Velkommen til Lahellesiden
Navnet Lahelle består av et sammensatt ord som også er kjent i gammelnorsk med formen ladh-hella. Ordet helle betyr egentlig flatt fjell, og finnes i mange navn ved sjøen på flate fjell brukt til å trekke båter ned til vann eller opp fra vann. Lahelle er tolket som lastested, et sted ved sjøen der båter blir lastet. Et navn som Laberget, som forekommer flere steder, har samme betydning. Det er altså tale om steder som fra naturens side egner seg som steder til å bringe varer og last om bord i båter (Opplysningen er gitt av Vidar Haslum, Universitet i Stavanger).
Skilt i kjellergarasjen

Hittil har parkeringsplassene kun vært merket med diverse lapper av forskjellig kvalitet. Felles for "skiltene" er at de har vært festet med knallblå tape som ikke akkurat har pyntet opp i kjellergarasjen.

Styret har gått til innkjøp av hvite skilt merket med samme nummer som står på gulvet ved den enkelte parkeringsplass. Numrene på parkeringsplassene er ikke de samme som numrene på de enkelte leilighetene, men fra plass nr.1 til plass 52, dvs. P 1, P 2 osv. 

Skiltene vil bli satt opp i løpet av kort tid.

Styret, 2. desember 2021

Forsøk på innbrudd

Ved utkjøring fra kjelleren i dag tidlig, oppdaget et av våre svært observante styremedlemmer at en mann, som for henne var ukjent, var på vei inn i kjelleren. Hun returnerte til kjelleren, og etter kort tid, fant mannen det best å rømme fra stedet. Politiet ble tilkalt, men da var mannen forsvunnet. På grunn av at han kom så raskt ut igjen, er det lite sannsynlig at han fikk med seg noe.

Styret minner om at det er viktig å være obs på fremmede som er på vei inn i eller befinner seg i kjellergarasjen. Hvis det er tvil om de har noe der å gjøre, er det bedre å spørre ei gang for mye enn ei for lite. Ved utkjøring, oppfordrer vi til å vente til porten er lukket.

Dørene ut fra kjelleren må på grunn av brannsikkerhet være ulåste, og dermed er adgangen til å forsøke å komme inn i leilighetene, også mulig. Låste inngangsdører til leilighetene er derfor alltid tryggest.   

Styret, 1. desember 2021


Asfaltering av veien

Endelig skal veien vår bli ordentlig igjen🙂. Det er kommet beskjed fra utbygger om at klargjøringen for asfaltering starter kl. 15.30 til kl. 22 i morgen 16. november og kommer til å vare i tre dager/kvelder. 

Selve asfalteringen skal foregå førstkommende fredag 19. november. Utbygger opplyser at det skal være mulig å passere med bil når veien gjøres klar for asfaltering, men det er ønskelig at trafikken blir så liten som mulig slik at jobben går raskt. 

Den 26. november flytter mange av våre nye naboer inn, og utbygger takker oss for velvilligheten i byggeperioden. 

Styret, 15. november 2021
Asfaltering av veien

Ekstra innbetaling

Som dere har hørt i høstmånedene som er bak oss, har strømmen vært veldig dyr ei stund. Dette berører strømmen som blir brukt i fellesområdene. Forretningsføreren har bedt oss innbetale et ekstra beløp på kr 3.000 pr. leilighet som vil bli fakturert ca. 1. desember. Beløpet vil bli avregnet for hver leilighet når det eksakte strømforbruket blir lest av over nyttår.

Regningen for gass- og ventilasjonskontrollen har til nå blitt fakturert på første kvartalsregning etter at kontrollen er gjort. I år blir den samkjørt med den ekstra innbetalingen som blir fakturert den 1. desember.

Nabovarsel mur

Jf. forrige innlegg. Styret fikk ingen henvendelser fra beboerne i forbindelse med nabovarselet for muren som skal oppføres ved nabobygget over veien. Styret har innhentet bekreftelse på at muren ikke skal gå lenger ut enn den (veldig lave) som allerede er der. Veien blir altså ikke berørt.

Styret, 2. november 2021


Nabovarsel - mur

Alle i sameiet vårt skal ha fått nabovarsel på altinn.no om oppføring av ny mur. Muren skal bygges langs bakken bak de blå kontainerne som står der nå, se bildet.  

