Velkommen til Lahellesiden
Navnet Lahelle består av et sammensatt ord som også er kjent i gammelnorsk med formen ladh-hella. Ordet helle betyr egentlig flatt fjell, og finnes i mange navn ved sjøen på flate fjell brukt til å trekke båter ned til vann eller opp fra vann. Lahelle er tolket som lastested, et sted ved sjøen der båter blir lastet. Et navn som Laberget, som forekommer flere steder, har samme betydning. Det er altså tale om steder som fra naturens side egner seg som steder til å bringe varer og last om bord i båter (Opplysningen er gitt av Vidar Haslum, Universitet i Stavanger).
Nytt fra styret - september 2021

Gass/ventilasjon

Den årlige kontrollen av gass og ventilasjon er i år lagt til uke 41, d.v.s. fra og med mandag 11. oktober.  Ventilasjonsrunden antas å være gjort på en dag, men gasskontrollen tar lenger tid, og er muligens ikke ferdig før onsdag 13. oktober. 

Kontrollene starter i leilighet nr.1 i blokk 35, og tas videre kronologisk fram til siste leilighet som er nr. 34 i blokk 31.

Hvis noen av dere ikke har mulighet til å være hjemme, bes dere legge nøkkelen hos en hjemmeværende nabo som kan låse opp leiligheten. Sett da en lapp på døra med telefonnummeret til vedkommende som har nøkkelen, som f.eks.:

Peder Ås / Kari Trestakk

Tlf. 12345678    

Dere vil bli minnet på kontrollene nærmere oppstarten den 11. oktober.

Dugnad

Takk for god oppslutning om dugnaden den 21. september. Det som var foreslått gjort, ble stort sett gjennomført. Selv om det var høst og litt kjølig, ble det en hyggelig samling i atriet med kaffe og velsmakende kake bakt av Maria i nr. 31. 

Ladeanlegg

Styret minner om at vi i ethvert tilfelle skal kontaktes når det gjelder installasjon av lader til elbil. Dette er svært viktig da det gjelder å få satt inn en lader som kan benyttes i vårt infrastrukturanlegg i kjellergarasjen.

Styret, 30. september 2021


(Bildet viser denne gang herboende badegjester i gang med kveldsbadet etter årets rekordlange sesong).
Høstrabatt på lader til elbil

Styret har fått et tilbud fra OneCo som installerte infrastruktur til lading av elbiler i kjellergarasjen vår.  

Tilbudet går ut på at hvis OneCo får en samlet bestilling på 5 stk. ladere, ville de gi 10 % rabatt. Hvis noen går med planer om ny elbil, er dette et tilbud som bør vurderes. (Dessverre har tilbudet ikke tilbakevendende kraft). 

I tilfellet tilbudet har interesse, må det gis rask tilbakemelding til Gunnar Skaar. 

Styret, 22. september 2021Stenging av veien

I forbindelse med veiarbeidet som pågår, har styret fått opplyst at veien vil bli stengt natt til torsdag, 8. til 9. september, og natt til fredag, 9. til 10. september fra kl. 21.00 til 06.00.

Styret, 7. september 2021Dugnad m.m.

Vi er ikke kvitt koronaen, men på grunn av vaksinering i stor skala, er det igjen lov å holde dugnad. Styret/hagekomitèen har bestemt at det blir en høstdugnad den 

21. september kl. 17.00.   

Komitèen vil lage en plan for hva som skal prioriteres, og nærmere detaljer kommer.  

Veiarbeidet her går sin gang, og den nederste delen av veien er allerede flyttet. Ny asfalt blir selvsagt lagt. Eventuelt nattarbeid vil bli varslet. Det skal også lages nytt grøntområde i fortsettelsen av det nåværende, så sluttresultatet blir trolig fint og vil framstå som mer helhetlig.  

Det er ikke til å komme forbi at det blir godt når alt er ferdig utpå høsten og roen igjen senker seg over Lahelle.   

