Innlegg 2016

Innlegg 2016

 

Hei
Jeg er bedt om å legge ut en melding om at det blir offisiell åpning av Rådhuset i morgen kl. 16.00.  Eierne har opplyst at det kan bli en del trafikk og noe støy da det skal skytes salutt kl 16:30 med Christiansand Atellier companie.  
11. februar 2016
Åse

Jula nærmer seg med stormskritt, og det er hyggelig å kunne sende ut en liten verbal julehilsen til alle gode naboer på Lahelle.   Det er igjen ganske uvirkelig at jula snart er over oss og at et nytt år er i komminga.   Året har som vanlig gått i en forrykende fart, men jeg har en bestemt følelse av at dere i nr. 35 ser fram til å få en normal tilværelse igjen etter all byggevirksomheten i 2016.      Gjesteparkeringen har ikke båret navnet med rette i mesteparten av året, og på et tidspunkt var det visst bare å gi opp.   Heldigvis er vi mennesker utstyrt med en ganske god porsjon av glemsel, så når alt er ferdig og bygget framstår som om det alltid har stått der, er alt forhåpentligvis bra.


Jul, ja.  Selv om vi liker å tro at vi har et avslappa forhold til jula og alt dens tilbehør, lar vi oss påvirke år etter år.  Julekonserter til tårene renner, priskrig i butikkene hvor årets produkt KANEL må sies å være det minst krigshissende noensinne.  Selv om vi er i en alder som tilsier at vi "har alt", er julegaver et nødvendig gode.  I TV går det diverse jaktserier (Jakten på kjærligheten osv.), men her i huset er det Jakten på julegave, dvs. herretøfler som har stått i fokus i adventstida.  Det er nok av herretøfler både i gangavstand og i googleavstand, men når størrelsen nærmer seg fiolinkasser, blir det tyst fra leverandørene.  Stømper i julegave til mannen i huset har vært forsøkt før, men de endte opp i papphaugen i søppelrommet og videre til Langemyr, så de kom forhåpentligvis til nytte i fjernvarmen vår.  Ikke så galt at det ikke er godt for noe.  Mange i-landsproblemer altså, men jul blir det uansett, og gildt er det.  Riktignok tar ikke alle like lett på saken.  I en språklig oversikt over ønsket "god jul" kom jeg over den finske varianten:  Hyvää joulua ja onnellissta uutta vuotta.  Hvordan får de noe til å rime på denne setningen når julesanger skal skrives, tro?


EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR.


Hilsen Åse

21. desember 2016

    

 

I forrige uke fikk alle beboerne her reguleringssaken vedr. Østerveien 6 (Filialen) til uttalelse.   Utbyggerne som er Venke og Walter Grov tilbyr i den anledning å holde et informasjonsmøte i tilfelle det er noe vi er usikre på med hensyn til hvordan virksomheten i bygget blir framover.              

 

Hvis det er interesse, kan dere sende en mail til Åse eller ringe/sende SMS på telefonnummer 95228234 så tar jeg kontakt videre for å avtale tidspunkt.  Vi har jo dessverre ikke et møtelokale her, men "i nøden" kan som tidligere kjellergarasjen brukes. 

 

 

 

Venke Grov har i tillegg opplyst at de kan kontaktes på tlf. 90202363 eller 97186634 hvis det er noen som ønsker å snakke med dem. 

 

 

 

Styret, 17. oktober 2016

 

 

 

 

Hei. Det vil i morgen tirsdag 13. september kl. 18.00 bli en ekstra dugnad, hovedsaklig for de som ikke kunne stille på dugnaden i juni. Oppmøte mellom nr. 31 og 33. Er det noen av dere andre som ønsker å delta, er det bare å møte opp. Det vil vesentlig bli luking.

I uke 39, onsdag 28 og torsdag 29 vil det bli gjennomført vedlikehold og service på ventilasjon og gass. Her vil det bli sendt ut eget skriv om dato og tidspunkt for hver enkelt.

Styret, 12.09.2016.

 

Utbedring av blikkplater

Utbedringsarbeidet vedr problemet med “bobler i blikk” vil nå snart påbegynnes.  Nødvendige avtaler - både om selve utbedringsmåten, samt ny/forlenget garanti er signert -  og profesjonelle lakkerere er nå klar for oppgaven.

Oppstarten på utbedringen vil bli uke 28, så arbeidet starter førstkommende mandag 11. juli 2016.   Jobben er væravhengig og vil ikke kunne gjøres i regnvær på grunn av lakkeringen.  Det bør heller ikke være for kjølig, men juli bør være akseptabel.  Utbedringen starter på blokk 35 og vil stort sett foregå fra lift.