Nabovarselet vil bli behandlet av styret.  Hvis noen har innspill til varselet, ber vi dere gi beskjed til styret v/Gunnar Skaar.  

Vennligst gi beskjed relativt raskt. 

Styret, 22. oktober 2021

Nytt fra styret - september 2021

Gass/ventilasjon

Den årlige kontrollen av gass og ventilasjon er i år lagt til uke 41, d.v.s. fra og med mandag 11. oktober.  Ventilasjonsrunden antas å være gjort på en dag, men gasskontrollen tar lenger tid, og er muligens ikke ferdig før onsdag 13. oktober. 

Kontrollene starter i leilighet nr.1 i blokk 35, og tas videre kronologisk fram til siste leilighet som er nr. 34 i blokk 31.

Hvis noen av dere ikke har mulighet til å være hjemme, bes dere legge nøkkelen hos en hjemmeværende nabo som kan låse opp leiligheten. Sett da en lapp på døra med telefonnummeret til vedkommende som har nøkkelen, som f.eks.:

Peder Ås / Kari Trestakk

Tlf. 12345678    

Dere vil bli minnet på kontrollene nærmere oppstarten den 11. oktober.

Dugnad

Takk for god oppslutning om dugnaden den 21. september. Det som var foreslått gjort, ble stort sett gjennomført. Selv om det var høst og litt kjølig, ble det en hyggelig samling i atriet med kaffe og velsmakende kake bakt av Maria i nr. 31. 

Ladeanlegg

Styret minner om at vi i ethvert tilfelle skal kontaktes når det gjelder installasjon av lader til elbil. Dette er svært viktig da det gjelder å få satt inn en lader som kan benyttes i vårt infrastrukturanlegg i kjellergarasjen.

Styret, 30. september 2021


(Bildet viser denne gang herboende badegjester i gang med kveldsbadet etter årets rekordlange sesong).
Høstrabatt på lader til elbil

Styret har fått et tilbud fra OneCo som installerte infrastruktur til lading av elbiler i kjellergarasjen vår.  

Tilbudet går ut på at hvis OneCo får en samlet bestilling på 5 stk. ladere, ville de gi 10 % rabatt. Hvis noen går med planer om ny elbil, er dette et tilbud som bør vurderes. (Dessverre har tilbudet ikke tilbakevendende kraft). 

I tilfellet tilbudet har interesse, må det gis rask tilbakemelding til Gunnar Skaar. 

Styret, 22. september 2021Stenging av veien

I forbindelse med veiarbeidet som pågår, har styret fått opplyst at veien vil bli stengt natt til torsdag, 8. til 9. september, og natt til fredag, 9. til 10. september fra kl. 21.00 til 06.00.

Styret, 7. september 2021Dugnad m.m.

Vi er ikke kvitt koronaen, men på grunn av vaksinering i stor skala, er det igjen lov å holde dugnad. Styret/hagekomitèen har bestemt at det blir en høstdugnad den 

21. september kl. 17.00.   

Komitèen vil lage en plan for hva som skal prioriteres, og nærmere detaljer kommer.  

Veiarbeidet her går sin gang, og den nederste delen av veien er allerede flyttet. Ny asfalt blir selvsagt lagt. Eventuelt nattarbeid vil bli varslet. Det skal også lages nytt grøntområde i fortsettelsen av det nåværende, så sluttresultatet blir trolig fint og vil framstå som mer helhetlig.  

Det er ikke til å komme forbi at det blir godt når alt er ferdig utpå høsten og roen igjen senker seg over Lahelle.   

Styret, 25. august 2021

Arbeid på veien - nattestenging

Utbyggeren av nabobygget har gitt beskjed om at entreprenøren Fjellestad og Heggland skal sette ned kummer i veien denne uka. I den anledning vil veien fra Kuholmsveien og ned hit bli stengt. For at ikke ulempen skal bli for stor, skal de jobbe på natta, og veien vil bli stengt mellom kl 21.00 og kl 06.00


natt til onsdag 10. til 11. august og 

natt til torsdag 11. til 12. august


Det vil neppe gå helt stille for seg, så for oss som bor i nr. 31, vil ørepropper forhåpentligvis hjelpe på situasjonen.   


