindskjermede (innglassede) og åpne terrasser.

 

Styret antar at alle beboerne er innstilt på at blokkene våre skal framstå med en ryddig fasade, og ber derfor om forståelse for at det legges opp til en konsekvent holdning til type skjerming.

 

Dørene inn til felles gangarealer 

Styret tar sikkerhets- og brannforskrifter veldig alvorlig, og opplyste i mail høsten 2011 om at dørene i henhold til forskriftene alltid skal holdes lukket.  Styret er gjort oppmerksom på at dette påbudet ikke alltid følges. 

 

Dette skyldes sannsynligvis at det i noen av gangene er dårlig luft, matlukt o.l.,  og noen har også høy temperatur.  Den eneste luftemuligheten blir derfor dørene.  Styret diskuterte muligheten for å montere magnetlåser på alle dørene det gjelder, dvs at dørene kan stå oppe, men går automatisk igjen i tilfelle brann.  Dette er lovlig iht forskriftene.  Styret har bedt om pris på denne jobben, og hvis den viser seg å være akseptabel,  blir det montert magnetlåser.  Inntil dette eventuelt skjer, må påbudet overholdes. 

 

Lås på dørene inn til bodene

Dette punktet var oppe på årsmøtet, og styret oppfattet det slik at det var interesse for å få lås på disse dørene.  Dette arbeidet er satt i bestilling og vil bli montert i nær framtid.    

 

(Lås på dørene mellom kjelleren og korridorene opp til leilighetene har vært etterlyst.  Selv om det ville være ønskelig å kunne låse dørene, setter brannkravene en stopper for dette). 

 

Østerveien 8

Byggingen av leiligheter skal snart settes i gang, og det er levert nabovarsel til alle eierne i sameiet vårt.  Styret skal behandle saken og ha nytt møte i begynnelsen av neste uke før fristen på nabovarselet går ut. 

Styret, 13. juni 2012

 

Sykkeltyverier

Siden innflytting er det mange som har fått syklene stjålet, enten utenfor blokkene eller under tak på parkeringsplassen.  Natt til torsdag 2. august var det et usedvanlig frekt tyveri av 3 sykler i nr 33.  Tyvene fjernet en av spilene i treveggen og fikk ut syklene den veien.  Syklene anbefales plassert i parkeringskjelleren.  


Magnetlåser

I dag blir det montert magnetlåser på dørene mellom yttergangene og korridorene.  Disse er branndører og har til nå vært lukket av sikkerhetsmessige grunner.  Magnetlåsene er koplet til brannalarmen, og dørene vil automatisk lukkes hvis alarmen går.  Dette betyr at dørene heretter kan stå åpne hvis det er behov.  Utstyret er ikke ferdig til bruk før i løpet av neste uke.  Dørene vil bli satt oppe når Autronica har vært her og koplet til. 

Søppel
Fra en av beboerne har jeg fått ønske om å be samtlige legge mest mulig søppel i dunkene før de hentes opp på parkeringsplassen for tømming (på tirsdagene).  Ofte er en av dunkene halvfull, og det blir dyrere om vi leverer dem halvfulle enn om vi klarer å fylle dem mest mulig.    Som kjent ble de utstyrt med låser tidligere i år, og da er det ikke mulig å legge i søppel mens de er oppe. 


Åse, 2. august 2012

Styret fikk i forrige uke nabovarsel i forbindelse med at det er søkt om bruksendring til serveringssted for lokalene i Østerveien 6  (tidligere Sols galleri).

Styret v/Gunnar Skaar har skrevet protest til kommunen.  Denne kan dere lese på Fotoalbum på undersiden "Referater o.l.",  bilde nr 3 og utover.  De tre første dokumentene er selve søknaden og så kommer protesten vår. 

Ikke start der hvor det står "Start bildevisning", men gå ned til bilderekken og sett skjermstørrelsen til 150 % eller høyere. 

Hvis dere har kommentarer, vennligst send disse til Gunnar Skaar så raskt som mulig.


-------------------------------------------------------------------------------

Når det gjelder magnetlåsene som nylig er montert, kan dørene lukkes ved å trykke på en knapp på toppen av magnetlåsene. 

Styret, 9.august 2012

Hei alle sammen.

Styret inviterer til treff i atriet mellom nr 31 og 33

den 28. august kl 18.00

Vi forsøker å gjenta suksessen fra ifjor og treffes over en kopp kaffe og litt å bite i.  Vi håper og tror det blir fint vær, men tar likevel værforbehold.

Vi håper så mange som mulig kommer.