Kl. 08.00 hver morgen vil han (de) som utfører jobben starte opp, og for å rekke mest mulig mens vi har sommer og fine dager, vil jobben kunne vedvare inntil kl. 20.00 .  For å kunne komme til på terrassene samt slippe å bruke mye tid på å frakte verktøy, er de avhengige av at to av vinduene står oppe på de innglassede terrassene.  Hvilke dager dette er nødvendig, vil vise seg etter hvert som arbeidet går framover.  Rydding på terrassene slik at de slipper til der det er nødvendig, er også påkrevd.  (Jobben medfører noe støv som i størst mulig grad vil bli feid opp av arbeidsfolkene, men litt støvsuging etter at jobben er ferdig må påregnes). 

Gunnar Skaar og Harald Jørgensen vil være kontaktpersoner i nr. 35, Øyvind Kjellevik i nr. 33 og Åse Buli Egerhei i nr. 31.   

For at vi beboere ikke skal hindre dem i at jobben blir gjort så raskt som mulig, er det svært viktig at eventuelle merknader til jobben som utføres, går gjennom de nevnte kontaktpersonene som tar dem videre til de/den det gjelder. 

Styret vil avslutningsvis poengtere at på sameiemøtet i april ble det vedtatt å akseptere framgangsmåten som Kruse Smith tilbød om at skadene (boblene) på en del av blikkbeslagene skulle utbedres ved sliping og lakkering.  Komplett utskifting av platene er pr. dags dato ikke aktuelt.  Styret har etter sameiemøtet likevel fått fremforhandlet en bedre avtale vedr. garanti enn hva som forelå på årsmøtet.  Etter at selve utbedringen er gjennomført vil vi ha nye tre års garanti.  Dersom det viser seg at utbedringen er mislykket - og skaden (boblene) på noen plater kommer igjen innen nevnte  tre år, skal disse  platene da skiftes ut med nye plater (ikke slipes og lakkeres igjen).  Vi håper selvfølgelig at vi aldri får behov for å bruke denne garantien -  men styret mener likevel at dette var en viktig sak for at vi alle kan føle oss trygge på at dette arbeidet vil bli utført både profesjonelt og grundig

Styret, 6. juli 2016

.

 

 RENOVERING AV

 

GAMLE ODDERNES RÅDHUS

1897

   

 

TIRSDAG 7 JUNI 2016 BLE DET AVHOLDT MØTE MELLOM NY HUSEIER I ØSTERVEIEN 6, VENKE & WALTER GROV (GAMLE ODDERNES RÅDHUS AS), ESPEN ALBERT (DAMPBAGERIET AS) OG SAMEIET PÅ LAHELLE BRYGGE.

 

HUSEIER ØNSKET Å INFORMERE OM FREMDRIFT, SAMT PLANER FOR BYGGET.

 

ØSTERVEIEN 6 SOM ER ET ÆRVÆRDIG BYGG MED LANG HISTORIE HAR DE SISTE ÅRENE VÆRT UTSATT FOR EKSTREMT DÅRLIG VEDLIKEHOLD.  DETTE HAR FØRT TIL AT HELE TAKET MÅ SKIFTES OG UTVENDIG FASADEPUSS MÅ MEISLES BORT, FOR DERETTER Å ETABLERES PÅ NYTT. INNVENDIG ER ALLE LETTVEGGER, TAK OG GULV REVET OG NY ROMINNDELING ETABLERES. ALT AV ELEKTRO OG RØR ETABLERES PÅ NYTT.

 

NÅVÆRENDE EIER ØNSKER Å TOTALRESTAURERE BYGGET SLIK AT DET VIL FREMSTÅR SOM ET AV BYENS FLOTTESTE BYGG.  SAMTIDIG ER DET ØNSKELIG Å FÅ BYGGET SÅ PRAKTISK SOM MULIG INNVENDIG.  DET BLIR ETABLERT INNVENDIG HEIS OG BYGGET VIL VÆRE TILGJENGELIG FOR RULLESTOLBRUKERE. NÅVÆRENDE EIER HAR ET ØNSKER OM Å EIE BYGGET I GENERASJONER.

 

DET ER OGSÅ ØNSKELIG Å MONTERE OVERVÅKNINGSKAMERA PÅ BYGGET, DETTE FOR Å UNNGÅ HÆRVERK/TAGGING OG TYVERI. DETTE VIL OGSÅ VÆRE EN TRYGGHET FOR BEBOERE PÅ LAHELLE SOM BOR UT MOT Ø6.