Styret, 9. august 2021


Hagen vår

Fra godt informert hold, er det kommet melding om at det er svært tørt i hagen vår, og det gjelder både i og utenfor "blomsterkassene" våre. Yr lover regn fra i morgen. Hvis det skulle vise seg å være feil og tørken fortsetter, er det fint hvis noen kan "ta et tak" og vanne der hvor det er mest kritisk.  

I henhold til kommunens restriksjoner for vanning som gjelder fra 1. mai til 31. august hvert år, er det "lov å vanne med en vannspreder annenhver kveld mellom klokka 19.00 og 23.00".  

For oss er det tillatt å vanne på datoer med oddetall.  

25. juli 2021

Julinytt

Egentlig er det tid for agurknytt, men det overlates til andre medier. Til gjengjeld er følgende opplysninger skikkelig lokalnytt:   

Stien i Vindmøllegangen er snart ferdig slik at vi igjen kan benytte den på vei til Sparbutikken eller andre mål. Det blir vanskelig å gå seg vill mellom de solide murene som er oppført i regi av nabobygget 🙂 . Betongdekket på stien legges fredag 16.7., og sjefen for byggverket har lovet at stien er klar for bruk fra lørdag 17.7

Endelig har vi fått varme sommerdager, og badelivet er i full gang på brygga. Sanden som har gjort plassen ekstra badevennlig, er beklageligvis borte. Det er gjort flere henvendelser til kommunen om ny sand, men de har hittil ikke ført fram. Vi håper sanden kommer før temperaturen er på vei nedover igjen både på land og i vannet.

Fortsatt god sommer.  

15. juli 2021

"Bobler" i blikk

Vi avventer stadig oppstart på utbedring av «boblene». Vi var lovet oppstart før sommeren, men det ser nå ut som høsten er det sannsynlige tidspunkt for utbedring.

Kruse Smith lover fremdeles full utbedring -  men den skulle iht. avtalen for lengst vært gjennomført. Heldigvis har vi kontakt med advokat vedr. denne saken slik at vi ikke risikerer at formelle frister etc. oversittes.

Det som nå er viktig er at vi fortsetter rapportering av nye bobler.  Dette betyr at nye registreringer av bobler som noen oppdager -  da fortrinnsvis i/ved egen leilighet snarest rapporteres til styret v/Gunnar Skaar – helst på mail til   (gunnar.skaar@invest-sor.no ). Det er viktig at beskrivelse følger vedlagt – og hvis mulig, også med bilde.

Styret, 30. juni 2021

 


Flytting av veien

I forbindelse med den pågående oppføringen av nybygget på tomta til Bjorvand og Skarpodde, skal veien fra Kuholmsveien ned til våre bygg, legges om. Dette har vært planen helt fra reguleringsplanen ble laget. Svingen i bakken skal rettes ut, og veien skal gå i rett linje ned til svingen inn til oss. Den vil gå helt inn til kantsteinene som er satt opp foran nybygget. Sykkel- og gangveien vil også bli flyttet. Etter det skal grøntarealet som går fram til bygg nr. 31, forlenges fram til båthusene. Starten på veijobben blir ca. 1. september (uke 35) og vil vare til ca. uke 39.  Entreprenøren opplyste at det kan bli aktuelt med nattarbeid for å få den ferdig så raskt som mulig. Vi får beskjed når det blir aktuelt. 

Sammen med utbyggeren, veisjefen fra kommunen og entreprenøren som skal legge om veien, hadde styret i forrige uke en befaring. Veibredden er 5 m som er standard i vårt tilfelle. Det mest kritiske punktet er svingen inn til våre blokker. For å bedre framkommeligheten, ble utbygger derfor bedt om å korte inn noe på den allerede oppførte muren, se bildet. Han sa seg villig til å fjerne ca. 1 meter. I tillegg ble det enighet om å utvide veibredden med ca. 0,5 meter i svingen ved Otra ved at fortauet forskyves noe mot sydvest i svingen (noe nærmere Otra).  Befaringen ble iverksatt etter ønske fra styret, da vi var bekymret for fremtidige problem med møtende biler.  Styret er fremdeles noe bekymret for fremtidige problem med møte av lastebiler etc., men vi er samtidig glad for at de mest kritiske punktene - altså begge svingene - ble vedtatt utvidet.

