Velkommen til Lahellesiden
Navnet Lahelle består av et sammensatt ord som også er kjent i gammelnorsk med formen ladh-hella. Ordet helle betyr egentlig flatt fjell, og finnes i mange navn ved sjøen på flate fjell brukt til å trekke båter ned til vann eller opp fra vann. Lahelle er tolket som lastested, et sted ved sjøen der båter blir lastet. Et navn som Laberget, som forekommer flere steder, har samme betydning. Det er altså tale om steder som fra naturens side egner seg som steder til å bringe varer og last om bord i båter (Opplysningen er gitt av Vidar Haslum, Universitet i Stavanger).
Bobler i blikkplater

Repareringen av skadene (boblene) på en del av blikkplatene er enda ikke avsluttet.  Etter at firmaet som utbedret/skiftet blikkplater, anså seg ferdig, oppdaget styret vårt nye steder med skader. Dette ble umiddelbart opplyst til rette vedkommende, men viljen til å gjenoppta arbeidet har ikke vært stor.  De har imidlertid gått med på en ny befaring som vil bli holdt i august. Dette er siste mulighet for å få utbedret plater med bobler. Styret ber derfor innstendig alle beboerne om å ta en grundig sjekk, først og fremst på terrassene og rundt vinduene, men også andre steder på byggene.  Steder som tidligere ikke er rapportert til styret, sendes snarest og senest innen 31. juli.  Det må opplyses nøyaktig hvor de befinner seg, og helst dokumenteres med bilde.  

Styret, 4. juli 2020  

(Foto:  Enda et nabohus må gi tapt)


Sykkelparkering

Plutselig blei det byggevirksomhet også over muren ved gjesteparkeringsplassen. De er nå i full gang, og det betyr at parkeringsplassen som tilhører denne tomta som vi har brukt til sykkelparkering, må tømmes for sykler.   Det er fint om dere fjerner syklene så raskt som mulig slik at de ikke benytter gjesteparkeringsplassen til sine arbeidsbiler.  

Styret, 26. juni 2020 

Innbrudd i kjelleren

Det har dessverre vært innbrudd i kjellergarasjen vår.  Tyven ble observert, men kom seg bort uten å bli tatt.  Utbyttet for tyven antas ikke å ha vært betydelig, men kodepanelet til porten ble revet ut, men er nå ordnet.   

Styret ber alle være observante hvis dere ser og føler at det er folk i garasjen som ikke har noe der å gjøre.  Det er bedre å spørre ei gang for mye enn ei for lite.  Spesielt må vi være oppmerksomme ved ut- og innkjøring med bilen at ingen slipper inn.  

Styret, 22. juni 2020

Sameiemøtet 2020 utsatt

Selv om forholdene er myknet opp betraktelig, lar det seg fortsatt ikke gjøre å ha et årsmøte som tilfredsstiller koronakravene.  Lokalet vi kunne ha lånt, er fortsatt ikke tilgjengelig, vi er for stort antall til å ha det f eks i kjelleren og det er ikke lenger lov å ha møtet digitalt. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at fristen for å holde årsmøtet blir utsatt til 31. oktober.  

Styret ser det som en stor fordel å kunne  ha fysiske årsmøter hvor det er mulig å gi informasjon om saker utover ordinære årsmøtesaker.  Det er derfor bestemt å vente til det forhåpentligvis er mulig, og det betyr at årsmøtet dessverre igjen er utsatt og vil bli holdt innen 31. oktober Det vil bli gitt beskjed så snart styret vet mer.  

Styret, 3. juni 2020

(Bildet:  Nabobygget rett før det gikk over i historien).  

Sameiemøte m.m.

SAMEIEMØTET 2020

Årets sameiemøtet er som dere er kjent med, utsatt på grunn av koronatiltakene.  Ny dato er satt til 16. juni og vil bli holdt i skatteetatens lokaler på Kjøita.  Hvis det viser seg at samlinger med mange mennesker fortsatt ikke anbefales, vil møtet i år foregå ved at dokumentene blir lagt i postkassene på vanlig måte og innen fristen.  Det vil være anledning til å komme med forslag/merknader på e-post eller i brevs form innen den vanlige fristen. 