Styret, 25. august 2021

Arbeid på veien - nattestenging

Utbyggeren av nabobygget har gitt beskjed om at entreprenøren Fjellestad og Heggland skal sette ned kummer i veien denne uka. I den anledning vil veien fra Kuholmsveien og ned hit bli stengt. For at ikke ulempen skal bli for stor, skal de jobbe på natta, og veien vil bli stengt mellom kl 21.00 og kl 06.00


natt til onsdag 10. til 11. august og 

natt til torsdag 11. til 12. august


Det vil neppe gå helt stille for seg, så for oss som bor i nr. 31, vil ørepropper forhåpentligvis hjelpe på situasjonen.   


Styret, 9. august 2021


Hagen vår

Fra godt informert hold, er det kommet melding om at det er svært tørt i hagen vår, og det gjelder både i og utenfor "blomsterkassene" våre. Yr lover regn fra i morgen. Hvis det skulle vise seg å være feil og tørken fortsetter, er det fint hvis noen kan "ta et tak" og vanne der hvor det er mest kritisk.  

I henhold til kommunens restriksjoner for vanning som gjelder fra 1. mai til 31. august hvert år, er det "lov å vanne med en vannspreder annenhver kveld mellom klokka 19.00 og 23.00".  

For oss er det tillatt å vanne på datoer med oddetall.  

25. juli 2021

Julinytt

Egentlig er det tid for agurknytt, men det overlates til andre medier. Til gjengjeld er følgende opplysninger skikkelig lokalnytt:   

Stien i Vindmøllegangen er snart ferdig slik at vi igjen kan benytte den på vei til Sparbutikken eller andre mål. Det blir vanskelig å gå seg vill mellom de solide murene som er oppført i regi av nabobygget 🙂 . Betongdekket på stien legges fredag 16.7., og sjefen for byggverket har lovet at stien er klar for bruk fra lørdag 17.7

Endelig har vi fått varme sommerdager, og badelivet er i full gang på brygga. Sanden som har gjort plassen ekstra badevennlig, er beklageligvis borte. Det er gjort flere henvendelser til kommunen om ny sand, men de har hittil ikke ført fram. Vi håper sanden kommer før temperaturen er på vei nedover igjen både på land og i vannet.

Fortsatt god sommer.  

15. juli 2021

"Bobler" i blikk

Vi avventer stadig oppstart på utbedring av «boblene». Vi var lovet oppstart før sommeren, men det ser nå ut som høsten er det sannsynlige tidspunkt for utbedring.

Kruse Smith lover fremdeles full utbedring -  men den skulle iht. avtalen for lengst vært gjennomført. Heldigvis har vi kontakt med advokat vedr. denne saken slik at vi ikke risikerer at formelle frister etc. oversittes.

Det som nå er viktig er at vi fortsetter rapportering av nye bobler.  Dette betyr at nye registreringer av bobler som noen oppdager -  da fortrinnsvis i/ved egen leilighet snarest rapporteres til styret v/Gunnar Skaar – helst på mail til   (gunnar.skaar@invest-sor.no ). Det er viktig at beskrivelse følger vedlagt – og hvis mulig, også med bilde.

Styret, 30. juni 2021

 


Flytting av veien

I forbindelse med den pågående oppføringen av nybygget på tomta til Bjorvand og Skarpodde, skal veien fra Kuholmsveien ned til våre bygg, legges om. Dette har vært planen helt fra reguleringsplanen ble laget. Svingen i bakken skal rettes ut, og veien skal gå i rett linje ned til svingen inn til oss. Den vil gå helt inn til kantsteinene som er satt opp foran nybygget. Sykkel- og gangveien vil også bli flyttet. Etter det skal grøntarealet som går fram til bygg nr. 31, forlenges fram til båthusene. Starten på veijobben blir ca. 1. september (uke 35) og vil vare til ca. uke 39.  Entreprenøren opplyste at det kan bli aktuelt med nattarbeid for å få den ferdig så raskt som mulig. Vi får beskjed når det blir aktuelt. 