Styret, 28. juni 2021

 


Info fra styret

Styret har hatt det siste møtet før sommeren – fortsatt i kjellergarasjen, men fra høsten håper vi å komme over i normale forhold. Det har fungert greit nok, men det er bl.a. litt tungvint at lyset går med jevne mellomrom. Litt trim har vi dermed fått med veiving av armer og sånn, men det har gått bra.

Vaktmester

Som tidligere opplyst, begynner den nye (og tidligere) vaktmesteren Brabo den 1. juli.  De har allerede overtatt plenklippingen, og kjellervasken ble gjort av det samme firmaet. Brabo har flere typer jobber som vi kan bestille (og betale ekstra for), I løpet av sommeren kommer det en gartner som skal se på buskene i hagen vår, og eventuelt justere størrelsen.

Dugnad

På grunn av koronaen har vi ikke hatt ordinær dugnad siden i 2019. Hvis det går som det ser ut til nå, vil det kunne være mulig å holde dugnad etter sommeren. Dato er ikke bestemt, men den kommer. Det er flere som har vært i aksjon selv om dugnaden uteblei, og det blir satt stor pris på. 

Ladeanlegg el-biler

Installasjonen av infrastruktur har fungert bra. Tidligere har det vært vanlig at el-bileiere leser av forbruket ved årsskiftet. Ved høyt forbruk av strøm, vil kostnaden bli for stor til at sameiet kan forskuttere for et helt år. Det vil derfor bli forsøkt innført en a-konto innbetaling hvert kvartal for de som har el-bil.   

Kjellergarasjen

Det er kommet henvendelse fra beboerhold om at det blir oppbevart for mye løsøre i garasjen. Med henvisning til trivselsreglene våre «Det anmodes om at garasjeplassene holdes ryddige osv», vil styret anmode om at ting som er å anse som avfall, fjernes fra parkeringsplassene.

Vedlikehold

Våre tre bygg begynner å bli en del år, og vi må påregne vedlikehold framover. Blant annet er en del av treverket (spiler m.m.) på byggene begrodd og misfarget.  Det kan være aktuelt å la et firma gjøre noe dette i løpet av året. 

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer. 

Styret, 17. juni 2021


PS Takk til vår poet Karin i nr. 31 for hennes nydelige dikt i Fædrelandsvennen i dag 17.6. på side 20.  Det anbefales.  


Henting av søppel

Som dere sikkert har fått med dere, er det på grunn av koronaen, problemer med henting av søppel.  Bio- og restavfall vil bli hentet, men papp og plast er ikke prioritert.  Det kan i følge opplysninger som er mottatt fra Avfall Sør, bli opp til 3-4 uker før ny henting av papp og plast skjer.

Styret ber alle beboerne innstendig om å ikke sette papp og plast i søppelrommet.   Inntil videre bør det oppbevares i egen leilighet eller i boden. Siden dette er «tørre» ting, bør det kunne la seg gjøre å unngå søppelrommet for ei stund.   Hvis det blir lenger opphold enn 3-4 uker, kan det bli satt ut plastsekker i søppelrommet.   Eventuelt kan papir og plast bringes til søppeldeponiet i Sørlandsparken med egen transport.

Et kjent ord i denne tiden er «dugnad». Styrets oppfordring til å ta vare på egen papir- og plastsøppel ei stund, er en del av dugnaden.

Hilsen Styret 

21. april 2021

 


Velkommen til hjemmesiden vår

Vårrengjøring av byggene

Fasadevask av byggene inkludert utvendig vindusvask, starter mandag 12. april.  Planen er å starte med bygg 31, og deretter å fortsette videre til 33 og 35.  Arbeidet antas å vare hele neste uke. På terrassene vil innglassingen bli vasket, og uten innglassing vil selve vinduene bli vasket. Pass på at alle vinduene er lukket når de skal vaskes.

Når vasken er gjort, skal Kruse Smith etter planen starte opp med utbedringen av blikkplatene så snart været er bra nok. 