Hvis det skulle vise seg at møtet må holdes på denne måten, vil dere få mer detaljerte opplysninger i god tid før den 16. juni.    

VÅRENS DUGNAD 

Styret og hagekomitèen ser av samme grunn heller ikke at det er mulig å samle hele dugnadsgjengen på vanlig måte i år. Som tidligere opplyst, oppfordres det derfor til å ta et tak når dere har tid og anledning.  Kanskje kan det være aktuelt for 2-3 personer å slå seg sammen.  Det er enda tidlig på våren, men fra nå og i hele mai er det full anledning til å ta et tak. 

Hagekomitèen v/Kari Sønsteby i nr. 33 opplyser følgende: Det er plantet 2 stk. rhododendronbusker på hjørnet mot Lundsbroa i nr. 31 pluss en busk foran nr. 33.  Det er kjøpt inn gjødsel og bark som ligger i svingen ned til garasjene.  Før gjødsla spres ut, må det komme regn.  Hekken ved øverste hjørne av nr. 35 er klippet, mens hekken langs sykkelstien kan vente til høsten.  Vask av glasstakene over inngangsdørene er også et aktuelt gjøremål. 

Ugrasset er en gjenganger, så det vil alltid være mulig å skaffe seg etpar dugnadstimer på den jobben.    Feiing og søppelplukking er også jobber som kan gjøres noen ganger i sesongen.  Det har vært lite regn det siste, så vi bør passe på at det vannes hvis tørken varer for lenge.  Klipping av plenen vil bli avtalt med vaktmesteren.  Hvis dere har spørsmål, kan dere kontakte Kari Sønsteby eller Svein og Eva-Britt Lohna i nr. 31. 

Hilsen Styret, 22. april 2020 

(Bildet denne gang viser en musikant som stilte seg opp og spilte foran nr. 35 en ettermiddag.  Hyggelig gest i disse tider).  
Påskehilsen

Styret vil med dette ønske alle en riktig god påske.  Det blir en underlig påske på alle vis.  For de fleste av oss knytter det seg tradisjoner til denne høytida også, det være seg hyttebesøk, samvær med familien og kanskje en tur til Danmark.  I år er alt dette uoppnåelig, og hvem skulle ha tenkt det for noen uker siden?  Når det er nevnt, viser det seg for de fleste at vi er ganske tilpasningsdyktige og tar begrensingene med fatning.  Det rare er at det helt garantert vil bli den påska en husker best selv om påskedagene som kommer, trolig vil føye seg inn i rekken av alle de vanlige dagene ellers i året.  Vi håper likevel vi får godt vær og kan ta en tur i nærområdet eller nyte sola på terrassen. 

Vask av gelendere og andre berøringsflater i hver blokk, vil bli gjort daglig så lenge det er behov for det.  Vi oppfordrer alle til å vise vanlig forsiktighet og holde avstand.  Dette gjelder også håndtering av søpla, jf. «plakat» på døra inn til søppelrommet. 

Det er foreløpig ikke bestemt ny dato for årsmøtet, men dere vil få beskjed så fort den er fastsatt. 

Nylig ble mailadressene til to styremedlemmer brukt i et svindelforsøk som heldigvis ikke lyktes.  Adressene kan muligens ha sitt opphav i hjemmesiden, og vi har derfor slettet mailadressene der.  Telefonnumrene står der selvsagt fortsatt, så hvis det er behov for en av mailadressene, kan dere kontakte Åse B. Egerhei på tlf. 95228234 for å få adressen.   

God påske til alle.

Hilsen Styret 

v/Åse Buli Egerhei

 

 

Bildet viser parkeringsplassen fredag 3. april.  Et sjeldent syn. 