 

DET ER I 1. ETASJE PLANLAGT Å ETABLERE ET NYTT HYGGELIG SAMLINGSSTED PÅ LUND.  HUSEIER HAR SKREVET KONTRAKT PÅ 30 ÅR MED  DAMPBAGERIET AS, ”BAGEREN I BYEN”.  ( KONFIDENSIELT ) BAGEREN ØNSKER Å LAGE EN HYGGELIG CAFE FOR ALLE.  HER SKAL DET SELGES FERSKE BAKEVARER 7 DAGER I UKEN FRA KL 0730. I TILLEGG SKAL DET SERVERES FROKOST, LUNSJ OG SMÅRETTER.  DET ER ØNSKELIG Å FÅ TIL ET OMRÅDE MED UTESERVERING PÅ VÅR- OG SOMMERHALVÅRET I FRONT AV BYGGET MOT ELVA/BROA. DERSOM DETTE BLIR MULIG, VIL HUSEIER SØRGE FOR AT OMRÅDET BLIR PENT AVGRENSET MED BEPLANTNING.

 

BAGEREN ØNSKER Å HOLDE CAFEEN ÅPEN FREM TIL 21 PÅ HVERDAGER OG 22 I HELGER.

 

HJØRNEAREALET SOM LIGGER TIL HØYRE NÅR DU STÅR FORAN BYGGET, VIL BLI LEID UT TIL EIENDOMSMEGLER 1 ( KONFIDENSIELT) .

 

INNGANG TIL CAFE VIL VÆRE PÅ HJØRNET MOT ØSTERVEIEN.

 

I 2 OG 3 ETASJE PLANLEGGER HUSEIER KONTORER TIL KONSULENTVIRKSOMHET. DET VIL HER BLI LAGT VEKT PÅ SERIØSE LEIETAKERE SOM ØNSKER LANGE LEIEKONTRAKTER.  HUSEIER ER ALLEREDE BLITT KONTAKTET AV BANK, MEGLER, EIENDOMSFORVALTERE ETC. SOM ØNSKER INN I BYGGET.

 

 

DET ER LAGET EN FORELØPIG FREMDRIFTSPLAN FOR BYGGET.  SE VEDLEGG.  DENNE KAN BLI ENDRET UNDERVEIS, DA VI JOBBER MED ET BYGG SOM ER FULLT AV OVERRASKELSER, MEN VI HÅPER PÅ Å VÆRE FERDIG I LØPET AV

DESEMBER 2016/JANUAR 2017.

 

HUSEIER BEKLAGER DE ULEMPER RIVE- OG BYGGEPROSESSEN FÅR FOR DE NÆRMESTE NABOENE.  DETTE ER BEKLAGELIG, MEN IKKE TIL Å UNNGÅ, DA DET ER MEGET TRANGT RUNDT BYGGET.  GROV HAR FLERE GANGER FORSØKT Å FÅ TIL ET SAMARBEID MELLOM KRUSE OG MUR I SØR SLIK AT DE KAN DELE PÅ RIGG PLASS OG BRAKKER HVOR MUR I SØR ER ETABLERT, MEN UTEN Å LYKKES.  BRAKKENE ER PÅKREVD AV ARBEIDSTILSYNET FOR Å LA OSS UTFØRE ARBEIDER PÅ BYGGET.

 

DERSOM DET ER ØNSKELIG STILLER HUSEIER OG BAGEREN GJERNE TIL EN NY GJENNOMGANG FOR DE SOM MÅTTE ØNSKE DETTE.

 

VI SER FREM TIL ET GODT SAMARBEID OG HÅPER VI I FELLESSKAP KAN ETABLERE DEN FLOTTESTE ENTREEN TIL LUNDSIA, MED ET HYGGELIG SAMLINGSPUNKT FOR ALLE.

 

PÅ FORHÅND TAKK.

    Med vennlig hilsen

 Venke & Walter Grov                                                          Espen Albert

For Gamle Oddernes Rådhus as                                           for Dampbageriet as

 

 

 

 

 

 

Hagekomitèen inviterer til dugnad

 


 

onsdag 15. juni fra kl 17 til 19.30.

 


 

I Atriet vil det etter at jobben er gjort,  bli servert reker og godt drikke til.  Det eneste som ønskes medbrakt er en tallerk og bestikk.  Foreløpig bes dere sette av dagen, og noe mer informasjon vil bli gitt senere. 

 


 

Værforbehold. 