Årsmøtet

Som tidligere opplyst, er det på grunn av koronaen, heller ikke i år anledning til å holde et fysisk møte for alle beboerne. Årsmøtedokumentene kommer i postkassene i begynnelsen av neste uke, og «årsmøtedagen» er satt til 30. april. Hvis dere har noe å bemerke til møtesakene, kan dere kontakte Gunnar Skaar eller en av de andre i styret.   Det vil bli holdt et orienteringsmøte for alle beboerne så snart det lar seg gjøre.  

Dugnad

Av samme grunn som over, er det heller ikke i år anledning til å holde fellesdugnad.  Styret/hagekomitèen oppfordrer sterkt til f.eks. grassing og rydding i plantene utover våren og sommeren. Kari Sønsteby i nr. 33 er leder av hagekomitèen og kan kontaktes for veiledning.    

 

Styret, 9. april 2021

 

NB   Lokkene til boks-/flaskedunkene er vanskelige å åpne.  Et lite tips er å gi lokket et dytt med andre hånda fra baksiden samtidig som en åpner.  

 

(Bildet denne gang er ei humle som er på vei inn i ei påskelilje). 


Vårtegn

Som nevnt i forrige innlegg, skal støvet i kjelleren vekk etter påske.  Det skjer den 8. april fra morgenen av,  og bilene og annet som står i veien for vaskemaskinen, må vekk.  Dere vil bli minnet på det med oppslag på inngangsdørene.  

Hagevannet er nå koblet til, og er til fri benyttelse.  

Styret, 25. mars 2021  

Kjellervask m.m.

Som dere sikkert har observert, er det mye støv og sand i kjellergarasjen nå.  Det skal bort, men for å få med alt «vinterstøvet», venter vi med vasken til piggdekksesongen er over og strøsanden på gårdsplassen er fjerna. Vi tar sikte på at vasken gjøres rett etter påske. 

I tillegg vil det bli gjennomført vask av alle byggfasadene i vår, dvs. innen utgangen av april.  Det er bl.a. en del begroing her og der, og blikkplatene må også rengjøres med jevne mellomrom.I samme omgang vil alle vinduer bli vasket utvendig, inkl. vinduer på balkongene hvor det ikke er innglassing. Det vil bli gitt nærmere beskjed når tidspunktet er bestemt.

Fra 1. juli går vi tilbake til vaktmesterfirmaet som vi brukte fram til for få år siden.  

Det er nylig lagt ut et informasjonsskriv fra Vindmøllegangen 16 til beboerne i nr. 31. Av det som har interesse for oss alle, er det opplyst at arbeid med nye murer og oppfylling i forbindelse med stien i nedre del av Vindmøllegangen, starter i løpet av kort tid. Den nye stien skal være klar i god tid før ferien.    

Selv om det er tatt forbehold om koronasituasjonen, tas det sikte på at bygget etter planen skal være tilnærmet ferdig utvendig tidlig på høsten, og helt ferdig i november inneværende år.  

Styret, 16. mars 2021

(Vinterbildet er tatt 7. februar 2021).  


Årsmøtet 2021 m.m.

Styret har hatt sitt første møte i 2021, - denne gangen i kjelleren som dere ser på bildet.  Stedet var selvsagt valgt på grunn av koronaen.  Godt kledd og med varmt skotøy, gikk det bra. 

Årsmøtet 2021

Årsmøtet i 2020 ble som dere er kjent med, utsatt flere ganger og til slutt gjennomført uten fysisk møte.  Forholdene ser ikke særlig mye lysere ut for første halvdel av dette året.  Styret har av den grunn valgt å gjennomføre det på samme måten som i 2020.  Som i fjor, gjennomføres det ved at årsmøtedokumentene legges i postkassene til hver leilighet.  Vanlige årsmøteregler gjelder, og «møtedagen», dvs frist for å avgi stemme, er satt til 30. april 2021.  Dokumentene vil komme i postkassene i begynnelsen av april. 

Denne framgangsmåten er ikke ønskelig, men koronasituasjonen gjør det umulig å samles fysisk når vi er så mange.  Så fort det blir mulig, vil det bli holdt et møte hvor det vil bli gitt informasjon om løst og fast slik som vi pleier på årsmøtene.  Vi har tilgjengelig et lokale som et av styremedlemmene kan få lånt. 