Info fra styret

I disse coronatider jobber styret videre med pågående saker, bl.a. med blikkproblemet, men holder p.t. ikke møter.  Kontakten foregår pr. e-post

Som nevnt i forrige innlegg, kan det bli aktuelt å utsette sameiemøtet. Dere vil få sikker beskjed etter den 26.  mars som er datoen da myndighetene vil ta stilling til om de gjeldende begrensningene skal fortsette. 

Vårens dugnad kan det også bli vanskelig å gjennomføre som vi pleier, da større samlinger av mennesker er frarådet.  Vi er i slutten av mars, og det er tidlig vår i år.  Styret vil oppfordre beboerne til å ta «private» dugnadstimer i hagen.  Hagekomitèen vil sørge for at det blir kjøpt inn gjødsel og annet nødvendig utstyr. Det er dessuten en del småsøppel rundt byggene våre som også kan være tema for dugnadsinnsats. 

Vannkranene utvendig er tilkoblet. 

Den daglige vasken av berøringsflater (rekkverk osv.) vil fortsette så lenge det er nødvendig.  

Styret, 22. mars 2020 

 

 


OBS OBS - Svindelforsøk

En av våre beboere har fått melding fra "tilsynelatende" Canal Digital om at hun ville bli kontaktet og senere besøkt for å få installert diverse utstyr.  Canal Digital er nå overtatt av Telenor, så dette er et av de mange svindelforsøk som forsøkes gjort. Styret oppfordrer alle til å være observante for denne type forsøk. Først og fremst gjelder det å ikke la noen som kan tenkes å ikke ville oss vel, komme inn i leiligheten.  I tillegg gjelder det å ikke oppgi kontonummer hvis uvedkommende ber om det.  Som dere sikkert er gjort oppmerksom på, har Coronaen også vært brukt ved at noen ringer på og utgir seg for å være fra kommunen.  

Styret ønsker beboerne alt vel i disse lite hyggelige tider.  Vi får krysse fingre for at ingen blir rammet av epidemien.  Vi håper at tilstanden ikke blir langvarig, og at vi kan komme tilbake til normalen innen rimelig tid.  Hvis det skulle bli aktuelt å utsette sameiemøtet den 27. april, vil dere få beskjed.  

Styret, 16. mars 2020

Vær OBS

For ei ukes tid siden, var det innbrudd i boder et annet sted på Lund.  Flere beboere har opplyst at de enkelte ganger har opplevd at dørene inn til bodgangene ikke var låst.  Styret ber samtlige beboere om å være påpasselige med å låse disse dørene. 

I tillegg minner vi om at det er viktig å være sikker på at det ikke kommer inn uvedkommende når garasjeporten er åpen.  

Styret, 21. februar 2020  

    

Blikkplatene

I forbindelse med utbedringen av blikkplatene våre, vil vi igjen minne om at hvis det oppdages nye bobler på platene ved egen leilighet eller i fellesarealer, må det umiddelbart meldes til styret.  Det er viktig at stedet angis, og helst må det sendes med bilde.  

Styret, 28. januar 2020Nytt fra styret

Uværet som ble varslet i forrige uke, gjorde heldigvis ingen skade hos oss.  For å unngå usikkerhet om hva som skjer ved varsel om mye vann, vil styret legge opp til at vi anskaffer materiell som stopper en eventuell oversvømmelse som når nedkjørselen til kjellergarasjen.  Sandsekker har vært mest vanlig til slik bruk til nå, men det finnes også andre muligheter.    

Firma Autronica har hatt kontroll med brannsvarslingsanlegget m.m. i sameiet vårt fram til nå.  Firma Elektroxperten overtar denne funskjonen fra i år.  

Det er nylig gjennomført en kontroll av gasstanken.  Det ble ikke påvist feil i kontrollen.  

Styret oppfordrer på grunn av brannfare, på nytt eiere av el-sykler om å ikke lade batteriet i kjelleren uten tilsyn.  

Datoen for årets sameiemøte er satt til 

27. april kl. 18.00.  

Jorunn i styret har skaffet lokale på sin arbeidsplass på Kjøita, og nøyaktig sted vil bli opplyst senere. Vi ber dere sette av datoen.  

