Beredskapsplan

VARSLINGSPLAN BRANN / ULYKKE

Telefon

En nødsituasjon skal varsles til nødetatene:

BRANN

POLITI

AMBULANSE

110

112

113

Eller utløs nærmeste brannalarm!

Beskriv situasjonen:

■    Hvor er ulykken?

■    Navn og telefonnummer?

■    Hva har skjedd?

I tilfelle BRANN, følg Beredskapsplanens tiltakskort etter at nødetat er varslet.

Andre aktuelle kontaktnumre

I tilfelle GASS-lekkasje, kontakt styret og følg Beredskapsplanens tiltakskort.

Gass installatør: Halvard Thorsen A/S

Lokalt Brannvesen, Kristiansand

Service telefon: 982 46 385

Telefon 478 14 000

          Lahelle Brygge 2 – Beredskapsplan

                                                 (revisjon, april 2014)

 1. Generelt om beredskapsplanen

 

Beredskapsplanen beskriver Boligsameiet Lahelle Brygges organisering av og forberedelser for å håndtere ulykker og uønskede hendelser. Boligsameiets styre har ansvar for beredskapsplanen og at denne er kjent blant beboerne.

Planen skal dekke mulige hendelser og kriser som er vurdert i Boligsameiet Lahelle Brygges risiko analyse.

Den som blir kjent med, eller oppdager en farlig hendelse / krisesituasjon må vurdere om det er nødvendig å tilkalle nødetatene, Brannvesen 110, Politi 112, Ambulanse 113 eller om det er tilstrekkelig å varsle styret som vil ta videre aksjon.

 I beredskapsplanens vedlegg følger noen tiltakskort som beskriver ansvar og aktuelle tiltak i ulike krisesituasjoner. Tiltakskortene er et hjelpemiddel for hva som bør gjøres i en vanskelig og stresset situasjon.

 

 1. Omfang

Beredskapsplanen omfatter kriser / uventede hendelser vurdert som sannsynlige / meget kritisk ut fra siste oppdaterte risiko analyse.

 Eksempler på hendelser der Boligsameiets styre skal mobiliseres.

 • Brann i leilighet eller fellesareal.
 • Skade på gasstank / distribusjonssystem – gasslukt.
 • Grovt hærverk på bygning eller trussel mot beboere
 • Naturkatastrofer

 

Oppdatering av planen

Beredskapsplanen skal ved behov oppdateres løpende og senest ved utgangen av desember hvert år. Hvert 5. år skal beredskapsplanen vurderes og eventuelt revideres i sin helhet.

Bekjentgjøring av beredskapsplanen

For at alle beboere skal bli kjent med beredskapsplanen og detaljene i tiltakskortene må planen distribueres og gjennomgås i samlinger for å sikre riktig forståelse og felles ansvar. All distribusjon og «øvelser» skal dokumenteres. Styret har ansvar for at distribusjon av beredskapsplan og øvelser blir gjennomført (gjerne årlig) og at nye beboere blir gjort kjent med beredskapsplanen.

 1. Dokumentasjon og rapportering

Styret skal registrere og dokumentere alle hendelser, aksjoner og tiltak knyttet til sameiets risiko og beredskap slik som:

 • Loggføre hendelser
 • Dokumentere oppdatering av risiko analysen
 • Loggføre distribusjon av beredskapsplanen
 • Loggføre bekjentgjøring(øving) av beredskap planen.
 • Registrere eventuelle forslag til endringer i beredskapsplanen
 • Dokumentere rapporter fra serviceoppdrag for gass anlegg, brann slokkings utstyr og brann alarm
 • Loggføre regelmessige intern-kontroller av gass anlegg
 • Dokumentere rapporter fra akkreditert tilstandskontroll
 • Loggføre utførte aksjoner for avvik etter tilstandskontroll

 

 1. Tiltaks kort

Vedlagt er følgende tiltakskort:

 1. Brann (og falsk brann alarm)
 2. Gasslekkasje
 3. Hærverk eller trussel mot beboere
 4. Ekstremvær (springflo / flom)

 

Korrigert og oppdatert 7. april 2014

 

Tiltakskort brann

 

Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Beskrivelse

Dersom brann i leilighet eller fellesområde

«

«

Dersom slokking ikke lykkes

Personskade

Evakuering fullført

Brannen har utviklet seg og brannvesen / politi er tilstede.

Brannen er slokket / under kontroll

«

Avslutte tiltak

Ansvar

Aksjon

Alle beboere

Aktiver brannalarm, brannmelder i fellesområder eller ring 110

Alle beboere

Dersom mulig, start slokking ved hjelp av brannslange eller pulver apparat.