Skader som oppstår

Ved juletider oppsto det flere skader i nr. 31 som måtte tas tak i relativt raskt.  Byggene begynner å bli noen år, så det kan fort skje igjen.  Hvis dere oppdager noe som må fikses, skal det tas kontakt med en i styret som tar saken videre.  Vedkommende i styret bestiller reparasjon fra firmaet som håndterer typen skade det gjelder.  Reparasjoner som ikke haster, vil bli tatt opp i styret først. 

Brannalarm/detektorer

Hvis en detektor til brannalarmen blir dekket til på grunn av maling osv., kommer det opp en melding i kjelleren.  Hvis det skulle være behov for å dekke til, må det gis beskjed til styret slik at det er klart hva feilmeldingen gjelder.    

 

Styret, 10. februar 2021


Testing av brannalarm m.m.

Godt nytt år. 

Så er vi over i 2021, og foreløpig ser det ikke ut til at koronaspøkelset gir seg, selv om utbruddene i Kristiansand til nå har vært på et lavt nivå.  Det er heldigvis ikke meldt om at noen av oss beboere har vært utsatt, og den tilstanden håper vi vedvarer.  Vi har ikke så mye annet å gjøre enn å fortsette å følge alle rådene og påleggene som blir gitt, selv om det til tider kan være ganske stusselig. Utover våren håper vi de fleste får tilbud om å vaksinere seg. 

Vi blir minnet på at ikke alt er nytt i byggene lenger.   Julaften gikk en ventilasjonsvifte i kjellergarasjen over i en støy som vi måtte få slutt på.   Den vil bli reparert med det aller første.   Nyttårsdagen tok ringeklokka i nr. 31 «kvelden» og må skiftes.  Elektrikeren kommer en av de første dagene og gjør jobben.   

Brannalarmen må testes ei gang i året, og det vil skje førstkommende

torsdag, 7. januar,  kl. 11.

Varselet vil bli hengt opp på inngangsdørene.  

Styret, 4. januar 2021 


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Roy Storholm | Svar 20.12.2014 12:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band

Gudrun | Svar 18.12.2013 23:31

Kjære Åse, takk for dine flotte skildringer av miljøet her på Lahelle! Klemmer Gudrun

Hilsen Astrid | Svar 09.04.2013 20:15

Mandag 22.april er det styremøte. Jeg beklager så mye men jeg kan ikke møte.
Skulle gjerne vert der, men tror sikket det går fint. Må dere ha et godt møte.

Roy Storholm | Svar 30.03.2012 15:36

Hei Åse.
Takk for en god Påskehilsen,måtte dra litt på smilebåndet Dere må ha en riktig god påske.
Hilsen Vilma/roy

svein ullerø | Svar 22.02.2012 12:44

Hei Åse! Kan du endre Ernas mailadress i rubrikken sturets sammensetning til: erna.ullero@gmail.com.

Hilsen Svein

Astrid i nr. 14 | Svar 03.02.2012 19:21

Hei.
Muligens har jeg ikke fått med meg informasjon, men er det satt av dato for årsmøte?

Åse Buli Egerhei 03.02.2012 20:08

Det er ikke satt av dato for årsmøte enda. Alle får innkalling i postkassa pluss at det blir lagt ut på hjemmesida. Hilsen Åse

Lise Jørgensen | Svar 23.12.2011 13:21

Takk for koselig julehilsen...GOD JUL OG GODT NYTTÅR TIL DEG OGSÅ... Håper ryggen din er bedre i 2012...Lise 15/35

Roy Storholm | Svar 02.12.2011 16:31

Hei Åse, Takk for fin og morsom informasjon påhjemmesiden.dDen er herved lagt til i favorittsiden,håper at alt går greit med operasjonen,lykke til.

Lise J. | Svar 28.11.2011 23:25

Huff og huff...da må vi slite med varme inneganger med matlukt. Skulle vært et vindu så vi kunne fått inn litt frisk luft...! 15/35

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.10 | 12:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Flekkerøy i 1904.Finner ikke bilde og navn på eier av den

...
07.07 | 13:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige selskapet med reker i garasjen. Veldig hyggelig gjordt av deg!

...
31.07 | 17:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahelle. I Østerveien 8 ble både mamma og jeg født. Takk.

...
20.12 | 12:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band

...
Du liker denne siden