Sammen med utbyggeren, veisjefen fra kommunen og entreprenøren som skal legge om veien, hadde styret i forrige uke en befaring. Veibredden er 5 m som er standard i vårt tilfelle. Det mest kritiske punktet er svingen inn til våre blokker. For å bedre framkommeligheten, ble utbygger derfor bedt om å korte inn noe på den allerede oppførte muren, se bildet. Han sa seg villig til å fjerne ca. 1 meter. I tillegg ble det enighet om å utvide veibredden med ca. 0,5 meter i svingen ved Otra ved at fortauet forskyves noe mot sydvest i svingen (noe nærmere Otra).  Befaringen ble iverksatt etter ønske fra styret, da vi var bekymret for fremtidige problem med møtende biler.  Styret er fremdeles noe bekymret for fremtidige problem med møte av lastebiler etc., men vi er samtidig glad for at de mest kritiske punktene - altså begge svingene - ble vedtatt utvidet.

Styret, 28. juni 2021

 


Info fra styret

Styret har hatt det siste møtet før sommeren – fortsatt i kjellergarasjen, men fra høsten håper vi å komme over i normale forhold. Det har fungert greit nok, men det er bl.a. litt tungvint at lyset går med jevne mellomrom. Litt trim har vi dermed fått med veiving av armer og sånn, men det har gått bra.

Vaktmester

Som tidligere opplyst, begynner den nye (og tidligere) vaktmesteren Brabo den 1. juli.  De har allerede overtatt plenklippingen, og kjellervasken ble gjort av det samme firmaet. Brabo har flere typer jobber som vi kan bestille (og betale ekstra for), I løpet av sommeren kommer det en gartner som skal se på buskene i hagen vår, og eventuelt justere størrelsen.

Dugnad

På grunn av koronaen har vi ikke hatt ordinær dugnad siden i 2019. Hvis det går som det ser ut til nå, vil det kunne være mulig å holde dugnad etter sommeren. Dato er ikke bestemt, men den kommer. Det er flere som har vært i aksjon selv om dugnaden uteblei, og det blir satt stor pris på. 

Ladeanlegg el-biler

Installasjonen av infrastruktur har fungert bra. Tidligere har det vært vanlig at el-bileiere leser av forbruket ved årsskiftet. Ved høyt forbruk av strøm, vil kostnaden bli for stor til at sameiet kan forskuttere for et helt år. Det vil derfor bli forsøkt innført en a-konto innbetaling hvert kvartal for de som har el-bil.   

Kjellergarasjen

Det er kommet henvendelse fra beboerhold om at det blir oppbevart for mye løsøre i garasjen. Med henvisning til trivselsreglene våre «Det anmodes om at garasjeplassene holdes ryddige osv», vil styret anmode om at ting som er å anse som avfall, fjernes fra parkeringsplassene.

Vedlikehold

Våre tre bygg begynner å bli en del år, og vi må påregne vedlikehold framover. Blant annet er en del av treverket (spiler m.m.) på byggene begrodd og misfarget.  Det kan være aktuelt å la et firma gjøre noe dette i løpet av året. 

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer. 

Styret, 17. juni 2021


PS Takk til vår poet Karin i nr. 31 for hennes nydelige dikt i Fædrelandsvennen i dag 17.6. på side 20.  Det anbefales.  


Henting av søppel

Som dere sikkert har fått med dere, er det på grunn av koronaen, problemer med henting av søppel.  Bio- og restavfall vil bli hentet, men papp og plast er ikke prioritert.  Det kan i følge opplysninger som er mottatt fra Avfall Sør, bli opp til 3-4 uker før ny henting av papp og plast skjer.

Styret ber alle beboerne innstendig om å ikke sette papp og plast i søppelrommet.   Inntil videre bør det oppbevares i egen leilighet eller i boden. Siden dette er «tørre» ting, bør det kunne la seg gjøre å unngå søppelrommet for ei stund.   Hvis det blir lenger opphold enn 3-4 uker, kan det bli satt ut plastsekker i søppelrommet.   Eventuelt kan papir og plast bringes til søppeldeponiet i Sørlandsparken med egen transport.

Et kjent ord i denne tiden er «dugnad». Styrets oppfordring til å ta vare på egen papir- og plastsøppel ei stund, er en del av dugnaden.