Alle beboere

Varsle styret / styremedlem

Styret

Evakuere leilighet / bygning

Styret

Ta hånd om skadet person og kontakte lege eller ambulanse (tlf. 113)

Kontakt med brannvesen / politi

Styret

Styret

Samling og registrering av beboere utenfor nedkjørsel til garasje

Styret

Sikre brannsted og avblåse evakueringen

Styreleder / beboer

Kontakte forsikringsselskap

Styret

Lage rapport og loggføre hendelsen

 

   Tiltakskort falsk brannalarm

 

Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Beskrivelse

Aksjon

Unngå brannalarm

(ved kontrollert røyk/ damp og os fra f.eks. matlaging)

Trykk inn frikoblingsbryter ved inngangsdør til leilighet noen sekunder. Røykdetektor kobles ut i 30 minutter

Dersom brannalarm blir utløst

Trykk inn frikoblingsbryter ved inngangsdør til leilighet noen sekunder Røyk detektor kobles ut og forsinkes i 2 minutter. Lufte ut og fjerne røyk / matos nær røykvarsler

Ring brannvesen (tlf. 110) og forklar årsak

Dersom brannalarm fortsatt er utløst

«

Forsikre seg om og kontrollere at alarmen er falsk

.

«

Kontakt Styret / styremedlem, eller følg pkt 6-8

«

Gå til alarmpanel v/ postkasser i bygg 35

«

Aktiver panelet ved å sette inn sort plast nøkkel (henger på vegg)

«

Trykk inn rød knapp noen sekunder til alle alarmklokker stoppes

Brannvesen har møtt opp.

Avslutte falsk alarm

Informere brannvesen. Alarm bekreftelse / info tilbakestilles ved å trykke inn grønn knapp

Ansvar

Aktuell beboer

Aktuell beboer

Aktuell beboer

Aktuell beboer

Aktuell beboer

Aktuell beboer / Styret

Aktuell beboer/ Styret

Aktuell beboer/ Styret

Styret /

 

 

  Tiltakskort gasslekkasje

Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sterk gasslukt ved gasstank eller distribusjonsrør ute

Aksjon

Beskrivelse

Varsle styret

«

Stenge hoved ventil i tank dom

Gassdistribusjon stengt

Kontakte gass-servicefirma for utbedring - reparasjon

Nærenergi v/ Harry Nøttveit

tlf. 977 77 200

Gassdistribusjon stengt

Informer alle beboerne

Sterkgass lukt i leilighet / terrasse

Stenge ventil i distribusjonsskap på terrasse (hvitt skap)

«

Kontakte Styret

Gassdistribusjon stengt

Stenge hovedventil i tankdom

«

Kontakte gass-servicefirma for utbedring / reparasjon

Gassdistribusjon stengt

Informer beboerne

Gasslekkasje utbedret

Rapport fra gass-servicefirma om årsak og hva som er utbedret

Gassdistribusjon åpnet

Informere beboerne

Avslutte tiltaket

Lage rapport og loggføre hendelsen

Ansvar

Alle beboere

Styret

Styret

Styret

Alle beboere

Alle beboere

Styret

Styret

Styret

Styret

Styret

Styret

   Tiltakskort ved hærverk eller trussel mot beboere

 

Nr

Beskrivelse

1

Hærverk på bygninger

2

«

3

«

4

«

5

«

6

Innbrudd / trussel mot beboere

7

«

8

Ved personskade

9

«

10

Avslutte tiltaket

Ansvar

Aksjon

Alle beboere

Varsle politi (tlf. 112)

Alle beboere

Informere styret hva man har observert på åsted

Styret

Sikre skadestedet, informere styret og holde kontakt med politiet

Styret

Informere beboerne og kontakte forsikringsselskap og reparasjonsfirma

Styret

Lage sluttrapport og loggføre hendelsen

Alle beboere

Varsle politi (tlf.112) styret

Alle beboere

Informere styret hva man har observert på åsted

Alle / styret

Ta hånd om skadet person og varsle ambulanse (tlf.113)

Styret

Holde kontakt med politiet

Styret

Lage rapport og loggføre hendelsen

 Ekstremvær (springflo / flom)

 

Nr

Beskrivelse

1

Varsel om springflo / flom

2

Fare for vann i garasje

3

«

4

«

5

Fare for vann i tavlerom

6

Ekstremvær over

7

«

8

«

Ansvar

Aksjon

Alle beboere

Varsle styret

Styret/ alle beboere

Flytte / sikre gjenstander. Vurdere å evakuere biler fra garasje

Styret

Vurdere barrikade for å stenge vann fra nedkjørsel. Tilgjengelighet må være forhåndsklarert

Styret

Installere lensepumpe. Tilgjengelighet må være forhåndsklarert

Styret

Barrikade for å stenge vann ute.

Vurdere å koble ut strømforsyning

Styret

Registrere eventuelle skader

Styret

Kontakte forsikringsselskap og firma for å utbedre skade

Styret

Lage rapport og loggføre hendelsen

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Fl...

07.07 | 11:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige s...

31.07 | 15:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahe...

20.12 | 11:36

Hei Åse. ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul. Klem fra Vilma og...