Innlegg 2018

 

Etter at skjemaet for måleravlesningen ble sendt ut, viste det seg at måleravlesningen for vann, øverste linje på skjemaet, var forskjellig i forhold til tidligere avlesninger.  Dette skyldes den nye måleren som ble installert i høst.  Det er ikke lenger et synlig tall på måleren.  For å få tallet synlig, må vi trykke på en grå "knapp" under avlesningsfeltet.  Dere vil se at det kommer fram et tall pluss 3 desimaler, og alle tre skal være med.   De to andre avlesningene er som før.  

Styret vil benytte anledningen til å takket for "det gamle", og ønsker dere alle et riktig godt nytt år.  

Lahelle, 31. desember 2018
 

Vi har i dag hengt opp Avfall Sørs egne plakater på søppelrommet.  Hver av dem viser hva som skal kastes i dunken for restavfall, matavfall, papp og plast. 

(Når det gjelder matavfall, ble det for en stund siden hengt opp en plakat hvor det sto at blomster, kvister m.m. er restavfall. Denne opplysningen var ifølge Avfall Sør feil, og blomster m.m. skal altså legges i matavfallet). 

Vennligst ta en titt på disse plakatene, så kan kanskje sameiet vårt vinne sorteringsprisen for 2018 (hvis den finnes, men det må undersøkes nærmere)😀🤒.

Styret, 29. november 2018  

Styret har ved "teknisk avdeling" laget en viktig orientering om bruk av gasspeisene.  Siden denne orienteringen ikke bør forsvinnne i mengden, er den lagt inn på en underside på venstre side som heter "Gasspeisene".  

Styret, 14. november 2018

Nå er høsten definitivt over oss.   Årets siste dugnad er for lengst over, høstkontrollene av ventilasjon og gass er unnagjort, og i tillegg har vi fått nye målere som det er sendt ut regning på i disse dager.  Til informasjon fra styret, kan opplyses at de til sammen ble ca. kr 1.500 rimeligere enn prisen som ble opplyst i forkant.  

 

Når det gjelder gassanlegget, har Try Rør hatt den årlige kontrollen pluss at firma RSM har gjort en akkreditert kontroll som foregår med noen års mellomrom. 

 

Nytt i styresammenheng er at Harald Jørgensen som har vært med siden 2010, dessverre skal flytte.  Det er enighet om at Svein Lohna går inn i hans sted og overtar Haralds spesialfelt på teknisk anlegg.  Kari Sønsteby er ny leder for hagekomitèen etter Svein.  På styremøtet for litt siden, fikk Harald en velfortjent blomst og en stor takk for innsatsen.  

 

Styret, 6. november 2018 

 

 

 

 

 

Gass og ventilasjon

De årlige gass- og ventilasjonskontrollene i hver leilighet, vil bli gjennomført i september.  Nærmere beskjed om dag og tidspunkt, kommer i god tid før kontrollene. 

 

Målere for varmtvann og gulvvarme i leilighetene

Ved avlesning til nyttår og i sommer, viste det seg at noen av målerne for varmtvannsforbruk, hadde stoppet på grunn av defekt batteri.  Fire av disse er allerede skiftet.  Ifølge rørleggeren har de en viss levetid, som sannsynligvis er grunnen til at de sluttet å fungere.  For at forbruket skal bli riktig for hver leilighet, er vi helt avhengig av å ha målere som fungerer. 

 

Det samme gjelder målerne som viser hvor mye vi bruker til oppvarmning av leilighetene (gulv- og radiatorvarme).  Ifølge rørleggeren, har disse en levetid på ca. 8 år.  Dette tallet nærmer seg med stormskritt.  For å være i forkant av problemet, har styret vedtatt at begge målerne, dvs. batteriet på den første og hele måleren på den andre, må skiftes.   (Det gjelder selvsagt ikke de 4 som allerede er skiftet).   Dere vil bli informert om pris og tidspunkt så snart styret har gjort avtale med rørleggeren. 

 

Søppel – avfallsrom

Vaktmesteren ber oss beboere om å være påpasselige med å knytte søppelposene godt før de legges i dunkene.  Husk at alt matavfall, og spesielt det som kan forårsake avrenning, skal legges i matavfallsdunken og ikke i restavfallet. 

 

Dugnad

Selv om noen av beboerne, i tillegg til vanning, har vært aktive med ugrassbekjemping, er det ikke til å komme forbi at ugrasset har grodd villig selv i denne tørre sommeren.  Hagekomitèen inviterer til en enkel dugnad den

 

18. september kl. 17.00.

 

Det blir kun grassing og litt til for å gjøre hagen vår klar til høsten og vinteren.  Hagekomitèen vil gi nærmere opplysninger når datoen nærmer seg. 


Styret 16. august 2018

Det vil onsdag 26.9., torsdag 27.9. og fredag 28.9. bli utført: 

FirmaVentec:
Service på ventilasjonsanlegg/skifte av filter.  

