Velkommen til Lahellesiden
Navnet Lahelle består av et sammensatt ord som også er kjent i gammelnorsk med formen ladh-hella. Ordet helle betyr egentlig flatt fjell, og finnes i mange navn ved sjøen på flate fjell brukt til å trekke båter ned til vann eller opp fra vann. Lahelle er tolket som lastested, et sted ved sjøen der båter blir lastet. Et navn som Laberget, som forekommer flere steder, har samme betydning. Det er altså tale om steder som fra naturens side egner seg som steder til å bringe varer og last om bord i båter (Opplysningen er gitt av Vidar Haslum, Universitet i Stavanger).
Installasjon av døråpner

Det er i dag installert automatisk døråpner på ytterdøra i nr. 35. Døra skal fra nå av åpnes med trykknapp på innsida av døra, se bildet. Det er montert en nøkkellås på utsiden til bruk for handicappede, ellers brukes den vanlige nøkkelen.

Det er veldig viktig at ingen lar døra stå åpen med dørstopper (stein osv.). Hvis det skjer, kan den automatiske døråpneren bli ødelagt. I tilfelle flytting osv. kan funksjonen slås av midlertidig ved å trykke på en knapp øverst til høyre på selve dørheisen.    

(Installasjonen har medført at inngangsdøra i dag tirsdag ikke kan åpnes fra leilighetene. Montøren vil bli kontaktet i morgen så snart det lar seg gjøre og bli bedt om å reparere feilen).

Styret, 11. oktober 2022

 


Gasskontrollen

Teknikeren fra Try Rør er fortsatt syk. Firmaet har i dag morges opplyst at kontrollen i nr. 33 og 31 er utsatt til onsdag og torsdag 19. og 20. oktober. (Kontrollen i nr. 35 vil gjøres ferdig i dag).

Styret, 11. oktober 2022


Gass- og ventilasjonskontroll / avlesning

Gass- og ventilasjonskontroll

Styret har fått melding fra Try Rør om at den av teknikerne som skulle starte i blokk 33, var blitt syk. Den andre teknikeren starter i leilighet nr. 1 i blokk 35, og rekker sannsynligvis ikke mer enn nr. 35 i dag. Det vil derfor mest sannsynlig ikke bli gasskontroll i nr. 33  og 31 i dag. 

Ventilasjonskontrollen går som normalt, dvs. fra blokk 35 osv. Etter planen skal alle leilighetene bli kontrollert i dag.

Avlesning av målerne den 30.9.

Bortsett fra fire leiligheter som ikke har levert avlesningsskjemaet, viste kontrollen at alle har betalt inn a konto for høye beløp for fjernvarmen (varmt vann og oppvarming). Det overskytende beløpet vil sannsynligvis bli regulert i forbindelse med innbetalingen for 1. kvartal i 2023. Hvis dere vil ha beskjed om beløpets størrelse, kan dere ta kontakt med en av oss i styret. 

Styret, 10. oktober 2022


Måleravlesning

Styret i sameiet hadde nylig møte. De veldig varierende  prisene  på energi betyr usikkerhet når det gjelder innbetalingen vi gjør  hver 3. måned. Vi ber dere derfor ta en måleravlesning som vi   vanligvis gjør hver 31. desember. Regnskapsføreren vil ta en  avregning mot det som allerede er innbetalt, og eventuelt  fakturere oss beboere hvis det skulle være utestående beløp.

Dette gjøres for at vi skal ha bedre oversikt over vårt eget forbruk.

Det er lagt skjemaer (samme som ved nyttår) i postkassene.

Avlesningen bes gjort den 30. september eller så nært som  mulig  opp til denne datoen. Avlesningen gjelder også gassforbruket. 

Utfylte skjemaer legges som vanlig i postkassen til Gunnar Skaar.

Styret, 26. september 2022Ventilasjon- og gasskontroll

Den årlige servicen på gassanlegg og ventilasjon er avtalt til uka etter høstferien: 10.oktober-12.oktober. 

Ventec gjennomfører sin runde fra L1-L34 (Bygg 35-31) mandag 10.oktober. De regner med å komme gjennom alle i løpet av dagen. De vil teste trykksettingsvifte i trapperom bygg 35 ca. i tidsrommet 14:00-15:00 som vil medføre noe støy. 