Hilsen Styret 

21. april 2021

 


Velkommen til hjemmesiden vår

Vårrengjøring av byggene

Fasadevask av byggene inkludert utvendig vindusvask, starter mandag 12. april.  Planen er å starte med bygg 31, og deretter å fortsette videre til 33 og 35.  Arbeidet antas å vare hele neste uke. På terrassene vil innglassingen bli vasket, og uten innglassing vil selve vinduene bli vasket. Pass på at alle vinduene er lukket når de skal vaskes.

Når vasken er gjort, skal Kruse Smith etter planen starte opp med utbedringen av blikkplatene så snart været er bra nok. 

Årsmøtet

Som tidligere opplyst, er det på grunn av koronaen, heller ikke i år anledning til å holde et fysisk møte for alle beboerne. Årsmøtedokumentene kommer i postkassene i begynnelsen av neste uke, og «årsmøtedagen» er satt til 30. april. Hvis dere har noe å bemerke til møtesakene, kan dere kontakte Gunnar Skaar eller en av de andre i styret.   Det vil bli holdt et orienteringsmøte for alle beboerne så snart det lar seg gjøre.  

Dugnad

Av samme grunn som over, er det heller ikke i år anledning til å holde fellesdugnad.  Styret/hagekomitèen oppfordrer sterkt til f.eks. grassing og rydding i plantene utover våren og sommeren. Kari Sønsteby i nr. 33 er leder av hagekomitèen og kan kontaktes for veiledning.    

 

Styret, 9. april 2021

 

NB   Lokkene til boks-/flaskedunkene er vanskelige å åpne.  Et lite tips er å gi lokket et dytt med andre hånda fra baksiden samtidig som en åpner.  

 

(Bildet denne gang er ei humle som er på vei inn i ei påskelilje). 


Vårtegn

Som nevnt i forrige innlegg, skal støvet i kjelleren vekk etter påske.  Det skjer den 8. april fra morgenen av,  og bilene og annet som står i veien for vaskemaskinen, må vekk.  Dere vil bli minnet på det med oppslag på inngangsdørene.  

Hagevannet er nå koblet til, og er til fri benyttelse.  

Styret, 25. mars 2021  

Kjellervask m.m.

Som dere sikkert har observert, er det mye støv og sand i kjellergarasjen nå.  Det skal bort, men for å få med alt «vinterstøvet», venter vi med vasken til piggdekksesongen er over og strøsanden på gårdsplassen er fjerna. Vi tar sikte på at vasken gjøres rett etter påske. 

I tillegg vil det bli gjennomført vask av alle byggfasadene i vår, dvs. innen utgangen av april.  Det er bl.a. en del begroing her og der, og blikkplatene må også rengjøres med jevne mellomrom.I samme omgang vil alle vinduer bli vasket utvendig, inkl. vinduer på balkongene hvor det ikke er innglassing. Det vil bli gitt nærmere beskjed når tidspunktet er bestemt.

Fra 1. juli går vi tilbake til vaktmesterfirmaet som vi brukte fram til for få år siden.  

Det er nylig lagt ut et informasjonsskriv fra Vindmøllegangen 16 til beboerne i nr. 31. Av det som har interesse for oss alle, er det opplyst at arbeid med nye murer og oppfylling i forbindelse med stien i nedre del av Vindmøllegangen, starter i løpet av kort tid. Den nye stien skal være klar i god tid før ferien.    

Selv om det er tatt forbehold om koronasituasjonen, tas det sikte på at bygget etter planen skal være tilnærmet ferdig utvendig tidlig på høsten, og helt ferdig i november inneværende år.  

Styret, 16. mars 2021

(Vinterbildet er tatt 7. februar 2021).  


Årsmøtet 2021 m.m.

Styret har hatt sitt første møte i 2021, - denne gangen i kjelleren som dere ser på bildet.  Stedet var selvsagt valgt på grunn av koronaen.  Godt kledd og med varmt skotøy, gikk det bra. 