Styret,
18. august 2012

Glass og Metall har informert om at de kommer til å starte innglassingen  hos de som har bestilt i første  halvdel av september, dvs uke 36/37.  Det vil komme nærmere beskjed til de berørte slik at terrassene kan være klargjort før jobben starter. 

Styret, 23. august 2012

Det planlagte Lahelletreffet

tirsdag 28. august

går foreløpig "i vasken".  Ifølge yr.no skal det bli mye regn, så vi satser på at det blir bedre vær og prøver igjen med et treff den

4. september 2012 kl 18.00

Styret v/Gro og Åse
27. august 2012

Sommeren er "på hell på Lahelle" og det er på tide med en aldri så liten oppsummering i tillegg til et blikk framover. Det er fort gjort å glemme "snøen (regnet) som falt i fjor", men det føles likevel som om det har vært noen flere smeigedager denne sommeren. Jeg mener å ha observert flere middager på terrassen, og det gjelder også undertegnede selv om vi mangler både grill og innglassing. Badetemperaturen har i år som i fjor kun vært for de ekstra barske. Spesielt har det vært en imponerende innsats fra flere damer i nr 31 som ble observert i vannet seinest i denne uka. Inntil nylig ble en barsk mann kun observert med et håndkle i hånda, men fortsettelsen er nå dokumentert. Båtliv har det blitt, og det gjelder også takknemlige, tilflytta landsfolk som hittil kun har oppnådd å komme i besittelse av en kajakk og en båtplass i Hånesbukta (som ble avslått). Takk til dere som har forbarma dere over oss. Høsten og vinteren kommer uvilkårlig, men når vi er så heldige å bo som vi gjør, er det ikke så mange farer som lurer rundt hjørnet. Eventuell snø blir tatt hånd, bilene står snøfritt og tørt, varmen holder vi uansett, - kort sagt har de fleste av oss praktisk sett et bekymringsfritt liv uansett årstid.

For styret dukker det stadig opp saker som må håndteres. Vi håper at vi med vår protest klarer å være med på å forhindre Pub i Filialen. Nabobygget som ei gang kommer, var tegnet inn kloss inntil nr 35. Bygget er trukket tilbake etter innspill fra styret ved en særdeles utrettelig leder som vi er så heldige å ha. I det hele tatt ser det ikke ut til at styret blir arbeidsledige med det første. Vi er også heldige å ha engasjerte beboere som tar et tak både her og der. Hjemmesida er til for å brukes, så hvis det er saker som dere mener bør legges inn, er "redaktøren" fortsatt takknemlig for innspill.

Lahelle, 29. august 2012
Åse

Lahelletreffet.

Takk til alle dere som møtte fram på den hyggelige sammenkomsten tirsdag den 4. september. Selv om mange av oss ser hverandre ofte, setter det likevel en ekstra spiss på tilværelsen når det skjer i mer "formelle" former og over en kopp kaffe og kake til. Været var etter forholdene bra selv om vinden var noe heftig og satte både tallerker, kakelokk og servietter i bevegelse. Det er lagt inn noen få bilder i Fotoalbumet.

Hageutstyr

Vi vil for ordens skyld opplyse om at det ligger en del hageutstyr i skapene under trappeoppgangene fra kjelleren til hver blokk. Det er også hageslanger i alle skapene.

Styret, 12. september 2012

Idag den 14. 9. har parkeringsselskapet skrevet ut bøter på biler som hadde parkert utenfor oppmerket område.

 

Vi ber alle beboere være oppmerksom på at dere ikke parkerer utenfor området som er våre gjesteparkeringsplasser.  Styret arbeider videre med å få til en bedre løsning slik at vi slipper å ha parkeringsplassen full hver dag av biler som ikke har tilknytning her. 

Styret, 14. september 2012

 

Glass og Metall har starta arbeidet med innglassing av terrassene hos dem som har bestilt.  Denne uka jobbes det med skinnemontering, og glassene blir satt opp i neste uke.  Hos dere det gjelder må terrassene være ryddet og klartgjort for jobben. 

Styret, 19. september 2012

Parkering utvendig
Det har vært et problem at folk som ikke har tilknytning her, opptar parkeringsplassene på dagtid.  Det er kommunen som eier dem, og vi har offisielt ingen mulighet til å hindre at andre parkerer her.  Problemet har i lengre tid vært tett fulgt opp med kommunen.  Vi har nylig fått tilbud om at det kan settes opp skilt med parkering tillatt inntil 3 timer mellom kl. 09.00 og kl 17.00 på ukedager (ikke lørdag).  Styret går inn for denne løsningen, men vil jobbe for en bedre løsning på sikt, dvs en eventuell overtakelse av plassene. 