Try Rør stiller i år med to teknikere: 

  • Thomas begynner i Leilighet nr. 1 (bygg 35) på mandag 10.10.22 ca. kl. 09:00 – deretter tar han beboerne fortløpende og det bør beregnes ca. ¾ timer pr. stk. Han vil da prøve å ta de første 8 stk. mandag. Deretter tar han resterende 8 stk. i bygg 35 på tirsdag 11.10.22. Utvendig service samt ekstraarbeid legges til onsdag 12.10.22.  
  • Anders begynner i leilighet nr. 17 (bygg 33) på mandag 10.10.22 ca. kl. 08:00 og vi forutsetter at han blir ferdig med bygg 33 på mandagen. Deretter begynner han i leilighet nr. 25 (bygg 31) tirsdag 11.10.22 og tar de 8 første denne dagen. De to siste leilighetene samt evt. ekstraarbeid vil legges til onsdag 12.10.22. 

Om noen ikke har anledning til å være tilstede, anbefales det å alliere seg med en hjemmeværende nabo som kan låse opp for våre teknikere.  Sett da en lapp på døra med telefonnummeret til vedkommende som har nøkkelen, som f.eks.:

Peder Ås / Kari Trestakk

Tlf. 12345678        

Styret, 12. september 2022


Brannslukkingsapparater m.m.

Det er allerede fem år siden brannslukkingsapparatene i hver leilighet ble skiftet ut. Disse er nå modne for fornyelse (se bildet som viser at det er ute av grønn sone). Da det er like dyrt å fylle dem opp, vedtok styret å gå til anskaffelse av nye apparater. De er klare til henting og står lett synlige i kjellergarasjen på parkeringsplass nr. MC 02 (i motsatt ende av innkjørselen). Dere må selv sørge for å levere det gamle apparatet på avfallsstasjonen.

Den nye garasjeporten fungerer godt og er bl.a. mye raskere. Den er tettere enn den gamle, og det har ført til et visst undertrykk i garasjen som gjør at dørene er tyngre å åpne. Vårt styremedlem Svein jobber med saken.

Fasttelefonnettet opphører snart, og det innebærer at alarmtelefonene i heisene må erstattes med annen kommunikasjon som gjør det trygt å ferdes i heisene. Jobben vil bli gjort av Reber Schindler.

Styret, 21. august 2022
Internett - et lite tips

I to leiligheter i nr.  31 har vi hatt samme problemet i løpet av kort tid. Internett forsvant, men vi hadde fortsatt utslag på wi-fi, dvs. symbolet for wi-fi var intakt. 

I begge leilighetene var det et støpsel til fiberboksen som var kaputt. Denne boksen befinner seg i sikringsskapet, se bildet. Det opprinnelige støpselet var sort, men er nå hvitt (øverst i bildet).

Hvis et internettbrudd hos dere ligner på dette, er det bare en ting å gjøre, nemlig å kontakte Telenor som sørger for at det kommer en reparatør. Reparatøren opplyste at støpselet ikke er å få kjøpt i butikk. 

Det er ellers god veiledning for å finne feil på 
https://www.telenor.no/kundeservice

Hvis andre i sameiet har lignende erfaringer, er det fint om dere sender tips til min e-postadresse. Slike erfaringer er som skapt for deling. 

Åse Buli Egerhei
6. juli 2022 
Vindusvask

Vi kan i dag opplyse at det blir vindusvask også i år, - dvs. både i fellesarealene og i leilighetene. Vårt vaktmesterfirma Brabo har ordnet jobben, og de setter i gang

Tirsdag 28. juni. 

Leilighetene som ikke har innglassing, vil få vask av vinduene på terrassen. Styret oppfordrer til å legge til rette for at det er lett å komme til vinduene. Alle vinduene, dvs. både leilighetene med og uten innglassing, må være lukket.

Fortsatt god sommer.

Styret, 21. juni 2022

(Bildet er et lite utsnitt av den flotte hagen vår i år). 


Nytt fra styret - mai 2022

Takk for godt frammøte både på sameiemøtet og på årets dugnad.  Arbeidslysten var stor på dugnaden, og mye rusk og rask utgjorde til sammen en full tilhenger som Svein kjørte bort. Takk til de som stilte med kaker og kaffe på etterfølgende hyggelige sammenkomst i atriet.

På sameiemøtet ble det som kjent stemt over om vi skal kjøpe ny garasjeport. Flertallet stemte ja, og bestillingen er gitt til firmaet som ga tilbudet. Strømtilførselen er allerede installert.

Det er enda ikke satt en dato for når porten blir levert, men vi starter med å oppfordre dere til å sende beskjed til styret v/Svein Lohna om antall portåpnere dere har behov for. Telefonnummer og mailadresse til Svein er opplyst på lappen som er lagt i postkassa til hver leilighet. Kostnaden for garasjeporten vil bli fakturert fra regnskapsføreren etter vanlige regler for fordeling, dvs. pr. m 2 boligareal. Portåpnerne vil bli spesifisert etter antallet dere har bestilt.  