Årsmøtet 2021

Årsmøtet i 2020 ble som dere er kjent med, utsatt flere ganger og til slutt gjennomført uten fysisk møte.  Forholdene ser ikke særlig mye lysere ut for første halvdel av dette året.  Styret har av den grunn valgt å gjennomføre det på samme måten som i 2020.  Som i fjor, gjennomføres det ved at årsmøtedokumentene legges i postkassene til hver leilighet.  Vanlige årsmøteregler gjelder, og «møtedagen», dvs frist for å avgi stemme, er satt til 30. april 2021.  Dokumentene vil komme i postkassene i begynnelsen av april. 

Denne framgangsmåten er ikke ønskelig, men koronasituasjonen gjør det umulig å samles fysisk når vi er så mange.  Så fort det blir mulig, vil det bli holdt et møte hvor det vil bli gitt informasjon om løst og fast slik som vi pleier på årsmøtene.  Vi har tilgjengelig et lokale som et av styremedlemmene kan få lånt. 

Skader som oppstår

Ved juletider oppsto det flere skader i nr. 31 som måtte tas tak i relativt raskt.  Byggene begynner å bli noen år, så det kan fort skje igjen.  Hvis dere oppdager noe som må fikses, skal det tas kontakt med en i styret som tar saken videre.  Vedkommende i styret bestiller reparasjon fra firmaet som håndterer typen skade det gjelder.  Reparasjoner som ikke haster, vil bli tatt opp i styret først. 

Brannalarm/detektorer

Hvis en detektor til brannalarmen blir dekket til på grunn av maling osv., kommer det opp en melding i kjelleren.  Hvis det skulle være behov for å dekke til, må det gis beskjed til styret slik at det er klart hva feilmeldingen gjelder.    

 

Styret, 10. februar 2021


Testing av brannalarm m.m.

Godt nytt år. 

Så er vi over i 2021, og foreløpig ser det ikke ut til at koronaspøkelset gir seg, selv om utbruddene i Kristiansand til nå har vært på et lavt nivå.  Det er heldigvis ikke meldt om at noen av oss beboere har vært utsatt, og den tilstanden håper vi vedvarer.  Vi har ikke så mye annet å gjøre enn å fortsette å følge alle rådene og påleggene som blir gitt, selv om det til tider kan være ganske stusselig. Utover våren håper vi de fleste får tilbud om å vaksinere seg. 

Vi blir minnet på at ikke alt er nytt i byggene lenger.   Julaften gikk en ventilasjonsvifte i kjellergarasjen over i en støy som vi måtte få slutt på.   Den vil bli reparert med det aller første.   Nyttårsdagen tok ringeklokka i nr. 31 «kvelden» og må skiftes.  Elektrikeren kommer en av de første dagene og gjør jobben.   

Brannalarmen må testes ei gang i året, og det vil skje førstkommende

torsdag, 7. januar,  kl. 11.

Varselet vil bli hengt opp på inngangsdørene.  

Styret, 4. januar 2021 


Informasjon fra styret

Installeringen av opplegg for flere el-biler i kjellergarasjen er nå i hovedsak gjort, men det gjenstår  noe arbeid før laderne kan tas i bruk. De som har bestilt lader, vil bli kontaktet når alt er klart.   Samtidig har Telenor lagt inn ruter med tilgang til trådløst nett. Navn på nettet og passordet vil bli lagt i postkassene.  Ved å koble seg til dette nettverket, fungerer også mobiltelefonen i garasjen. 

Avfall Sør har slutta med å levere ut bioposer for ca. et års forbruk.   Etter telefon til Avfall Sør, fikk vi tildelt en rull til hver leilighet (100 poser i hver rull).   Disse er lagt ved inngangsdøra til hver leilighet. Vi vil måtte be om slike leveranser hver gang vi har behov.  

Styrelederen vil som vanlig legge skjemaer i postkassen til bruk for avlesing av målerne ved årsskiftet. Oppgjøret for forbruket vårt kommer på faktura nr. 2 i 2020 med forfall i april.   Dersom noen har spørsmål om hvilke tall som ligger til grunn for oppgjøret, kan dere henvende dere til en av andre i styret.  

Styret, 8. desember 2020

(Bildet:  Magisk soloppgang i november).