Parkeringsplasser i kjelleren
De ledige parkeringsplassene er nylig leid ut til Kjøita I AS.  Det gjelder både privateide og sameiets plasser bortsett fra plass nr 23 som sameiet beholder til eventuelt behov for gjesteparkering.  Plassen vil bli merket. 

Kjelleren
De opphøyde feltene i midten av parkeringskjelleren sprekker og er begynt å smuldre opp.  Kruse Smith har lovet å utbedre dette.  De vurderer p.t. alternative løsninger - og håper å ha dette på plass før vinteren.

Kaldt vann
For en stund siden forsvant det varme vannet i blokk nr 33.  Rørleggeren ble tilkalt, og det viste seg at det kun var en sikring som hadde koblet ut.  Alle i styret har nøkkel til det tekniske rommet.  Hvis noe tilsvarende skjer framover, kan dere i første omgang ta kontakt med en i styret.

Brannslukkingsapparatene
Vi minner om at apparatene med jevne mellomrom skal snus opp ned.

Styret,
14. oktober 2012

Styret takker for fremmøtet på samlingen i kjellergarasjen.   Selv om lokalet ikke er helt perfekt til samlinger, viste det seg at det går an i "en skjøyt".  

Det vil bli lagt en oppsummering fra møtet i hver postkasse så snart som mulig. 

Styret, 5. desember 2012

2012 er snart en saga blott, og de aller fleste av oss er ikke i kategorien «nyinnflyttede» lenger.  Noen få utskiftninger har det vært i år, og på tross av at salg av leiligheter ellers i byen går ganske tregt, har leilighetene med litt tålmodighet vist seg å være omsettelige.  Vi ønsker dere nye beboere hjertelig velkommen og håper dere vil trives her.  I nr 33 har Aleksander flyttet inn i 1. etasje og Kirsti i 2. etasje.  Irene flyttet i sommer inn i nr 35 i 2. etasje. 

 

To av våre hyggelige beboere er dessverre gått bort i løpet av året, og det beklager vi veldig.  Vi hadde unt dere pårørende Inger Karin og Maria å få mange fine år sammen med mennene deres i fine omgivelser på Lahelle, men slik ble det ikke.  Vi ønsker dere alt godt.

 

Året har som vanlig gått i en forrykende fart.  Årstidene har kommet og vært over før vi riktig har fått omstilt oss, og plutselig var vinteren her i begynnelsen av desember.  Vinter med snø og kulde føles litt sånn både-og.  På den ene siden er det noe «herk» med glatte gater og gangstier.  Når det snør og gradestokken kryper under null,  er det på den andre siden da det er føles mest behagelig å bo i leilighet.  Bilen er i en tørr kjeller, butikkene er rett rundt hjørnet og avisene kommer på døra.  Kan ein ha’de ber?    

 

Styret jobber jevnt og trutt, og det er stadig noe å «henge fingrene i».  Mye av det vi holder på med, avhenger av andre.  Dette året har vi virkelig vært invadert av utenforstående som har funnet seg en gratis parkeringsplass.  Styret har gitt beskjed til kommunen at det er ønskelig med 3-timers parkering, men «ting tar tid», og skilt ser ikke ut til å være i julegavesortimentet.  Stengsel mot Østerveien er kommet halvveis og har liten nytte, men hvor blir resten av? Noen ganger er sørlendingers saktmodighet en nødvendig egenskap!

 

Lahelle Brygge er veldig fint pynta til jul.  Det er en fryd å beskue alle lysene og adventstjernene når en kommer over Lundsbroa.  Vi har hørt rykte om at antall nisser i ei av leilighetene er tresifret, og skulle det bare være et rykte, er det godt ment.  Det har i alle fall vært mange nisser på (flytte)lasset til Lahelle. 

 

2013 er like rundt hjørnet, og vi ønsker dere et veldig godt år.  Vi håper at de sakene det jobbes i sameiet løser seg til beste for alle med færrest mulig problemer. 

 

Lahelle, 19. desember 2011

 

Åse

 

 

 

 

 

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Flekkerøy i 1904.Finner ikke bilde og navn på eier av den

07.07 | 11:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige selskapet med reker i garasjen. Veldig hyggelig gjordt av deg!

31.07 | 15:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahelle. I Østerveien 8 ble både mamma og jeg født. Takk.

20.12 | 11:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band