Styret har bestemt at det blir vindusvask over det hele også i år. Nærmere beskjed kommer.

Hagen vår er på sitt aller vakreste i disse dager. Fra beboere rundt atriet, er det observert adskillige forbipasserende som tar bilder av blomsterhavet, og det er hyggelig. Bildet som er lagt til her, er et lite utsnitt av hagen.

Styret, 26. mai 2022


Arbeid i elva

Dere så kanskje kabelslepet som foregikk på elva tidlig i dag.

Vi har fått beskjed om at det blir rørarbeider i Otra i 2022-2023 som innebærer begrenset framkommelighet i sjø og elv. Hvis dere vil lese mer, henger det en plakat på døra til søppelrommet.

26. april 2022 

Årsmøte m.m.

Årsmøte i sameiet

I år ser det ut til at vi endelig kan få til et ordinært årsmøte etter to koronaår. Sist vi var samlet, dvs. i 2019, hadde vi møtet på Odderøya museumshavn i Nodeviga. Dette lokalet har vi fått lånt også i år, og møtet vil finne sted

Onsdag 20. april 2022 kl. 17.30.

Årsmøtedokumentene vil bli lagt i postkassene.

Vask i kjellergarasjen

Den årlige vårvasken vil vaktmesteren sørge for blir gjort  

Onsdag 6. april

fra morgenen av. Som vanlig, må bilen ut av garasjen i tillegg til at annet løsøre på parkeringsplassene må fjernes. Det vil komme en påminnelse når datoen nærmer seg.

Dugnad

Vårens dugnad vil finne sted

Tirsdag 26. april.

Nærmere beskjed kommer. 

Diverse

Det har vært en del klager på at låsen til søppelrommet ikke fungerer som den skal. Låsen vil bli fikset, men inntil videre er det et godt tips å skyve litt på nøkkelen (mot taket). Da fungerer den som regel.

God påske😎.

Styret, 25. mars 2022


Nytt fra styret - februar 2022

Vi er allerede godt over en måned inn i det nye året, og første styremøte i 2022 er holdt. Diverse saker var oppe til behandling:

Strøm – høye priser

Det har vært en tøff vinter når det gjelder utgifter til strøm, ikke minst til det som brukes i fellesområdene.  Riktignok har vi fått refundert noe av utgiftene etter statens regler, men de merkes godt på regnskapet. Dessverre følger også fjernvarmen det høye prisnivået selv om det heter seg at prisen på den skal ligge litt lavere. Prisnivået på strøm har bl.a. ført til at varmekablene i inngangspartiene ikke har vært i bruk i vinter da de bruker mye strøm. Vi håper strøsanden har vært til god nytte.

Styret har undersøkt om det kan lønne seg å gå over til fastpris, men konklusjonen blei at vi fortsetter på samme måte som før, dvs. på dagens pris.

Garasjeporten

Vi antar de fleste har observert at garasjeporten ikke er like rask som før, og at den av og til er lunefull.  Som skiltet på porten viser, oppfordres alle til å vente til den er lukket før vi kjører eller sykler videre, og det krever litt tålmodighet. Styret vil på årets sameiemøte ta opp hva som skjer videre.

Speil i nedkjørselen

Som et tiltak for ikke å møte en annen bil i nedkjørselen, er det satt opp et speil på murveggen. Speilet viser bil både på vei ned og vei opp.

Årsmøte i sameiet

Styret har et sterkt ønske om at det vil bli mulig å holde et ordinært årsmøte i år. Slik som det ser ut nå, skal dette kunne la seg gjøre. Foreløpig er datoen satt til 20. april, men den vil bli nærmere kunngjort seinere, også når det gjelder sted. 

Styret 8. februar 2022  

(Klikk på bildet som viser at våren er i tidlig anmarsj.)

 

 


Skilt i kjellergarasjen

Hittil har parkeringsplassene kun vært merket med diverse lapper av forskjellig kvalitet. Felles for "skiltene" er at de har vært festet med knallblå tape som ikke akkurat har pyntet opp i kjellergarasjen.

Styret har gått til innkjøp av hvite skilt merket med samme nummer som står på gulvet ved den enkelte parkeringsplass. Numrene på parkeringsplassene er ikke de samme som numrene på de enkelte leilighetene, men fra plass nr.1 til plass 52, dvs. P 1, P 2 osv. 