Installasjon av ladeanlegg

OneCo har nå påbegynt  montering av felles ladeanlegg i garasjeanlegget vårt.  

De av beboerne som ønsker montert egen ladestasjon, bes snarest melde dette til styret v/Gunnar Skaar.  Ladestasjonen vil da bli montert samtidig med installasjonen av infrastrukturen.

Ladestasjon koster kr 21.250,- ferdig montert på egen garasjeplass. 

(Klikk på bildet, og du finner itt info om ladeanlegget).  

Styret, 26. oktober 2020.   


Installasjon til lading av el-biler

Etter avstemningen i generalforsamlingen, ble ordren bestilt fra firma OneCo.  Agder Energi har godkjent bruken av en ledig 250A sikring/effektbryter som vi allerede har i vårt anlegg.  Monteringen forberedes og vil bli satt i gang i neste uke (uke 44). 

Styret, 20. oktober 2020 
Telenor - montering av dekodere

I forrige innlegg opplyste vi om muligheten for å få gratis hjelp til å montere den nye dekoderen og ruteren ved å ringe Telenor på nr. 915 05 000.  

Det har vist seg å ikke være så enkelt som vi så ble lovet da avtalen ble gjort med Telenor.  Svaret på telefonhenvendelsen har vært at vi må selv betale for tjenesten, og at det kun er styreleder som kan bestille gratis installasjon.  

Vi ber derfor dere som ønsker installasjon om å gi beskjed til aase@egerhei.com eller pr. telefon 95228234. Styrelederen formidler deretter navnene samlet til  vår kontaktperson i Telenor.  Det er fint om dere gir beskjed så snart som mulig og innen 12. oktober.  
Styret, 8. oktober 2020  
  

Telenor - nye dekodere m.m.

Telenor - TV-dekodere

Som nevnt i forrige innlegg, må dekoderne til TV-ene våre skiftes ut.  Telenor har meldt fra om at de er på vei i posten til oss.  Dekoderne må hentes på posten, og de gamle MÅ returneres.  Pakning og porto til å sende den gamle i, skal være lagt ved i pakken med den nye.  

Det skal være forholdsvis enkelt å skifte fra gammel til ny. Hvis noen av dere skulle ha problemer og ikke har andre å spørre, kan dere ringe Telenor på tlf.nr. 915 05 000 for å få hjelp av en montør.  Tilbudet er gratis.  

Gjesteparkeringen 

Som dere sikkert har oppdaget, er de private parkeringsplassene nå gjort om til kommunale.  De inngår dermed i 1-times gratis parkering.  

Kontroll av gass og ventilasjon

Vi minner om at kontrollene som blir gjennomført fra og med tirsdag 6. til og med 8. oktober.   

Styret, 2. oktober 2020

(Dagens bilde viser et av nabohusene som fortsatt var her da vi flyttet inn i 2010.  Med alt som skjer rundt oss nå, kan vi trygt si at det går framover).  
Informasjon fra styret

Årlig kontroll/service på ventilasjon og gassanlegg

Vi har fått bekreftet både fra Ventec og Try Rør at de kommer tirsdag 6. okt - torsdag 8. okt for å gjennomføre den årlige kontrollen/servicen på ventilasjons- og gassanlegg.

De er begge informert om at det skal benyttes håndvask/antibac mellom hvert besøk.   Alle må også huske å holde god avstand, min. 1 meter.

Det har vist seg vanskelig å koordin ere disse to tjenestene ettersom de tar ulik tid, og tiden som brukes per enhet vil kunne variere. Det vil derfor ikke være gjennomførbart å ha «timebestilling». For å gi så god forutsigbarhet som mulig, vil de i år jobbe seg fra enhet til enhet basert på leilighetsnummer. De starter med leilighet 1 og avslutter med leilighet 34, altså fra bygg 35 til 31. Arbeidstiden er 07:30-15:30. Ved helt spesielle behov må dette meldes inn til styret v/Jorunn Lie Bjelland  innen 30. september. Telefon 936 56 089. Vi ber om beboernes tålmodighet disse dagene.