Styret, 22. januar 2020

(Bildet er tatt siste dag av naboeiendommens eksistens).  
Flo og flom

Det var et forrykende vær med sterk vind forrige natt.  Til natta som kommer, er flomvarselet nå (ca. kl.  15.15) satt til rødt farenivå.  Ifølge Fædrelandsvennen er det ventet «svært høy vannstand, beregnet til 90-105 cm over høyden som er oppgitt i tidevannstabellene.  Det er mellom klokka 03 og 05 i natt at vannstanden skal være på det høyeste». 

Det anses ikke å være fare for at vannet når nedkjørselen til garasjen, men det kan føre til at det blir mye vann i veien ved Lahelle 31.  Styret vil holde seg oppdatert på utviklingen.  Fædrelandsvennen følger saken, se https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/

Styret, 14. januar 2020 

(Bildet er fra flommen i 2017)  


GARASJEVASK

Det blir vask i kjellergarasjen 

Onsdag 11. desember 2019.  

Bilene må være ute av garasjen senest kl. 09.00.  

Styret, 4. desember 2019

Nytt fra styret

Styret kan etter sist møte, opplyse følgende:

Vi har hatt en prøveperiode med et nytt vaktmesterfirma til bl.a. ut- og innkjøring av søppeldunkene.  Med en justering av avtalen som gjaldt spyling av søppelrommet, valgte styret å fortsette med dette firmaet.   Det samme firmaet skal spyle kjellergarasjen, og styret har bedt om at vasken gjøres i løpet av november. 

Høstens ventilasjons- og gasskontroll er overstått.  På grunn av at gasskontrollen tar en del lenger tid, vil det ikke være mulig å holde samme tidspunkt for begge, men vi anser likevel som en fordel at de er her de samme dagene.    Når det gjelder ventilasjonskontrollen, minnet kontrolløren om at det er to innstillinger på boksen i entrèen.  Grønt er til sommerbruk, og gult til vinterbruk.

 Utekranene vil i utgangspunktet bli stengt i overgangen oktober/november, men temperaturen vil være avgjørende for når det skjer. 

Styret takker for godt frammøte på dugnaden den 18. september.  Arbeidet som var planlagt av hagekomitèen, ble gjort på beste måte. 

Beboerne i nr. 31 som vil bli mest berørt av utbyggingen i Vindmøllegangen 16, har hatt et foreløpig møte med utbyggeren.  Bygget vil bli oppført i henhold til den opprinnelige reguleringsplanen, dvs omtrent samme «fotavtrykk» som eksisterende bygg.  Hvis det er solgt 10 leiligheter, vil rivingen starte i januar 2020, deretter betongarbeid i ca. 4 måneder, og bygget skal være endelig ferdig sommeren 2021.  

Styret, 23. oktober 2019


Blikkplatene

Blikkplatene våre fortsetter å «boble», og det er i den senere tid oppdaget mange nye felter.  Styret vil innstendig minne om at hvis dere oppdager nye felter, må dere sende en beskrivelse til styret hvor skaden er, og helst med bilde. 

Styret vil også minne om dugnaden førstkommende mandag den 16. september kl. 17.00.  

Styret, 10. september 2019


Sykkeltyveri

Hei.

Det er kommet inn en melding om at en gjest som var på besøk i sameiet vårt i går kveld, ble frastjålet sin el-sykkel.  Sykkelen sto parkert utenfor blokk nr. 35.  Dette til advarsel for oss andre om at det er lurt på ikke plassere syklene så eksponert i de mørke høstkveldene og -nettene som ligger foran oss.

9. september 2019 
Åse 


Garasjeporten

Garasjeporten "lever sitt eget liv"  for tiden, og åpner seg til stadighet.  Vil dere vennligst  sjekke om dere har en portåpner som ligger i klem  slik at den hele tiden sender signal om åpning av porten.  

Styret, 7. september 2019

Vask av vinduene

Den årlige vindusvasken vil bli gjort 

onsdag den 4. september 2019

hvis været tillater det.  

Vennligst se til at vinduene er lukket og at markisene er oppe.