Skiltene vil bli satt opp i løpet av kort tid.

Styret, 2. desember 2021

Forsøk på innbrudd

Ved utkjøring fra kjelleren i dag tidlig, oppdaget et av våre svært observante styremedlemmer at en mann, som for henne var ukjent, var på vei inn i kjelleren. Hun returnerte til kjelleren, og etter kort tid, fant mannen det best å rømme fra stedet. Politiet ble tilkalt, men da var mannen forsvunnet. På grunn av at han kom så raskt ut igjen, er det lite sannsynlig at han fikk med seg noe.

Styret minner om at det er viktig å være obs på fremmede som er på vei inn i eller befinner seg i kjellergarasjen. Hvis det er tvil om de har noe der å gjøre, er det bedre å spørre ei gang for mye enn ei for lite. Ved utkjøring, oppfordrer vi til å vente til porten er lukket.

Dørene ut fra kjelleren må på grunn av brannsikkerhet være ulåste, og dermed er adgangen til å forsøke å komme inn i leilighetene, også mulig. Låste inngangsdører til leilighetene er derfor alltid tryggest.   

Styret, 1. desember 2021


Asfaltering av veien

Endelig skal veien vår bli ordentlig igjen🙂. Det er kommet beskjed fra utbygger om at klargjøringen for asfaltering starter kl. 15.30 til kl. 22 i morgen 16. november og kommer til å vare i tre dager/kvelder. 

Selve asfalteringen skal foregå førstkommende fredag 19. november. Utbygger opplyser at det skal være mulig å passere med bil når veien gjøres klar for asfaltering, men det er ønskelig at trafikken blir så liten som mulig slik at jobben går raskt. 

Den 26. november flytter mange av våre nye naboer inn, og utbygger takker oss for velvilligheten i byggeperioden. 

Styret, 15. november 2021
Asfaltering av veien

Ekstra innbetaling

Som dere har hørt i høstmånedene som er bak oss, har strømmen vært veldig dyr ei stund. Dette berører strømmen som blir brukt i fellesområdene. Forretningsføreren har bedt oss innbetale et ekstra beløp på kr 3.000 pr. leilighet som vil bli fakturert ca. 1. desember. Beløpet vil bli avregnet for hver leilighet når det eksakte strømforbruket blir lest av over nyttår.

Regningen for gass- og ventilasjonskontrollen har til nå blitt fakturert på første kvartalsregning etter at kontrollen er gjort. I år blir den samkjørt med den ekstra innbetalingen som blir fakturert den 1. desember.

Nabovarsel mur

Jf. forrige innlegg. Styret fikk ingen henvendelser fra beboerne i forbindelse med nabovarselet for muren som skal oppføres ved nabobygget over veien. Styret har innhentet bekreftelse på at muren ikke skal gå lenger ut enn den (veldig lave) som allerede er der. Veien blir altså ikke berørt.

Styret, 2. november 2021


Nabovarsel - mur

Alle i sameiet vårt skal ha fått nabovarsel på altinn.no om oppføring av ny mur. Muren skal bygges langs bakken bak de blå kontainerne som står der nå, se bildet.  

Nabovarselet vil bli behandlet av styret.  Hvis noen har innspill til varselet, ber vi dere gi beskjed til styret v/Gunnar Skaar.  

Vennligst gi beskjed relativt raskt. 

Styret, 22. oktober 2021

Nytt fra styret - september 2021

Gass/ventilasjon

Den årlige kontrollen av gass og ventilasjon er i år lagt til uke 41, d.v.s. fra og med mandag 11. oktober.  Ventilasjonsrunden antas å være gjort på en dag, men gasskontrollen tar lenger tid, og er muligens ikke ferdig før onsdag 13. oktober. 

Kontrollene starter i leilighet nr.1 i blokk 35, og tas videre kronologisk fram til siste leilighet som er nr. 34 i blokk 31.

Hvis noen av dere ikke har mulighet til å være hjemme, bes dere legge nøkkelen hos en hjemmeværende nabo som kan låse opp leiligheten. Sett da en lapp på døra med telefonnummeret til vedkommende som har nøkkelen, som f.eks.:

Peder Ås / Kari Trestakk

Tlf. 12345678    

Dere vil bli minnet på kontrollene nærmere oppstarten den 11. oktober.

Dugnad

Takk for god oppslutning om dugnaden den 21. september. Det som var foreslått gjort, ble stort sett gjennomført. Selv om det var høst og litt kjølig, ble det en hyggelig samling i atriet med kaffe og velsmakende kake bakt av Maria i nr. 31. 

