Gasspeisene

Gasspeisene

Ved kontroll (Akkreditert tilstandskontroll) av gassanlegget vårt, utført av firmaet RSM Gas Service AS den 8. oktober 2018 ble gasstank, regulatorer, røropplegg, gasspeiser, samt utlufting/drenering på terrasser med innglassing kontrollert.    

Følgende punkter ble anmerket vedr. bruk av veggmontert gasspeis uten pipe med katalysator og ventilasjon på terrasse:

        Gasspeis:

1.     Det er viktig med god ventilasjon i det rommet gasspeisen er. Et åpent system som dette kan forårsake problemer med sot i tak slik det vises i flere leiligheter dersom det ikke er nok tilluft. Denne typen gasspeis er ment for kos og hygge, ikke for oppvarming. Peisen avgir avgasser til rommet den står i. Det anbefales derfor at peisen benyttes i begrensede tidsperioder.

2.     Sett opp ventilasjonsanlegget til 2 eller 3, evt. sett opp en dør/vindu for å få nok luft inn for å kompensere for den luften som peisen forbrenner.

Det må heller ikke plasseres bilder eller brennbare gjenstander nærmere enn det produsenten oppgir som er:

Over peisen: Minste avstand til f.eks. en hylle med dybde på 75mm er 60,5 cm.

Fronten av peisen: Minimum 1,0m

Hver av sidene: Minimum 10cm til vegg. Det skal være en minsteavstand på 50cm til gardiner og andre brennbare stoffer.

       Terrasse med innglassing:

1.     Det er veldig viktig at det er åpning/drenering i hver ende av terrassen slik at det er gjennomlufting og gassen kan komme ut og vekk ved en eventuell gasslekkasje.

2.     Husk å stenge gassventil i gass skap på terrasse ved den minste mistanke/lukt av propangass. 

Styret, 14. november 2018

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Fl...

07.07 | 11:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige s...

31.07 | 15:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahe...

20.12 | 11:36

Hei Åse. ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul. Klem fra Vilma og...