Styret, 28. august 2019

Gass og ventilasjon

Vi har fått bekreftet både fra Ventec og Try Rør at de kommer tirsdag 1. okt - torsdag 3. okt for å gjennomføre den årlige kontrollen/servicen. 

Det vil bli tilsvarende opplegg som i fjor, der de jobber fortløpende fra leilighet til leilighet (bygg 31 -> 35). Vi må derfor i utgangspunktet være tilgjengelige (7:30-15:30). Særlige ønsker/behov kan meldes til Jorunn i styret  (tlf. 936 56 089). Dette bør gjøres i god tid før de kommer, da hun videresender en oversikt til firmaene.

Styret, 27. august 2019

 


 
Nytt fra styret

Vel overstått sommer.  Bortsett fra juni med mye regn, har det vært mange gode varme dager, og nok en sommer fikk elva etter hvert en god badetemperatur.  Sommeren går bare så altfor fort, og det merkes allerede at kveldene er mørkere og sola tregere til å komme opp over Hamreheia.  Styret har hatt sitt første «høstmøte»: 

 Gjesteparkeringen

De fleste har vel observert at gratis parkering er redusert til 1 – en – time.  Vi antar at dette vil hjelpe slik at det ikke alltid er fullt/nesten fullt på parkeringsplassen.  Vi håper ikke det byr på så store problemer selv om noen må flytte bilen i løpet av et besøk.  Det er jo bedre at det er plass til å parkere enn motsatt.  Vi håper også at parkeringsselskapet vil følge med. 

 Vindusvask

Det er bestilt utendørs vindusvask som skal gjennomføres i løpet av kort tid.  Vaktmesteren har fått beskjed om at vi må vite datoen et par dager før slik at vinduene blir lukket og persiennene er oppe. 

Dugnad

Det blir dugnad den 16. september kl. 17.  I hovedsak blir gjøremålene luking og stell av planter og busker før vinteren. 

 Kontakt med vaktmester

Da det er mange nyinnflyttede i sameiet i løpet av de siste årene, vil styret minne om at hvis det er noe som ønskes tatt opp med vaktmester, skal kontakten alltid gå via en i styret. I tilfelle, send helst en mail, eventuelt ring til en av oss, så formidler vi henvendelsen. 

Styret, 22. august 2019 


Garasjeporten m.m.

Garasjeporten

Som dere sikkert ble oppmerksom på, var garasjeporten ute av drift sist helg.  Den ble reparert mandag morgen, og det viste seg at fotocellen var skadet.  En sannsynlig årsak kan være at noen har vært borti den. 

 

Vi ber dere være oppmerksomme på at fotocellen har en utsatt plassering, dvs. ca. 50 cm over gulvet på venstre side av porten ved utkjørsel.  Hvis noen skulle være så uheldig å skade den, ber vi om at styret blir informert straks, da det ikke er ønskelig at porten blir stående ulåst lenger enn nødvendig.     

 

Sameiemøtet 2019

Som tidligere opplyst, er datoen for årets sameiemøte 24. april 2019 kl. 18.00.  Gro Eikeland har vært så vennlig å stille et lokale i Nodeviga som tilhører Vest-Agdermuseet, til disposisjon.  På denne internettadressen kan dere se hvor lokalet befinner seg: 

https://www.vestagdermuseet.no/odderoya/kontakt-oss/

 

Eventuell parkering må skje på brygga utenfor Sjøsport i Nodeviga, men Gro opplyser at det er begrenset med parkering.  Det er derfor fint om flest mulig sykler eller går, eventuelt slår seg sammen i biler.  

Styret, 6. mars 2019  


Bildet:  Brygga den 1. februar i år.  Vi håper det var årets vinter.    

  Nytt fra styret

1, Bobler i blikkplater

Steder med bobler i blikkplatene som ikke var ferdig reparert, ble utbedret før jul 2018.

