Beredskapsplan

VARSLINGSPLAN BRANN / ULYKKE

 

 

En nødsituasjon skal varsles til nødetatene:

 

Telefon

BRANN

 

110

POLITI

 

112

AMBULANSE

 

113

Eller utløs nærmeste brannalarm!

 

Beskriv situasjonen:

■    Hvor er ulykken?

■    Navn og telefonnummer?

■    Hva har skjedd?

 

I tilfelle BRANN, følg Beredskapsplanens tiltakskort etter at nødetat er varslet.

 

 

 

 

I tilfelle GASS-lekkasje, kontakt styret og følg Beredskapsplanens tiltakskort.

 

 

Andre aktuelle kontaktnumre

 

Lokalt Brannvesen, Kristiansand

 

Telefon 478 14 000

 

Gass installatør: Halvard Thorsen A/S

 

Service telefon: 982 46 385

 

 

          Lahelle Brygge 2 – Beredskapsplan

                                                 (revisjon, april 2014)

                                                

 1. Generelt om beredskapsplanen

 

Beredskapsplanen beskriver Boligsameiet Lahelle Brygges organisering av og forberedelser for å håndtere ulykker og uønskede hendelser. Boligsameiets styre har ansvar for beredskapsplanen og at denne er kjent blant beboerne.

Planen skal dekke mulige hendelser og kriser som er vurdert i Boligsameiet Lahelle Brygges risiko analyse.

Den som blir kjent med, eller oppdager en farlig hendelse / krisesituasjon må vurdere om det er nødvendig å tilkalle nødetatene, Brannvesen 110, Politi 112, Ambulanse 113 eller om det er tilstrekkelig å varsle styret som vil ta videre aksjon.

 I beredskapsplanens vedlegg følger noen tiltakskort som beskriver ansvar og aktuelle tiltak i ulike krisesituasjoner. Tiltakskortene er et hjelpemiddel for hva som bør gjøres i en vanskelig og stresset situasjon.

 

 1. Omfang

Beredskapsplanen omfatter kriser / uventede hendelser vurdert som sannsynlige / meget kritisk ut fra siste oppdaterte risiko analyse.

 Eksempler på hendelser der Boligsameiets styre skal mobiliseres.

 • Brann i leilighet eller fellesareal.
 • Skade på gasstank / distribusjonssystem – gasslukt.
 • Grovt hærverk på bygning eller trussel mot beboere
 • Naturkatastrofer

 

Oppdatering av planen

Beredskapsplanen skal ved behov oppdateres løpende og senest ved utgangen av desember hvert år. Hvert 5. år skal beredskapsplanen vurderes og eventuelt revideres i sin helhet.

Bekjentgjøring av beredskapsplanen

For at alle beboere skal bli kjent med beredskapsplanen og detaljene i tiltakskortene må planen distribueres og gjennomgås i samlinger for å sikre riktig forståelse og felles ansvar. All distribusjon og «øvelser» skal dokumenteres. Styret har ansvar for at distribusjon av beredskapsplan og øvelser blir gjennomført (gjerne årlig) og at nye beboere blir gjort kjent med beredskapsplanen.

  

 1. Dokumentasjon og rapportering

Styret skal registrere og dokumentere alle hendelser, aksjoner og tiltak knyttet til sameiets risiko og beredskap slik som:

 • Loggføre hendelser
 • Dokumentere oppdatering av risiko analysen
 • Loggføre distribusjon av beredskapsplanen
 • Loggføre bekjentgjøring(øving) av beredskap planen.
 • Registrere eventuelle forslag til endringer i beredskapsplanen
 • Dokumentere rapporter fra serviceoppdrag for gass anlegg, brann slokkings utstyr og brann alarm
 • Loggføre regelmessige intern-kontroller av gass anlegg
 • Dokumentere rapporter fra akkreditert tilstandskontroll
 • Loggføre utførte aksjoner for avvik etter tilstandskontroll

 

 1. Tiltaks kort

 

Vedlagt er følgende tiltakskort:

 1. Brann (og falsk brann alarm)
 2. Gasslekkasje
 3. Hærverk eller trussel mot beboere
 4. Ekstremvær (springflo / flom)

 

Korrigert og oppdatert 7. april 2014

 

Tiltakskort brann

 

Nr

Beskrivelse

 

Aksjon

Ansvar

1

Dersom brann i leilighet eller fellesområde

Aktiver brannalarm, brannmelder i fellesområder eller ring 110

 

Alle beboere

2

«

Dersom mulig, start slokking ved hjelp av brannslange eller pulver apparat.

 

Alle beboere

3

«

Varsle styret / styremedlem

 

Alle beboere

4

Dersom slokking ikke lykkes

Evakuere leilighet / bygning

Styret

 

 

5

Personskade

Ta hånd om skadet person og kontakte lege eller ambulanse (tlf. 113)

 

Styret

 

6

Evakuering fullført

Samling og registrering av beboere utenfor nedkjørsel til garasje

 

Styret

 

 

7

Brannen har utviklet seg og brannvesen / politi er tilstede.