Try Rør:
Kontroll og service på gassanlegg. 

Rørleggerfirma Halvard Thorsen:
Skifte av batteri/målere i fordelerskapene. 

Hvis noen har vaskemaskin eller annet som står foran skapet, må disse flyttes slik at rørleggeren kommer enkelt til.  Hvis rørleggeren må ordne dette, blir hver enkelt belastet for ekstra tid.

Alle firmaene starter arbeidene onsdag 26.9. i nr. 31 og jobbe seg videre til nr. 33 og 35.  Da det ikke lar seg gjøre som tidligere år å sette opp ca. tidspunkt, må vi være tilgjengelige hele dagen.  Arbeidstiden er kl. 7.30 til 15.30.  Hvis det er noen som ønsker en spesiell dag/tidspunkt, må dere gi tilbakemelding snarest til styret v/Reidun Hagen Osaland, leilighet 25, mobiltlf. 90545249, mailadr.  rhosa@hotmail.no.

Styret minner om dugnaden førstkommende tirsdag 18,9., se oppslag på inngangsdørene.

Styret, 16. september 2018  

Vel overstått julimåned og litt til.  Det har vært tidenes sommer med bl.a. 22 grader i vannet i lange tider.  Tørken har vært til bekymring, men mange av dere har hjulpet godt til med vanning slik at de aller fleste plantene ser ut til å ha klart seg bra.   


Styret vil informere om at det skal i neste uke gjennomføres ett-års kontroll av jobben som ble gjort i 2016 og 2017 med utbedring av “Bobler i blikk” .   Etter gjennomført kontroll, skal eventuelt nye “bobler” utbedres.  Vi ber dere gi beskjed på mail til en i styret i løpet av denne uken hvis dere har registrert områder hvor det er "bobler".   

 

Styret, 6. august 2018

Fasadevask

Den planlagte fasade-/vindusvasken starter ifølge en representant for firmaet, førstkommende fredag 13.7. De begynner arbeidet på nr. 35 som de regner med å bruke fredag og mandag på. Så tar de nr. 33 på tirsdag og onsdag, og avslutter med nr. 31 på torsdag og fredag i neste uke (på nr. 35 blir de to mann mens de bruker en mann på de resterende dager.)

 

Vasken innebærer spyling av alle fasadene for å bli kvitt begroing og grønske, vask av alle blikkplater og vindusvask.  Når de som utfører jobben, nærmer seg den enkelte leilighet, må det sørges for at vinduene er lukket.  På terrasser som ikke har innglassing, kan det forekomme noe vannsprut. Det viktigste for alle beboere å passe på, er at persiennene er oppe og møbler o.a. som kan skades av vann blir fjernet fra terrassene

 

Vindusvasken vil bli gjort når spylingen er ferdig. Da må utvendige persienner ikke være nede.  Innglassede terrasser vil få vasket glassene utvendig, og terrasser uten innglassing vil få vasket stuevinduene.  Beboere som er bortreist når vaskingen skjer, bes sørge for at det som er nevnt over, er i orden. 

 

Fellesarealer

På bakgrunn av en konkret hendelse, ble det stilt spørsmål fra en beboer om bruk av utendørs fellesarealer (plener, hageanlegg m.m.). 

 

Styret vil presisere at fellesarealene, inkludert plener er, som navnet indikerer, til felles bruk for alle beboerne i sameiet vårt.  Områdene i nærheten av leilighetene i 1. etasje kan oppfattes som private hageområder, men styret vil presisere at alle steder som er fellesarealer, skal være tilgjengelige for samtlige beboere.  


Styret, 11. juli 2018

Som dere kanskje er kjent med, har garasjeporten vært litt lunefull i 2-3 uker.  Stort sett går den som den skal, men av og til låser porten seg i åpen stilling. 

 

Porten er forsøkt justert, og problemet er muligens løst.  Vi ber dere likevel følge med og se til at porten går igjen når dere kjører ut og inn.  Hvis dere skulle observere at den blir stående åpen, vennligst rapporter om problemet til en av oss i styret.     

Styret, 4. juni 2018

Sola skinner og skinner og skinner, og det er vi glade for.  Yr.no viser sol så langt det er mulig å se.  Plantene våre er enda i god form, men hvis det ikke kommer regn, er det grunn til å frykte at de kan ta skade av tørken. 

 

Styret oppfordrer derfor beboere som er hjemme og har litt ledig tid, til å vanne, og spesielt gjelder det betongkassene. Atriet og noen andre steder, er forsynt med dryppslanger.  Det ligger en slange ved krana på nr. 31 og i redskapsboden i nr. 33.

 

For ordens skyld tar jeg med et utdrag av kommunens vanningsregler.  Det er restriksjoner på bruk av spredere.  I sameiet vårt har vi lov til å vanne med spredere på datoer med oddetall, dvs. 1, 3, 5 osv.:  

 

Regler for vanning

På datoer med oddetall (1, 3, 5 osv.) er det tillatt å vanne på eiendommer som har husnummer med oddetall (1, 3, 5 osv.).