 

Vi er nå inne i garantitiden, og styret ber derfor alle beboerne om å sjekke egne terrasser og områdene rundt for eventuelle nye skader.  Garantien gjelder i to år til, men uansett når nye bobler oppdages, er det viktig at det blir gitt beskjed til styret så raskt som mulig etter at de er funnet.  

 

Styret ønsker at dere helst sender beskjed via e-post.  Det må gå fram nøyaktig hvor skaden er, og det er fint hvis dere sender med et bilde. 

 


2.  Sameiemøtet 2019

Datoen er satt til 24. april 2019.  I år må vi finne nytt lokale til møtet.  Dere vil senere få beskjed om hvor det skal være.

 

3.  Avfallssortering

Etter mengden å bedømme, har sorteringen av plast vært en suksess.  Styret vil likevel minne om viktigheten av sortering.  Blant annet skal elektrisk utstyr ikke legges i restavfallet, men leveres som spesialavfall til salgssteder for elektrisk utstyr eller til søppelfyllinger.   

 

Renovasjonsutgiftene øker stadig, og hvis vi passer på å forholde oss til sorteringsplakatene som henger på veggene i søppelrommet, kommer det hele sameiet til gode. 

 

(Vi gjør oppmerksom på at søppel som leveres til fyllingene, heretter skal leveres i gjennomsiktige plastsekker.  Sorte sekker er ikke lenger tillatt, men de gjennomsiktige fås ved passering vaktbua på fyllinga .)


Styret, 18. januar 2019 

Stenging av vannet

Fredag 4. januar 2019 skal det monteres en reduksjonsventil i det tekniske rommet.  I den anledning vil vannet blir stengt fra 

ca. kl. 9 og en time framover.  


Styret, 2. januar 2019  
Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Roy Storholm | Svar 20.12.2014 12.36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band

Gudrun | Svar 18.12.2013 23.31

Kjære Åse, takk for dine flotte skildringer av miljøet her på Lahelle! Klemmer Gudrun

Hilsen Astrid | Svar 09.04.2013 20.15

Mandag 22.april er det styremøte. Jeg beklager så mye men jeg kan ikke møte.
Skulle gjerne vert der, men tror sikket det går fint. Må dere ha et godt møte.

Roy Storholm | Svar 30.03.2012 15.36

Hei Åse.
Takk for en god Påskehilsen,måtte dra litt på smilebåndet Dere må ha en riktig god påske.
Hilsen Vilma/roy

svein ullerø | Svar 22.02.2012 12.44

Hei Åse! Kan du endre Ernas mailadress i rubrikken sturets sammensetning til: erna.ullero@gmail.com.

Hilsen Svein

Astrid i nr. 14 | Svar 03.02.2012 19.21

Hei.
Muligens har jeg ikke fått med meg informasjon, men er det satt av dato for årsmøte?

Åse Buli Egerhei 03.02.2012 20.08

Det er ikke satt av dato for årsmøte enda. Alle får innkalling i postkassa pluss at det blir lagt ut på hjemmesida. Hilsen Åse

Lise Jørgensen | Svar 23.12.2011 13.21

Takk for koselig julehilsen...GOD JUL OG GODT NYTTÅR TIL DEG OGSÅ... Håper ryggen din er bedre i 2012...Lise 15/35

Roy Storholm | Svar 02.12.2011 16.31

Hei Åse, Takk for fin og morsom informasjon påhjemmesiden.dDen er herved lagt til i favorittsiden,håper at alt går greit med operasjonen,lykke til.

Lise J. | Svar 28.11.2011 23.25

Huff og huff...da må vi slite med varme inneganger med matlukt. Skulle vært et vindu så vi kunne fått inn litt frisk luft...! 15/35

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.10 | 12:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Flekkerøy i 1904.Finner ikke bilde og navn på eier av den

...
07.07 | 13:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige selskapet med reker i garasjen. Veldig hyggelig gjordt av deg!

...
31.07 | 17:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahelle. I Østerveien 8 ble både mamma og jeg født. Takk.

...
20.12 | 12:36

Hei Åse.
ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul.
Klem fra Vilma og Roy og Ein Hanndhund i band

...
Du liker denne siden