Ladeanlegg

Styret minner om at vi i ethvert tilfelle skal kontaktes når det gjelder installasjon av lader til elbil. Dette er svært viktig da det gjelder å få satt inn en lader som kan benyttes i vårt infrastrukturanlegg i kjellergarasjen.

Styret, 30. september 2021


(Bildet viser denne gang herboende badegjester i gang med kveldsbadet etter årets rekordlange sesong).
Høstrabatt på lader til elbil

Styret har fått et tilbud fra OneCo som installerte infrastruktur til lading av elbiler i kjellergarasjen vår.  

Tilbudet går ut på at hvis OneCo får en samlet bestilling på 5 stk. ladere, ville de gi 10 % rabatt. Hvis noen går med planer om ny elbil, er dette et tilbud som bør vurderes. (Dessverre har tilbudet ikke tilbakevendende kraft). 

I tilfellet tilbudet har interesse, må det gis rask tilbakemelding til Gunnar Skaar. 

Styret, 22. september 2021Arbeid på veien - nattestenging

Utbyggeren av nabobygget har gitt beskjed om at entreprenøren Fjellestad og Heggland skal sette ned kummer i veien denne uka. I den anledning vil veien fra Kuholmsveien og ned hit bli stengt. For at ikke ulempen skal bli for stor, skal de jobbe på natta, og veien vil bli stengt mellom kl 21.00 og kl 06.00


natt til onsdag 10. til 11. august og 

natt til torsdag 11. til 12. august


Det vil neppe gå helt stille for seg, så for oss som bor i nr. 31, vil ørepropper forhåpentligvis hjelpe på situasjonen.   


Styret, 9. august 2021


Roy Storholm 20.12.2014 11:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band

Gudrun 18.12.2013 22:31

Kjære Åse, takk for dine flotte skildringer av miljøet her på Lahelle! Klemmer Gudrun

Hilsen Astrid 09.04.2013 18:15

Mandag 22.april er det styremøte. Jeg beklager så mye men jeg kan ikke møte.
Skulle gjerne vert der, men tror sikket det går fint. Må dere ha et godt møte.

Roy Storholm 30.03.2012 13:36

Hei Åse.
Takk for en god Påskehilsen,måtte dra litt på smilebåndet Dere må ha en riktig god påske.
Hilsen Vilma/roy

svein ullerø 22.02.2012 11:44

Hei Åse! Kan du endre Ernas mailadress i rubrikken sturets sammensetning til: erna.ullero@gmail.com.

Hilsen Svein

Astrid i nr. 14 03.02.2012 18:21

Hei.
Muligens har jeg ikke fått med meg informasjon, men er det satt av dato for årsmøte?

Åse Buli Egerhei 03.02.2012 19:08

Det er ikke satt av dato for årsmøte enda. Alle får innkalling i postkassa pluss at det blir lagt ut på hjemmesida. Hilsen Åse

Lise Jørgensen 23.12.2011 12:21

Takk for koselig julehilsen...GOD JUL OG GODT NYTTÅR TIL DEG OGSÅ... Håper ryggen din er bedre i 2012...Lise 15/35

Roy Storholm 02.12.2011 15:31

Hei Åse, Takk for fin og morsom informasjon påhjemmesiden.dDen er herved lagt til i favorittsiden,håper at alt går greit med operasjonen,lykke til.

Lise J. 28.11.2011 22:25

Huff og huff...da må vi slite med varme inneganger med matlukt. Skulle vært et vindu så vi kunne fått inn litt frisk luft...! 15/35

Hilsen Astrid i nr. 14 28.11.2011 16:12

Hei Åse.
Du gjør en kjempefin jobb med hjemmesiden,ryddig og grei informasjon.
Ser du sliter med ryggen. det var leit. Håper operasjonen blir meget vellykket.

Lise Jørgensen 28.11.2011 13:14

Hei Åse...
Vi håper dette med innglassing går i orden...ønsker ikke en vår/sommer til i vinden. Vil nok ha mere glede av uteplassen om det blir glass!!
15/35

Agnes og Asbjørn Evensen 19.09.2011 20:54

Hei Åse. Flotte bilder. Hilsen leilighet 31 i nr 31 :)

| Svar

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Flekkerøy i 1904.Finner ikke bilde og navn på eier av den

07.07 | 11:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige selskapet med reker i garasjen. Veldig hyggelig gjordt av deg!

31.07 | 15:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahelle. I Østerveien 8 ble både mamma og jeg født. Takk.

20.12 | 11:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band