På datoer med partall (2, 4, 6 osv.) er det tillatt å vanne på eiendommer som har husnummer med partall (2, 4, 6 osv.). På eiendommer som ikke har husnummer gjelder bruksnummeret. 

Styret, 3. juli 2018

På sameiemøtet ble det etterlyst en bedre oversikt over styremedlemmenes telefonnummer.  Det ble bl.a. foreslått å ha et oppslag ved postkassene.  Det ble ikke tilslutning til dette forslaget, og styret oppfordrer beboerne til å lagre navn og telefonnummer på styremedlemmene på sine telefoner.  Som opplyst i forrige innlegg, er navn, telefonnummer og mailadresser ajourført etter sameiemøtet her på hjemmesiden.  
 
På grunn av den planlagte husvasken som også vil inkludere vindusvask, blir vinduene i år ikke vasket før 17. mai.
 
En grå og en brun dunk er byttet ut med to blå dunker som plasten skal legges i.  Plastsekkene som vi brukte til å begynne med, skal heretter ikke benyttes, med unntak av hvis dunkene skulle bli helt fulle.
 
Styret, 9. mai 2018
 

Sommeren er allerede over oss for fullt og vel så det.  Dessverre tar vinteren med seg en del av sanden på badeplassen vår, men heldigvis har vi en beboer blant oss som husker på å kontakte kommunen for å få påfyll.  Etter ny henvendelse, har kommunen meldt fra om at de kommer med et lass sand i begynnelsen av kommende uke. 

Sommeren er allerede over oss for fullt og vel så det.  Dessverre tar vinteren med seg en del av sanden på badeplassen vår, men heldigvis har vi en beboer blant oss som husker på å kontakte kommunen for å få påfyll.  Etter ny henvendelse, har kommunen meldt fra om at de kommer med et lass sand i begynnelsen av kommende uke. 

 

 

 

Temperaturen i vannet er foreløpig ikke så innbydende, men den kommer seg.  Fra et høyst uoffisielt lite plasttermometer, er det notert 12 grader i vannet på fredag, 13 i går og 14 i dag.  Vi kan i alle fall konstatere at det går rette veien, og hvis det fortsetter med 1 grad pr. dag, har vi 20 før vi vet ordet av det. 

 


 

God sommer

 

Åse, 27. mai 2018

 

 

Autronica har meldt at de vil gjennonmføre den årlige kontrollen med test av brannalarmene (se oppslag på inngangsdørene).   

 

Tirsdag 8. mai kl. 10.00

 

Vi minner om dugnaden mandag 14. mai.  Hagekomitèen kommer med mer informasjon. 

 

Utekrana i nr. 31 er i ustand.  Vaktmesteren vil sørge for at den blir reparert. 

 

Styret takker for god oppslutning på årets sameiemøte.  Styresammensetningen er noe endret, og er korrigert på hjemmesidens underside - «Sameiets styre».  Til dere som ikke hadde anledning til å delta på møtet, vil vi opplyse at fellesutgiftene ble vedtatt økt med 15 % fra neste innbetaling.

 

En av beboerne nevnte at det hadde vært problemer med den opprinnelige «trykknappen» til toalettene.  Disse er på grunn av at kvaliteten ikke var god, skiftet uten kostnader i en del leiligheter.  Telefonnummeret til Olto VVS (v/Fjermedal)  som skifter dem, er 91612145.  

 

Styret, 5. mai 2018  

 

 

Avfall Sør har satt i gang innhenting av plastsøppel.  I forrige innlegg her ble det gitt beskjed om at vi skulle få nye dunker til 

 

plasten. Vaktmesteren informerte i dag om at han hadde vært i kontakt med Avfall Sør. De nye dunkene er ikke kommet fra leverandøren.  De hadde gitt beskjed om at inntil vi får dunkene, skal vi behandle plastsøpla som vanlig søppel og legge den i de grå dunkene.  (Som noen av dere sikkert observerte ble det lagt ut ruller med plastsekker ved nedkjørselen til garasjen, men disse var hentet igjen av Avfall Sør).  

 

Styret, 12. februar 2018

 

 

 

Årsmøte / generalforsamling for sameiet Lahelle brygge II  blir holdt 


onsdag 18. april 2018 kl. 18.00 


på Toldloftet.  Den formelle innkallingen vil bli levert ut senere.  


Styret, 5. mars 2018


(Til nye beboere kan vi opplyse at lokalet er i Tollboden nederst i Tollbodgaten med inngang fra bakgården mot Oskar Pedersen-bygget).  

 

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Flekkerøy i 1904.Finner ikke bilde og navn på eier av den

07.07 | 11:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige selskapet med reker i garasjen. Veldig hyggelig gjordt av deg!

31.07 | 15:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahelle. I Østerveien 8 ble både mamma og jeg født. Takk.

20.12 | 11:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band