Dersom noen ønsker det, vil man kunne avlevere nøkkel til Jorunn (leilighet 23). Hun vil da sørge for å låse våre fagfolk inn og ut av den enkeltes bolig. 

Ladeanlegg i kjellergarasjen 

I forbindelse med årsmøtet, ble det holdt avstemning blant dere beboere om å legge inn infrastruktur for lading av et større antall el-biler.   Styret vil akseptere det mest gunstige tilbudet, og installasjonen vil bli gjort.   Som opplyst vil kostnaden på den enkelte leilighet bli beregnet som ordinære fellesutgifter, dvs. pr. antall m2.   Mer informasjon kommer når alt er klart.  

Koronatiltak 

Som dere sikkert har observert, er det til almenn benyttelse satt ut håndsprit i første etasje i hver blokk. 

Telenor (tidligere Canal Digital)

Inneværende avtale med Telenor går snart ut.  Vi har fått nytt tilbud til samme månedlige pris som den vi har nå, men dekoderne må byttes ut og de gamle må sendes inn.  Mer informasjon om sistnevnte vil bli gitt senere.   

Styret, 16. september 2020


Årsmøtet 2020

Styret vil opplyse at sameiets årsmøte for året 2020 er gjennomført.  På grunn av koronatiltakene, kunne ikke styret tilby et fysisk møte i år, og vi håper selvsagt at vi kan komme tilbake til normalsituasjonen neste år.  

Som opplyst i skrivet som ble sendt ut, kunne styrelederen og forretningsføreren kontaktes for spørsmål den 28. august. Dette resulterte i en henvendelse fra en beboer som fikk svar på sitt spørsmål.  Forretningsføreren vår skriver referat fra årsmøtet. 

Styret takker for god deltakelse.  

Styret 

1. september 2020


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Roy Storholm | Svar 20.12.2014 12:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band

Gudrun | Svar 18.12.2013 23:31

Kjære Åse, takk for dine flotte skildringer av miljøet her på Lahelle! Klemmer Gudrun

Hilsen Astrid | Svar 09.04.2013 20:15

Mandag 22.april er det styremøte. Jeg beklager så mye men jeg kan ikke møte.
Skulle gjerne vert der, men tror sikket det går fint. Må dere ha et godt møte.

Roy Storholm | Svar 30.03.2012 15:36

Hei Åse.
Takk for en god Påskehilsen,måtte dra litt på smilebåndet Dere må ha en riktig god påske.
Hilsen Vilma/roy

svein ullerø | Svar 22.02.2012 12:44

Hei Åse! Kan du endre Ernas mailadress i rubrikken sturets sammensetning til: erna.ullero@gmail.com.

Hilsen Svein

Astrid i nr. 14 | Svar 03.02.2012 19:21

Hei.
Muligens har jeg ikke fått med meg informasjon, men er det satt av dato for årsmøte?

Åse Buli Egerhei 03.02.2012 20:08

Det er ikke satt av dato for årsmøte enda. Alle får innkalling i postkassa pluss at det blir lagt ut på hjemmesida. Hilsen Åse

Lise Jørgensen | Svar 23.12.2011 13:21

Takk for koselig julehilsen...GOD JUL OG GODT NYTTÅR TIL DEG OGSÅ... Håper ryggen din er bedre i 2012...Lise 15/35

Roy Storholm | Svar 02.12.2011 16:31

Hei Åse, Takk for fin og morsom informasjon påhjemmesiden.dDen er herved lagt til i favorittsiden,håper at alt går greit med operasjonen,lykke til.

Lise J. | Svar 28.11.2011 23:25

Huff og huff...da må vi slite med varme inneganger med matlukt. Skulle vært et vindu så vi kunne fått inn litt frisk luft...! 15/35

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.10 | 12:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Flekkerøy i 1904.Finner ikke bilde og navn på eier av den

...
07.07 | 13:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige selskapet med reker i garasjen. Veldig hyggelig gjordt av deg!

...
31.07 | 17:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahelle. I Østerveien 8 ble både mamma og jeg født. Takk.

...
20.12 | 12:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band

...
Du liker denne siden