Regler

Skjerming av terrasser – Lahelle Brygge II

For å opprettholde en ryddig fasade og et enhetlig uttrykk for byggene Lahelle 31,33 og 35 har styret i Sameiet utarbeidet følgende regler for montering av skjerming mot vind, innsyn og sol på terrassene. Reglene er laget i konsultasjon med arkitekt Løvdahl som presiserer viktigheten av at beboerne velger identiske løsninger for å opprettholde intensjonen i arkitekturen på byggene.

1. Vindskjerming 

Innglassing er det foretrukne alternativ når det gjelder vindskjerming på Lahelle Brygge II (innglassing gir også økt verdi på leilighetene).   All innglassing skal være i samme utførelse. Delvis innglassing av terrassene er mulig - så lenge utførelsen er identisk.

2. Skjerming mot innsyn

For å hindre innsyn på terrassene (både terrasser med og uten innglassing), finnes flere alternativer:

a) Bruk av frostet folie på glassene i det opprinnelige rekkverket. Slik folie skal være uten mønster og i matt, ensfarget utførelse.

b) Busker/planter kan benyttes som skjerming.

c) Det kan monteres skjermvegger med høyde maks til toppen av rekkverket. Skjermveggene skal monteres på innsiden av rekkverket og eventuelle monteringsanordninger skal ikke være synlige fra utsiden. Utførelsen skal være i farge tilnærmet lik rekkverket eller vindus-omrammingen (mørk grå).

3. Solskjerming

For terrasser som har innglassing kan det monteres sol-rullegardin som monteres i himling/tak ytterst mot glasset under terrasse-overbygget (se bilder på neste side). Rullegardinen skal monteres slik at den ikke er synlig fra utsiden når den ikke er i bruk. Det er kun tillatt å montere sol-rullegardin på langsiden (fronten) av terrassen. Kortsidene skal holdes frie for ikke å hindre utsikt fra bakenforliggende terrasser. Det oppfordres til at rullegardinen/skjermingen ikke benyttes permanent, også dette av hensyn til utsynet fra bakenforliggende terrasser.

Sol-rullegardin skal ha farge tilnærmet lik rekkverket eller vindus-omrammingen (mørk grå). Forslag leverandør: IKEA

Terrasser som ikke har innglassing kan ikke montere sol-rullegardin eller annen type skjerming over rekkverk. Her kan eventuelt parasoll benyttes ved behov for solskjerming.

 20. februar 2013

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Fl...

07.07 | 11:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige s...

31.07 | 15:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahe...

20.12 | 11:36

Hei Åse. ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul. Klem fra Vilma og...