 


 

Lahelle, 31. mai 2016

 

 

Mur i Sør opplyser at de skal begynne å legge ned krana i morgen tidlig (6. juni) fra ca kl. 06.30.  Mobilkran vil komme ca. mellom kl 07 og 07.30.  Dette vil medføre høy aktivitet.  Adkomsten til kjellergarasjen er tenkt å holdes åpen, men det kan bli litt venting i perioder.


Hvis det er noen av dere som må ha bilen tidlig ut, anbefaler Mur i Sør at bilen kjøres ut før de begynner for å være helt på den sikre siden .


Jobben ventes å være gjort mellom kl 11.00 og kl 12.00. 


Lahelle 5, juni 2016

 

Etter henvendelse til eieren, MGN AS, om bl.a. mye støy og søppel i forbindelse med utbedringen av Østerveien 6 (Filialen), har Gunnar Skaar fått opplyst at bygget var i en dårligere forfatning enn de visste og at utbedringsarbeidene er svært omfattende.  Kruse Smith AS har totalentreprisen.  Utbedringen er planlagt å være ferdig 1. desember 2016.  De opplyser at det er planlagt å ha kontorlokaler i 2. og 3. etasje og en kafè med bakeriutsalg i 1. etasje.  De ønsker å ha et møte med styret i sameiet vårt når prosessen er kommet lenger, så da vil det  forhåpentligvis komme mer informasjon om framdriften og planene for virksomheten. 

 

Styret, 20. mai 2016


PS

Vedtektene og trivselsreglene som er lagt inn på hjemmesiden, er nå endret slik at de er i samsvar med vedtakene som ble gjort på årets sameiemøte.

 
Styret takker for godt frammøte og for gode bidrag på sameiemøtet den 19. april. 

Som nevnt på møtet, blir det utvendig vindusvask for samtlige leiligheter også i år.  Vaktmesteren har i dag gitt melding om at den starter allerede i morgen

den 21. april.

For leiligheter med innglassing blir disse vasket utvendig, og for de uten innglassing vaskes stuevinduene. 

NB!  For de som ikke vil ha vask må det gis beskjed, enten ved lapp på vinduet eller direkte til den som vasker.   

Styret, 20. april 2016
 
Til de av dere som ikke har glasset inn terrassene, kan vi opplyse at det er gitt feil beskjed tidligere.  I en tidligere melding opplyste vi at tillatelsen fra kommunen gikk ut i april 2015 og at den enkelte beboer selv måtte søke etter den tid.  En nærmere undersøkelse viste at tillatelsen fortsatt gjelder.  (3-årsfristen gjaldt bare hvis innglassingen ikke var påbegynt).  En eventuell bestilling kan gjøres hos Glass og Metall AS direkte.

Styret, 2. mars 2016

 

Styret hadde første møte i 2016 den 2. februar og hadde blant annet følgende til behandling:


Bobler i blikk :

Styret kan opplyse at det enda ikke er konkludert med hva som skjer når det gjelder boblene i en del av blikkbeslagene på blokkene våre, men at det kommer til å skje noe er helt sikkert.  Det er sendt en prøve til Sintef for om mulig å kunne fastslå hva som er årsaken til feilen, men de har ikke konkludert.  Styret tar sikte på at framgangsmåten for utbedring vil være bestemt innen årets sameiemøte slik at det kan holdes en orientering da.

 

Brannslukkingsapparater

Sameiet er pålagt å ha kontroll av brannslukkingsapparater i fellesområdene med jevne mellomrom.  Kontrollen ble gjort i høst.  Når det gjelder brannslukkingsapparatene i leilighetene, minner vi om at de skal vendes opp-ned med jevne mellomrom og kontrolleres, eventuelt skiftes, hvert 5. år. 


Nybygg

Som vi orienterte om på hjemmesiden i høst, gikk utbyggeren med på å gjøre visse sikkerhetstiltak under byggingen.  Hvis det skulle oppdages brudd, henstiller styret til å melde fra om disse. 

 

 

Årets sameiemøte holdes

 

19. april 2016 kl 18 på Toldloftet .  

 

Formell innkalling med regnskap osv. vil bli lagt i postkassene i god tid før møtet.

 

Av saker som kommer opp til avstemming vil være en nødvendig oppjustering av fellesutgiftene, forslag til mindre endringer i vedtektene og trivselsreglene, m.m. 

 

Styret, 4. april 2016

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Flekkerøy i 1904.Finner ikke bilde og navn på eier av den

07.07 | 11:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige selskapet med reker i garasjen. Veldig hyggelig gjordt av deg!

31.07 | 15:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahelle. I Østerveien 8 ble både mamma og jeg født. Takk.

20.12 | 11:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band