Kontakt med brannvesen / politi

Styret

 

8

Brannen er slokket / under kontroll

Sikre brannsted og avblåse evakueringen

 

Styret

 

9

«

Kontakte forsikringsselskap

Styreleder / beboer

 

10

Avslutte tiltak

Lage rapport og loggføre hendelsen

 

Styret

 

  

 

   Tiltakskort falsk brannalarm

 

Nr

Beskrivelse

 

Aksjon

Ansvar

1

Unngå brannalarm

 

(ved kontrollert røyk/ damp og os fra f.eks. matlaging)

Trykk inn frikoblingsbryter ved inngangsdør til leilighet noen sekunder. Røykdetektor kobles ut i 30 minutter

 

Aktuell beboer

2

Dersom brannalarm blir utløst

Trykk inn frikoblingsbryter ved inngangsdør til leilighet noen sekunder Røyk detektor kobles ut og forsinkes i 2 minutter. Lufte ut og fjerne røyk / matos nær røykvarsler

 

Aktuell beboer

3

Dersom brannalarm fortsatt er utløst

Forsikre seg om og kontrollere at alarmen er falsk

.

Aktuell beboer

4

«

Ring brannvesen (tlf. 110) og forklar årsak

 

Aktuell beboer

5

«

Kontakt Styret / styremedlem, eller følg pkt 6-8

 

Aktuell beboer

6

«

Gå til alarmpanel v/ postkasser i bygg 35

 

Aktuell beboer / Styret

7

«

Aktiver panelet ved å sette inn sort plast nøkkel (henger på vegg)

 

Aktuell beboer/ Styret

8

«

Trykk inn rød knapp noen sekunder til alle alarmklokker stoppes

 

Aktuell beboer/ Styret

9

Brannvesen har møtt opp.

Avslutte falsk alarm

Informere brannvesen. Alarm bekreftelse / info tilbakestilles ved å trykke inn grønn knapp

 

Styret /

 

 

  Tiltakskort gasslekkasje

 

Nr

Beskrivelse

Aksjon

Ansvar

1

Sterk gasslukt ved gasstank eller distribusjonsrør ute

Varsle styret

Alle beboere

2

«

Stenge hoved ventil i tank dom

 

Styret

3

Gassdistribusjon stengt

Kontakte gass-servicefirma for utbedring - reparasjon

Nærenergi v/ Harry Nøttveit

tlf. 977 77 200

Styret

 

4

Gassdistribusjon stengt

Informer alle beboerne

 

 

Styret

5

Sterkgass lukt i leilighet / terrasse

Stenge ventil i distribusjonsskap på terrasse (hvitt skap)

 

Alle beboere

6

«

Kontakte Styret

 

Alle beboere

7

Gassdistribusjon stengt

Stenge hovedventil i tankdom

Styret

8

«

Kontakte gass-servicefirma for utbedring / reparasjon

 

Styret

9

Gassdistribusjon stengt

Informer beboerne

 

Styret

10

Gasslekkasje utbedret

Rapport fra gass-servicefirma om årsak og hva som er utbedret

 

Styret

11

Gassdistribusjon åpnet

Informere beboerne

 

Styret

12

Avslutte tiltaket

Lage rapport og loggføre hendelsen

 

Styret

 

  

   Tiltakskort ved hærverk eller trussel mot beboere

 

Nr

Beskrivelse

 

Aksjon

Ansvar

1

Hærverk på bygninger

Varsle politi (tlf. 112)

 

Alle beboere

2

«

Informere styret hva man har observert på åsted

 

Alle beboere

3

«

Sikre skadestedet, informere styret og holde kontakt med politiet

 

Styret

4

«

Informere beboerne og kontakte forsikringsselskap og reparasjonsfirma

 

Styret

5

«

Lage sluttrapport og loggføre hendelsen

 

Styret

6

Innbrudd / trussel mot beboere

Varsle politi (tlf.112) styret

Alle beboere

7

«

Informere styret hva man har observert på åsted

 

Alle beboere

8

Ved personskade

Ta hånd om skadet person og varsle ambulanse (tlf.113)

 

Alle / styret

9

«

Holde kontakt med politiet

 

Styret

10

Avslutte tiltaket

Lage rapport og loggføre hendelsen

 

Styret

 

 

  

 Ekstremvær (springflo / flom)

 

Nr

Beskrivelse

Aksjon

Ansvar

1

Varsel om springflo / flom

 

Varsle styret

Alle beboere

2

Fare for vann i garasje

Flytte / sikre gjenstander. Vurdere å evakuere biler fra garasje

 

Styret/ alle beboere

3

«

Vurdere barrikade for å stenge vann fra nedkjørsel. Tilgjengelighet må være forhåndsklarert

 

Styret

4

«

Installere lensepumpe. Tilgjengelighet må være forhåndsklarert

 

Styret

5

Fare for vann i tavlerom

Barrikade for å stenge vann ute.

Vurdere å koble ut strømforsyning

 

Styret

6

Ekstremvær over

Registrere eventuelle skader

 

Styret

7

«

Kontakte forsikringsselskap og firma for å utbedre skade

 

Styret

8

«

Lage rapport og loggføre hendelsen

 

Styret

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.10 | 12:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Flekkerøy i 1904.Finner ikke bilde og navn på eier av den

...
07.07 | 13:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige selskapet med reker i garasjen. Veldig hyggelig gjordt av deg!

...
31.07 | 17:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahelle. I Østerveien 8 ble både mamma og jeg født. Takk.

...
20.12 | 12:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band

...
Du liker denne siden